Skip to the main content

Verantwoord alcoholgebruik

Gezondere sportomgeving

Iedere vereniging beschikt over een bar. Een goede invulling geven aan de wetten, plichten en normen rond de bar en alcohol vraagt aandacht en kennis van zaken. Bij het schenken van alcohol komt verantwoordelijkheid kijken. Alcohol is een speciaal product. Je kunt ervan genieten, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Daarom zijn er regels over het schenken ervan. Deze regels staan in de Drank- en Horecawet. Verantwoord alcoholgebruik hoort ook bij een gezonde sportomgeving.

Verantwoord alcohol schenken in clubhuizen

De Drank- en Horecawet biedt zowel sportverenigingen als gemeenten de kans een extra impuls te geven aan een verantwoord schenkbeleid in de sportkantine. Alhoewel de overlast als gevolg van alcoholmisbruik in sportverenigingen gering is, vormt de wet een goede gelegenheid om de naleving van leeftijdsgrenzen te verbeteren. De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder de achttien jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de achttien jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine. Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit sportvereniging is een thema dat extra aandacht verdient. De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die de e-learning ‘Verantwoord alcohol schenken’ succesvol heeft afgerond dan wel het diploma Sociale Hygiëne heeft behaald. De e-learning is speciaal ontwikkeld voor barvrijwilligers van sportverenigingen. Met de juiste kennis kunnen zij goed beslagen ten ijs komen in verschillende situaties.

Meer informatie en tips over Alcohol en Sport lees je hier.

NIX18 

Bij NIX18 gaat het om de afspraak samen te voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol drinken. Uit onderzoek blijkt dat vier van de vijf jongeren onder de 18 jaar nog steeds alcohol meekrijgt in de kantine. Met als doel een betere naleving op de leeftijdsgrens bij het schenken van alcohol en het niet doorgeven van alcohol aan minderjarigen wordt in september de campagne NIX18, speciaal voor de sport gelanceerd. Verenigingen kunnen meedoen en kosteloos een NIX18 kantinepakket bestellen. Met deze kleurrijke materialen kun je laten zien dat in jouw kantine NIX de afspraak is. Zo weten leden, bezoekers en barvrijwilligers dat er geen alcohol wordt geschonken aan personen onder de 18 jaar. Lees er hier meer over.

Samen naar een gezondere sportomgeving

Het KNKV en Team:Fit (een werkwijze van JOGG), ondersteund door NOC*NSF, gaan samen voor een gezondere sportomgeving binnen het korfbal. Dit gebeurt samen met gemotiveerde sportverenigingen, vrijwilligers, gemotiveerde ouders, experts en partners. Hierbij wordt ingezet op gezonder voedingsaanbod in de kantine, een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik.

Korfbalverenigingen die zich aansluiten bij Team:Fit krijgen kosteloos een Team:Fit Coach op bezoek. Deze kijkt samen met jou welke stappen de vereniging wil zetten naar een gezondere sportomgeving. Voor de stappen naar een verantwoord alcoholbeleid, maakt de Team:Fit Coach gebruik van de richtlijnen voor alcohol en sport.

Kan jouw vereniging hulp gebruiken om te komen tot een verantwoord alcoholbeleid?

Team:Fit biedt uitkomst! Bekijk de Team:Fit-website en meld je aan!

Vragen?

Je kunt contact opnemen met:

Gerelateerde Items

Gezondere sportomgeving
Gezondere sportomgeving Verenigingsservice
Gezondere sportomgeving
Sporten draagt bij aan een gezonde leefstijl, een gezond gewicht en minder stress. Bij sporten en bewegen hoort uiteraard ook een gezondere sportomgeving: een rookvrij sportterrein waar gezonde voeding en verantwoord alcoholgebruik de norm zijn.
Lees meer
Rookvrij Sportterrein
Accommodatie Gezondere sportomgeving
Rookvrij Sportterrein
Roken en sport gaan niet samen. Met een rookvrij korfbalterrein draagt je vereniging uit dat niet-roken de norm is.
Lees meer
Gezondere sportkantine
Gezondere sportomgeving
Gezondere sportkantine
Een gezondere sportkantine houdt in dat men gezonde alternatieven aanbiedt naast de al aangeboden producten. Ben je benieuwd  hoe jullie kantine ervoor staat of wil je aan de slag?
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download