Regelgeving

Wordt bij jullie in de kantine muziek gedraaid? Of kijken jullie wel eens een wedstrijd op de tv die er hangt? Dan kan het zijn dat je daar een licentie voor nodig hebt. Lees hier waarom. 

Hieronder vind je de meest actuele bestanden met betrekking tot de spelregels van korfbal. 

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 29 juni 2019 het navolgende besluit genomen met betrekking tot de lijst van verboden groepen van stoffen en verboden methoden, als bedoeld in artikel 2 lid 2 en artikel 13 van het dopingreglement.

1. De lijst van verboden middelen en methoden is, met inachtneming van het bepaalde onder 2 en 3, gelijk aan de laatste versie van de door de Dopingautoriteit vertaalde lijst van verboden groepen van stoffen en verboden methoden van het Internationaal Olympisch Comité (de dopinglijst).

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 12 augustus 2013 de volgende richtlijnen als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder c van het sponsoringreglement vastgesteld ten aanzien van reclame-uitingen op het spelmateriaal en voor het aanbrengen van reclame-uitingen rond en op het speelveld.

De toepassing van deze richtlijnen mag nooit in strijd zijn met de officiële spelregels, zoals deze door de IKF worden opgesteld.

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 16 juni 2014 de volgende richtlijnen als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder a van het sponsoringreglement vastgesteld ten aanzien van reclame-uitingen op de wedstrijdkleding.

1.a.  Met in achtneming van het gestelde onder b is het een vereniging toegestaan om een of meer bedrijfs-, product- of merknamen van de sponsor op de wedstrijdkleding aan te brengen.

b. Deze aan te brengen reclame-uitingen mogen niet in strijd zijn met de goede zeden of anderszins schadelijk zijn voor de korfbalsport of voor het KNKV.

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 12 augustus 2013 de navolgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 7 van het sponsoringreglement, vastgesteld ten aanzien van de koppeling van verenigingsnaam en sponsornaam.

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 29 juni 2019 de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 3 lid c van het tuchtreglement, vastgesteld ten aanzien van een schikkingsregeling bij onregelmatigheden, als bedoeld in de artikelen 46 lid 1 onder a t/m d en 48 lid 1 van het reglement van wedstrijden,.

1. Een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 46 lid 1 onder a t/m d en artikel 48 lid 1 van het reglement van wedstrijden, in wedstrijden in de breedtekorfbalcompetitie, wordt niet aan de tuchtcommissie voorgelegd.

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 29 juni 2019 de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 3 lid c van het tuchtreglement vastgesteld ten aanzien van een schikkingsregeling bij onregelmatigheden, als bedoeld in de artikelen 46 lid 1 onder a tot en met d en artikel 48 lid 1 van het reglement van wedstrijden, in wedstrijden in de wedstrijdkorfbalcompetitie.

Pagina's