Skip to the main content

Bestuurlijke noodmaatregel geslachtswijzigingen

Aanleiding

Het bondsbestuur heeft op 23 augustus 2022 de verlengde voorliggende noodmaatregel vastgesteld.

In de huidige tijdsgeest is genderdiversiteit een onderwerp dat een steeds grotere rol in de maatschappij speelt en ook binnen het KNKV en overige sportbonden actueel wordt. Het KNKV heeft als doelstelling dat iedereen de korfbalsport moet kunnen beoefenen, ongeacht geslacht of geaardheid.

De huidige regelgeving en protocollen binnen het KNKV geven onvoldoende ruimte om in te spelen op deze ontwikkelingen. Om ruimte te kunnen bieden aan deze vraagstukken is deze bestuurlijke noodmaatregel genomen.

Het reglement van wedstrijden spreekt over spelers en speelsters. Daarbij wordt voor het sekseonderscheid de registratie in het bevolkingsregister als uitgangspunt gehanteerd. Voor een geslachtswijziging in de KNKV ledenadministratie was een wijziging in het bevolkingsregister noodzakelijk. De lengte van dit proces is in de loop der jaren toegenomen. Deze ontwikkeling staat het spelplezier van het betreffende lid in de weg. Het KNKV wil deze negatieve gevoelens zo snel mogelijk wegnemen.

Inhoudelijke maatregel

Het bondsbestuur heeft daarom het besluit genomen dat de wijziging van het geslacht van vrouw naar man direct in de ledenadministratie van het KNKV ingevoerd kan worden na een positief advies van de medische commissie van het KNKV in deze.

Voor het betrokken lid, dan wel diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers, bestaat de verplichting in overleg te treden met de voorzitter van de medische commissie om de geheimhouding van de inhoud van het dossier te waarborgen. De verdere procedure zal door de medische commissie afgestemd worden.

Indien het een wijziging van man naar vrouw betreft zijn er overkoepelende richtlijnen en wordt de lijn vanuit het IOC vooralsnog gevolgd. Op dit moment zijn er bij het KNKV nog geen verzoeken gedaan voor de overgang van man naar vrouw. Vooruitlopend daarop zal in de komende periode nader onderzoek naar worden gedaan naar de daarvoor te volgen procedure.

Ingangsdatum

Deze bestuurlijke noodmaatregel kent als ingangsdatum 1 september 2022 en loopt tot de implementatie van het vernieuwde strategisch plan in de reglementen van het KNKV.