Skip to the main content

Competitieschema

Competitie

In het voorjaar wordt het competitieschema voor het daaropvolgende seizoen gepubliceerd. In het competitieschema wordt aangegeven welke weekenden als competitieweekenden zijn aangemerkt, welke als inhaal- en welke als vrije weekenden. Het is slim om dit schema al in een vroeg stadium met leden en ouders van leden te delen, dan kunnen ze hier bijvoorbeeld rekening mee houden de planning van de vakantie(s).

Competitieschema 2022-2023

Het competitieschema voor het seizoen 2022-2023 kent dezelfde structuur als de afgelopen seizoenen, hier zitten geen opvallende wijzigingen in ten opzichte van voorgaande seizoenen.

Toelichting op de opbouw van het competitieschema 2022-2023:

Het competitieschema is de laatste seizoenen gemaakt op basis van de volgende uitgangspunten:

  1. Later in september te starten met het seizoen en langer doorspelen in juni; Tijdens de bijeenkomsten in 2017 in het land, waarin gesproken is over de competitieplanning, is door de verenigingen aangegeven dat het later starten van de najaarscompetitie wenselijk is, evenals het langer doorspelen in juni omdat de vakanties later starten. Dit om met een goede voorbereiding van de teams te starten aan de competitie. Zodat de zomervakantie geen belemmerende factor is in de bezetting van de teams.
  2. De finale van de Korfbal League beter aan te laten sluiten bij de reguliere veld- en zaalcompetitie in het wedstrijd- en breedtekorfbal;
  3. De wens vanuit de verenigingen om rekening te houden met de voorjaarsvakantie en de meivakantie; Net als de wens van later starten van de najaarscompetitie, kwam een vergelijkbaar geluid vanuit de verenigingen voor de competitie in de voorjaars- en meivakantie. In de competitieplanning is rekening gehouden met deze periode. Alleen het laatste weekend van beide vakanties (op basis van de adviesdata vanuit de overheid) is als speelweekend aangemerkt. Vele verenigingen wilden het liefst het eerste weekend vrij van competitie houden in verband met vakantiegangers.
  4. De kerstperiode en het pinksterweekend zijn in beginsel vrij gepland. Deze feestdagen worden door de verenigingen als belangrijkste ervaren.
  5. Een competitie die meer aan één gesloten is; In de planning is rekening gehouden met een regulier verloop van de wedstrijden. Dus niet meer een week spelen, week vrij, week spelen etc. Hierdoor ontstaat en meer gelijkmatigere verdeling van de wedstrijden. Dit kan soms wel frictie met de verschillende vakanties en feestdagen geven.

Vanuit bovenstaande uitgangspunten betekent dat voor het competitieschema 2022-2023:

  1. De competitie start in het eerste weekend nadat alle vakanties zijn afgelopen, dat is week 36, het weekend van 10/11 september;
  2. Er zijn op dit moment geen internationale toernooien gepland tijdens het seizoen. Wel is de verwachting dat er nog enkele toernooien opnieuw ingepland worden. Hier zal zodra dit bekend is op geanticipeerd worden.
  3. Rondom Kerstmis en Oud en Nieuw zijn 3 vrije weekenden ingepland uitgezonderd voor de Korfbal League, Hoofdklasse en dames Topklasse. Voor het breedtekorfbal is het een uitwijkweekend;
  4. Dameskorfbal heeft in een eerder stadium aangegeven liever een extra speelronde in de meivakantie te spelen i.p.v. eind juni.
  5. De start van de reguliere damescompetitie en gemengde competitie lopen altijd gelijk op;

Meest bekeken artikelen

Competitie
Bekercompetitie
Het KNKV kent in drie voormalige districten een bekercompetitie. Inmiddels kent het KNKV geen districten meer, maar in ieder geval in het seizoen 2022/2023 wordt er nog in de voormalige districten gespeeld in de diverse bekertoernooien. Voor alle bekertoernooien zijn dezelfde reglementen van toepassing. District Noord Jan Mulder beker – senioren 2e klasse en hoger […]
Lees meer
Competitie
Verplaatsen van wedstrijden
De afhandelingen van wijzigingsverzoeken in het wedstrijd- en breedtekorfbal gaan via Sportlink Club. Kort samengevat dient een vereniging een verzoek in via Sportlink Club en bevestigt de andere vereniging dit waardoor e.e.a. direct verwerkt wordt. Er is dan geen handeling van een KNKV-medewerker meer noodzakelijk wat het proces voor de verenigingen versneld. Tevens kunnen verenigingen […]
Lees meer
Dispensaties
Competitie
Dispensaties
Alle toegekende dispensaties zijn hier te vinden. Een dispensatie is alleen voor betreffende competitie zoals vermeld. Voor het aanvragen van dispensaties is het dispensatiebeleid van toepassing. Het daadwerkelijk aanvragen van dispensaties gaat via het A2-formulier. Laatste update: 23 september 2022 Vereniging Team Comp Reden Betreft Bijzonderheid * Atlas F1 nj Zonder meisjes DKOD E2 nj Zonder […]
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download