Skip to the main content

Competitieschema

Competitie

In het voorjaar wordt het competitieschema voor het daaropvolgende seizoen gepubliceerd. In het competitieschema wordt aangegeven welke weekenden als competitieweekenden zijn aangemerkt, welke als inhaal- en welke als vrije weekenden. Het is slim om dit schema al in een vroeg stadium met leden en ouders van leden te delen, dan kunnen ze hier bijvoorbeeld rekening mee houden de planning van de vakantie(s).

Competitieschema 2021-2022

Update 10 februari 2022: Door de herstart van de zaalcompetitie loopt deze langer door. Voor het veld vinden er geen aanpassingen plaats. Het aangepaste competitieschema.

Wel is dit met de verenigingen gecommuniceerd:

De start van de veldcompetitie in het oorspronkelijke competitieschema was gepland op 23/24 april. Er is besloten om dit ongewijzigd te laten en dit weekend niet te verschuiven naar één van de geplande inhaalweekenden of aan het einde van de competitie. Hierdoor wordt de ruimte waarin er geen wedstrijden gepland zijn voor de teams die de laatste wedstrijd op 2/3 april of eerder spelen niet vergroot.

Om toch ruimte te bieden aan de verenigingen die deze play-offs spelen op 23/24 april is er de ruimte om met de tegenstanders in overleg te gaan om de wedstrijd te verplaatsen. In tegenstelling tot de reguliere regeling voor het verplaatsen van wedstrijden zal het voor de geplande wedstrijden van 23/24 april mogelijk zijn om deze naar de inhaalweekenden, zoals opgenomen in het competitieschema, te verplaatsen.

Competitieschema 2022-2023

Het competitieschema voor het seizoen 2022-2023 kent dezelfde structuur als de afgelopen seizoenen, hier zitten geen opvallende wijzigingen in ten opzichte van voorgaande seizoenen.

Toelichting op de opbouw van het competitieschema 2022-2023:

Het competitieschema is de laatste seizoenen gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten:

  1. Later in september te starten met het seizoen en langer doorspelen in juni; Tijdens de bijeenkomsten in 2017 in het land, waarin gesproken is over de competitieplanning, is door de verenigingen aangegeven dat het later starten van de najaarscompetitie wenselijk is, evenals het langer doorspelen in juni omdat de vakanties later starten. Dit om met een goede voorbereiding van de teams te starten aan de competitie. Zodat de zomervakantie geen belemmerende factor is in de bezetting van de teams.
  2. De finale van de Korfbal League beter aan te laten sluiten bij de reguliere veld- en zaalcompetitie in het wedstrijd- en breedtekorfbal;
  3. De wens vanuit de verenigingen om rekening te houden met de voorjaarsvakantie en de meivakantie; Net als de wens van later starten van de najaarscompetitie, kwam een vergelijkbaar geluid vanuit de verenigingen voor de competitie in de voorjaars- en meivakantie. In de competitieplanning is rekening gehouden met deze periode. Alleen het laatste weekend van beide vakanties (op basis van de adviesdata vanuit de overheid) is als speelweekend aangemerkt. Vele verenigingen wilden het liefst het eerste weekend vrij van competitie houden in verband met vakantiegangers.
  4. De kerstperiode en het pinksterweekend zijn in beginsel vrij gepland. Deze feestdagen worden door de verenigingen als belangrijkste ervaren.
  5. Een competitie die meer aan één gesloten is; In de planning is rekening gehouden met een regulier verloop van de wedstrijden. Dus niet meer een week spelen, week vrij, week spelen etc. Hierdoor ontstaat en meer gelijkmatigere verdeling van de wedstrijden. Dit kan soms wel frictie met de verschillende vakanties en feestdagen geven.

Vanuit bovenstaande uitgangspunten betekent dat voor het competitieschema 2022-2023:

  1. De competitie start in het eerste weekend nadat alle vakanties zijn afgelopen, dat is week 36, het weekend van 10/11 september;
  2. Er zijn op dit moment geen internationale toernooien gepland tijdens het seizoen. Wel is de verwachting dat er nog enkele toernooien opnieuw ingepland worden. Hier zal zodra dit bekend is op geanticipeerd worden.
  3. Rondom Kerstmis en Oud en Nieuw zijn 3 vrije weekenden ingepland uitgezonderd voor de Korfbal League, Hoofdklasse en dames Topklasse. Voor het breedtekorfbal is het een uitwijkweekend;
  4. Dameskorfbal heeft in een eerder stadium aangegeven liever een extra speelronde in de meivakantie te spelen i.p.v. eind juni.
  5. De start van de reguliere damescompetitie en gemengde competitie lopen altijd gelijk op;

Competitie
Beleid bij bijzondere weersomstandigheden
Het KNKV kent een beleid met betrekking tot afgelastingen vanwege bijzondere weersomstandigheden, zoals zware storm, gladheid veroorzaakt door ijzel, sneeuw en/of hoge temperaturen. Dit beleid geldt voor alle competities die door het KNKV worden georganiseerd. In alle gevallen staat de veiligheid van de sporters en eventuele begeleiding voorop. Het is daarmee ook de verantwoordelijkheid van […]
Lees meer
Competitie
Uitleg puntenscore
In de competitie proberen we zoveel mogelijk teams bij elkaar in te delen van gelijke sterkte. Een objectieve indicatie van de sterkte proberen we te krijgen via de puntenscore.  Deze wordt opgebouwd uit de resultaten van vorige competities, correctiepunten en overige factoren (o.a. leeftijd) en eventueel bijgesteld n.a.v. reacties van verenigingen.  Hoe we deze berekenen […]
Lees meer
PD-regelingen
Competitie
PD-regelingen
Op deze pagina zijn de promotie/degradatieregelingen te vinden: Gemengde competitie veld 2021/2022 Dames competitie veld 2021/2022 Gemengde competitie zaal 2021/2022 Dames competitie zaal 2021/2022
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download