Skip to the main content

Competitieschema

Competitie

In het voorjaar wordt het competitieschema voor het daaropvolgende seizoen gepubliceerd. In het competitieschema wordt aangegeven welke weekenden als competitieweekenden zijn aangemerkt, welke als inhaal- en welke als vrije weekenden. Het is slim om dit schema al in een vroeg stadium met leden en ouders van leden te delen, dan kunnen ze hier bijvoorbeeld rekening mee houden de planning van de vakantie(s).

Het schema voor seizoen 2020-2021

In verband met het coronavirus kan het reguliere competitieschema niet meer gevolgd worden. Op dit moment wordt de persconferentie van 23 februari afgewacht voordat we nadere mededelingen kunnen doen over de veldcompetitie van het voorjaar.

Het competitieschema van 2021-2022 wordt in een later stadium vastgesteld zodra er meer bekend is over de corona ontwikkelingen richting het nieuwe seizoen.

Toelichting op competitieschema 2020-2021

Het schema is nagenoeg ongewijzigd t.o.v. de voorgaande seizoenen, alleen enkele wijzigingen rondom vakanties.

De grootste mutaties van de laatste jaren hebben plaats gevonden in 2018-2019, zie onderstaande toelichting.

Toelichting op competitieschema 2018-2019

In dit schema zijn de behoeften en wensen van de verenigingen zo goed mogelijk vertaald. Deze behoeften en wensen zijn vooral naar voren gekomen tijdens de landelijke competitieavonden in het derde kwartaal van 2016. Ook is de input uit het meedenktraject Co-creatie, meegenomen.

Het competitieschema 2018-2019 is opgebouwd vanuit de volgende uitgangspunten:

 1. Later in september te starten met het seizoen en langer doorspelen in juni;
  Tijdens de bijeenkomsten in het land, waarin gesproken is over de competitieplanning, is door de verenigingen aangegeven dat het later starten van de najaarscompetitie wenselijk is, evenals het langer doorspelen in juni omdat de vakanties later starten. Dit om met een goede voorbereiding van de teams te starten aan de competitie. Zodat de zomervakantie geen belemmerende factor is in de bezetting van de teams.
 2. De finale van de Korfbal League beter aan te laten sluiten bij de reguliere veld- en zaalcompetitie in het wedstrijd- en breedtekorfbal;
 3. De wens vanuit de verenigingen om rekening te houden met de voorjaarsvakantie en de meivakantie;
  Net als de wens van later starten van de najaarscompetitie, kwam een vergelijkbaar geluid vanuit de verenigingen voor de competitie in de voorjaars- en meivakantie. In de competitieplanning is rekening gehouden met deze periode. Alleen het laatste weekend van beide vakanties (op basis van de adviesdata vanuit de overheid) is als speelweekend aangemerkt. Vele verenigingen wilden het liefst het eerste weekend vrij van competitie houden in verband met vakantiegangers.
 4. De kerstperiode en het Pinksterweekeinde zijn in beginsel vrij gepland. Deze feestdagen worden door de verenigingen als belangrijkste ervaren.
 5. Een competitie die meer aan één gesloten is;
  In de planning is rekening gehouden met een regulier verloop van de wedstrijden. Dus niet meer een week spelen, week vrij, week spelen etc. Hierdoor ontstaat en meer gelijkmatigere verdeling van de wedstrijden. Dit kan soms wel frictie met de verschillende vakanties en feestdagen geven

Vanuit bovenstaande uitgangspunten betekent dat voor het competitieschema 2018-2019:

 1. De competitie start  in het eerste weekend nadat alle vakanties zijn afgelopen, dat is week 36;
 2. In het wedstrijdkorfbal wordt er voor de zaalcompetitie in 8 ronden op het veld gespeeld. Dit om aan de wens van (veel) later starten in de 2e helft veldcompetitie en vrije dag tijdens zaalfinale tegemoet te komen;
 3. De Ereklasse speelt 4 wedstrijden in de veldcompetitie voor de zaal i.v.m. EK voorbereiding;
 4. De Topklasse start op eigen verzoek zo laat mogelijk;
 5. Een reguliere periode van 3 weken vrij tussen veld en zaal. Dat geldt niet voor de Hoofdklasse, B-Hoofdklasse en dames Topklasse. Zij moeten eerder starten i.v.m. de Play-offs aan het einde van de competitie;
 6. Rondom Kerst en Oud en Nieuw zijn 3 vrije weekenden ingepland uitgezonderd voor de Korfbal League;
 7. Een aantal klassen heeft 1 week voorjaarsvakantie, wens is om aan einde in de top niet te veel gaten in programma te hebben;
 8. Normaliter wordt er in eerste weekend van een vakantie gespeeld, meivakantie is i.v.m. Koningsdag op 27 april uitzondering;
 9. De damescompetitie en gemengde competitie lopen altijd gelijk op;
 10. A/B/C Hoofdklasse spelen in de veldcompetitie met Pinksteren omdat er Play-offs zijn in de veldcompetitie. In het competitieschema is geen ruimte om deze Play-offs later in te plannen.

Heb je nog vragen? Deze kun je via competitie@knkv.nl bij het KNKV indienen.

Competitie
Planning

We hebben de planning op competitiegebied tot en met november 2020 voor verenigingen in beeld gebracht. Alle relevante data zijn in het overzicht terug te vinden, zoals de bekendmaking van de indelingen,…

Lees meer
Competitie
Strafworpen

Op deze pagina komen tijdens de competitie op regelmatige basis de tussenstanden van de strafworpcompetities.

Lees meer
Competitie
Ploegopgave in Sportlink Club

Voor alle ploegen die uitkomen in de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie moet een ploegopgave (teamopgave) worden gedaan. Deze opgave doe je in Sportlink Club via bondsteams en moet daar vóór de eerste ronde…

Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download