Skip to the main content

Spelregels

Per 1 september 2020 zijn de nieuwe spelregels van de IKF van toepassing. Elk jaar zijn er een paar kleine verbeteringen doorgevoerd.

In de oude versie van de spelregels werd alles tot in detail uitgeschreven en werden de uitgangspunten van de sport niet altijd helemaal gevolgd. De IKF is nu ‘van de grond af aan’ begonnen met het opnieuw opschrijven van de spelregels. De herziene spelregels zijn gebaseerd op de basis van onze sport. Geen dribbelen of loopacties met de bal, maar verplicht samenspel rondom een doel (de korf) dat vanuit 360 graden benaderbaar is. Het balbezit is beschermd en alle spelers zijn zowel aanvaller als verdediger. De regels zijn ook opgesteld vanuit de visie dat de scheidsrechter een spelleider is; de scheidsrechter maakt het mogelijk dat de spelers met elkaar kunnen wedijveren. Voor de IKF komt hier nog bij dat korfbal altijd door een gelijk aantal mannen en vrouwen wordt gespeeld.

De IKF vertegenwoordigt 70 landen, waarvan Nederland veruit het grootste korfballand is. De internationale commissie die de spelregels opstelt heet het Playing Rules Committee (PRC) en daarin zitten vertegenwoordigers uit België, Hongkong, Portugal en Nederland. Het bestuur van de IKF stelt uiteindelijk de spelregels vast. Met de vernieuwing is geprobeerd om de regels te vereenvoudigen en enkele overbodige af te schaffen.

Naast de spelregels bestaan de zogenaamde Competition Regulations. Hierin kunnen landen maatwerk leveren. Voor het KNKV bijvoorbeeld, dat een afwijkend aantal mannen en vrouwen mee kan doen bij jeugd- en breedtekorfbal en dat er acht wisselspelers op de bank mogen (spelregels staan maximaal zes toe). In Nederland zijn de Competition Regulations onderverdeeld in het Reglement van Wedstrijden, bestuursbesluiten en een enkel raadsbesluit.

De diverse documenten:

Spelregels korfbal 2023

Dit document bevat alle spelregels, zoals die per 1 september 2023 van toepassing zijn.

Tevens heeft het IKF enkele aanbevelingen gedaan aanvullend op de spelregels, deze zijn hier te vinden.

Spelregels – uitzonderingen of aanbevelingen voor wedstrijdregels

Met deze competition regulations (CR) geeft de IKF, zoals genoemd, ruimte aan de nationale bonden om maatwerk te leveren. Dit vindt z’n weerslag in de bestuurs- en raadsbesluiten.

De volgende wijzigingen zijn onder andere doorgevoerd in de bestuursbesluiten om het maatwerk van het KNKV te verankeren:

  • 4.2 Vervangende spelers: is verwerkt in bestuursbesluit 3.02 banken, coach en vervangende spelers
  • 5.2 Speeltijd: is verwerkt in bestuursbesluit 3.16 time-out, wedstrijdduur en afronding wedstrijd
  • 5.5 doelpunten: is verwerkt in bestuursbesluit 3.16 time-out, wedstrijdduur en afronding wedstrijd
Spelregels veldkorfbal

In dit document zijn alle afwijkingen voor de veldcompetitie, ten opzichte van de ‘Spelregels korfbal 2023’, vermeld.

Spelregels dameskorfbal

In dit document zijn alle afwijkingen voor de damescompetitie (veld en zaal), ten opzichte van de ‘Spelregels korfbal 2023’, vermeld.

Vragen?

Deze kun je stellen via het helpdesk systeem.