Skip to the main content

Competitieschema

Competitie

In het voorjaar wordt het competitieschema voor het daaropvolgende seizoen gepubliceerd. In het competitieschema wordt aangegeven welke weekenden als competitieweekenden zijn aangemerkt, welke als inhaal- en welke als vrije weekenden. Het is slim om dit schema al in een vroeg stadium met leden en ouders van leden te delen, dan kunnen ze hier bijvoorbeeld rekening mee houden de planning van de vakantie(s).

Het schema voor het seizoen 2021-2022.

Toelichting op competitieschema 2021-2022

Het competitieschema is de laatste seizoenen gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten:

 1. Later in september te starten met het seizoen en langer doorspelen in juni;
  Tijdens de bijeenkomsten in 2017 in het land, waarin gesproken is over de competitieplanning, is door de verenigingen aangegeven dat het later starten van de najaarscompetitie wenselijk is, evenals het langer doorspelen in juni omdat de vakanties later starten. Dit om met een goede voorbereiding van de teams te starten aan de competitie. Zodat de zomervakantie geen belemmerende factor is in de bezetting van de teams.
 2. De finale van de Korfbal League beter aan te laten sluiten bij de reguliere veld- en zaalcompetitie in het wedstrijd- en breedtekorfbal;
 3. De wens vanuit de verenigingen om rekening te houden met de voorjaarsvakantie en de meivakantie;
  Net als de wens van later starten van de najaarscompetitie, kwam een vergelijkbaar geluid vanuit de verenigingen voor de competitie in de voorjaars- en meivakantie. In de competitieplanning is rekening gehouden met deze periode. Alleen het laatste weekend van beide vakanties (op basis van de adviesdata vanuit de overheid) is als speelweekend aangemerkt. Vele verenigingen wilden het liefst het eerste weekend vrij van competitie houden in verband met vakantiegangers.
 4. De kerstperiode en het pinksterweekend zijn in beginsel vrij gepland. Deze feestdagen worden door de verenigingen als belangrijkste ervaren.
 5. Een competitie die meer aan één gesloten is;
  In de planning is rekening gehouden met een regulier verloop van de wedstrijden. Dus niet meer een week spelen, week vrij, week spelen etc. Hierdoor ontstaat en meer gelijkmatigere verdeling van de wedstrijden. Dit kan soms wel frictie met de verschillende vakanties en feestdagen geven.

Vanuit bovenstaande uitgangspunten betekent dat voor het competitieschema 2021-2022:

 1. De competitie start in het eerste weekend nadat alle vakanties zijn afgelopen, dat is week 36;
 2. De Ereklasse start eerder i.v.m. feit dat EK Korfbal in oktober plaats vindt en World Games in juli;
 3. Een reguliere periode van 3 weken vrij tussen veld en zaal. Dat geldt niet voor de Hoofdklasse, B-Hoofdklasse en dames Topklasse. Zij moeten eerder starten i.v.m. de Play-offs aan het einde van de competitie;
 4. Rondom Kerstmis en Oud en Nieuw zijn 3 vrije weekenden ingepland uitgezonderd voor de Korfbal League, Hoofdklasse en dames Topklasse. Voor het breedtekorfbal is het een uitwijkweekend;
 5. Een aantal klassen heeft 1 week voorjaarsvakantie, wens is om aan einde in de top niet te veel gaten in programma te hebben;
 6. Dameskorfbal heeft in een eerder stadium aangegeven liever een extra speelronde in de meivakantie te spelen i.p.v. eind juni.
 7. De start van de reguliere damescompetitie en gemengde competitie lopen altijd gelijk op;
 8. A/B Hoofdklasse spelen in de veldcompetitie met Pinksteren omdat er Play-offs zijn in de veldcompetitie. In het competitieschema is geen ruimte om deze Play-offs later in te plannen.
 9. De finale van de Ereklasse is losgetrokken van de overige finales i.v.m. World Games.

Competitie
Bekercompetitie

Het KNKV kent in drie voormalige districten een bekercompetitie. Inmiddels kent het KNKV geen districten meer, maar in ieder geval in het seizoen 2021/2022 wordt er nog in de voormalige districten gespeeld …

Lees meer
Competitie
Eindstanden

De eindstanden van voorafgaande veld- en zaalcompetities zijn te vinden binnen de Sharepoint-omgeving van het KNKV.

Lees meer
Competitie
Strafworpen

Op deze pagina komen tijdens de competitie op regelmatige basis de tussenstanden van de strafworpcompetities.

Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download