Skip to the main content

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling Trainers

Talentherkenning en talentontwikkeling (TH en TO) spelen een belangrijke rol bij het KNKV. Het opleidingstraject maakt het mogelijk dat talenten zich maximaal ontwikkelen en dat de nationale selecties hun status van de absolute nummer één van de wereld kunnen behouden. Het MOP beschrijft de route van talent tot en met basisspeler van de selectie van Talent TeamNL Korfbal (U21). Het traject tot de leeftijdscategorie U15 is volledig bij de clubs ondergebracht.

Talentontwikkeling en talentherkenning

Onder talentherkenning verstaan we het herkennen van een talentvolle sporter als potentiële topkorfballer op basis van meerdere indicatoren. Atletisch vermogen is belangrijk. Dit richt zich met name op coördinatievermogen, snelheid en sprongkracht. Een groot atletisch vermogen – gekoppeld aan lengte – is een voorwaarde voor de ontwikkeling van topspelers. Er blijft ruimte voor kleinere spelers, mits deze over een groot atletisch vermogen beschikken en specifieke kwaliteiten hebben in de één-tegen-één situatie. Handelingssnelheid is superieur aan snelheid op de atletiekbaan. Timing en positiekeuze zijn superieur aan sprongkracht. Grote schotvaardigheid is een vereiste voor elk talent.

Wij selecteren talenten in de eerste plaats vanuit hun handelen in de wedstrijdsituatie. Talenten moeten op alle aspecten voldoende scoren en minimaal op één aanvallend (balbezit) en verdedigend aspect (niet balbezit) excelleren. De samenstelling van de selecties dient altijd zodanig te zijn dat de coach vakken kan creëren waarin alle functies uitgeoefend kunnen worden door een speler die excelleert in de betreffende functie. De plekken 17 tot en met 20 bieden ruimte hiervan af te wijken in het geval er bijvoorbeeld sprake is van een hoog aantal zeer talentvolle hoofdaanvallers.

Het herkennen van talent vindt bij korfbal vooral plaats in de leeftijdscategorieën van 12 tot 17 jaar. Alle RTC’s en regionale teams U15 dienen als een zeef om de grootste talenten te kunnen vinden. Hier zijn de RTC’s op subregionaal niveau voor bedoeld. De talenten worden gescout op regionaal niveau in de categorie U15. De regio’s werken volgens een centraal vastgesteld protocol. Alle activiteiten worden gefaciliteerd door de werkgroep Talentontwikkeling. Het programma staat in het teken van selecteren. Het doel is de grootste talenten te vinden en deze te laten doorstromen naar de RTC’s U17 en U19 en de nationale jeugdteams. De leeftijdsgrens voor alle selecties is nu bepaald op 1 januari.

Vanaf de RTC-selectie U17 vindt de opleiding tot topkorfballer plaats onder landelijke regie van ons. In de ideale situatie is het programma daar waar de grootste talenten zich concentreren het meest intensief. Voorlopig zal het RTC-programma voor de talenten U17 onder regie van ons uitgebreider zijn dan het landelijke programma voor deze leeftijdscategorie. Dat heeft te maken met het feit dat het op hun niveau nog moeilijk is om echte talenten aan te wijzen. Tevens kan op die manier tijdverlies aan reizen tot een minimum worden beperkt.

Talentvolgsysteem

Een talentvolgsysteem en optimale communicatie tussen de talentencoaches moet een optimale doorstroming garanderen. Het doel is het talent maximale ontplooiingskansen te bieden en ieder jaar talenten af te leveren die in staat zijn in te stromen in de nationale seniorenselectie. Omdat door de toegenomen belasting de carrière van de gemiddelde international zes jaar duurt, dienen er gemiddeld jaarlijks minimaal drie talenten door te stromen.

Eigen bijdrage

Wanneer een persoon deelneemt aan het RTC-programma, dan geldt automatisch het betalen van de eigen bijdrage zoals hieronder beschreven. Op deze manier investeren het talent en het KNKV samen in de ontwikkeling van het talent.

Wat krijgt het talent voor de eigen bijdrage:

  • Deelname aan het KNKV RTC-programma of programma Nederland (trainingen, oefenwedstrijden, eventuele stages etc), inclusief het in bruikleen gebruik maken van een kledingpakket.
  • In de programma’s hanteren we een bredere selectie (10 om 10) om zoveel mogelijk spelers de kans te bieden zich (persoonlijk) te ontwikkelen. Voor de toernooien wordt er uit deze bredere selectie een keuze gemaakt en teruggebracht naar 8 om 8 (internationaal naar 7 om 7).
  • Mogelijke deelname aan diverse RTC-toernooien of EK/WK

Het KNKV stuurt na vorming van de definitieve RTC-teams en Nederlands team U17 en U19 een betalingslink van de eigen bijdrage via de mail. Dit mailadres is bij opgave van het talent opgegeven om te kunnen communiceren met de speler/speelster en/of ouders. Het seizoen loopt van januari tot en met december.

Talenontwikkelingsprogramma RTC​:

  • RTC U15                 € 125,-​
  • RTC U17/U19       € 210,-​

Talenontwikkelingsprogramma Nederland​:

  • + € 250,- (kosten voor extra supplement)​ Nederland U17
  • + € 250,- (kosten voor extra supplement) Nederland U19

Wanneer een RTC-speler of -speelster ervoor kiest om zelf uit het RTC-programma te stappen zal er geen restitutie worden verleend. Dit geldt ook voor spelers van Nederland U17 of U19 die ervoor kiezen om zelf uit het programma te stappen. Bij een blessure waarbij de betreffende speler of speelster langer dan zes maanden is uitgeschakeld voor zijn/haar RTC-Team, is er recht op een teruggave van 50 procent van de betaalde eigen bijdrage. Wanneer tussentijds door een RTC-coach wordt besloten om niet verder te gaan met een RTC-talent in het RTC-programma, dan wordt er gekeken naar het aantal activiteiten dat het talent heeft gevolgd. Op basis daarvan wordt besloten of er restitutie volgt.

Regionale Talentencentra

Alles over Regionale Talentencentra lees je hier.

Meest bekeken artikelen

Training geven: de basics
Opleidingen Trainers
Training geven: de basics
Voor beginnende trainers en ouders die een team gaan begeleiden hebben wij de clinic ‘Training geven: de basics’ ontwikkeld. Verenigingen kunnen deze clinic aanvragen voor een groep trainers.
Lees meer
Sponsoring verenigingen
Financiën Verenigingsservice
Sponsoring verenigingen
Er zijn verschillende manieren voor een vereniging om inkomsten te genereren.
Lees meer
Ledenbehoud
Ledenwerving/-behoud
Ledenbehoud
Door aandacht te hebben voor je leden en inzicht te hebben in de wensen en behoeften van je leden kun je ervoor zorgen dat de leden ook lid blijven.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download