Skip to the main content

Verantwoord alcoholgebruik

Gezondere sportomgeving

Bijna alle sportverenigingen hebben een eigen clubhuis met bar. Een goede invulling geven aan de wetten, plichten en normen rond de bar en alcohol vraagt aandacht en kennis van zaken. Bij het schenken van alcohol komt verantwoordelijkheid kijken. Alcohol is een speciaal product. Je kunt ervan genieten, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Daarom zijn er regels over het schenken ervan. Deze regels staan in de Drank- en Horecawet. Verantwoord alcoholgebruik hoort ook bij een gezonde sportomgeving.

Verantwoord alcohol schenken in clubhuizen

De drank- en horecawet biedt zowel sportverenigingen als gemeenten de kans een extra impuls te geven aan een verantwoord schenkbeleid in de sportkantine. Alhoewel de overlast als gevolg van alcoholmisbruik in sportverenigingen gering is, vormt de wet een goede gelegenheid om de naleving van leeftijdsgrenzen te verbeteren. De sport neemt duidelijk stelling waar het gaat om alcoholgebruik onder de achttien jaar. Alcohol schenken aan jongeren onder de achttien jaar kan en mag absoluut niet plaatsvinden in de sportkantine.

Ook het voorkomen van rijden onder invloed vanuit sportvereniging is een thema dat extra aandacht verdient. De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die de e-learning ‘Verantwoord alcohol schenken’ succesvol heeft afgerond dan wel het diploma Sociale Hygiëne heeft behaald. De e-learning is speciaal ontwikkeld voor barvrijwilligers van sportverenigingen. Met de juiste kennis kunnen zij goed beslagen ten ijs komen in verschillende situaties. Meer informatie en tips over alcohol en sport lees je hier.

NIX18 

Bij NIX18 gaat het om de afspraak samen te voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol drinken. Uit onderzoek blijkt dat vier van de vijf jongeren onder de 18 jaar nog steeds alcohol meekrijgt in de kantine. Met als doel een betere naleving op de leeftijdsgrens bij het schenken van alcohol en het niet doorgeven van alcohol aan minderjarigen wordt in september de campagne NIX18, speciaal voor de sport gelanceerd. Verenigingen kunnen meedoen en kosteloos een NIX18 kantinepakket bestellen. Met deze kleurrijke materialen kun je laten zien dat in jouw kantine NIX de afspraak is. Zo weten leden, bezoekers en barvrijwilligers dat er geen alcohol wordt geschonken aan personen onder de 18 jaar. Lees er hier meer over.

Met jouw vereniging op weg naar een gezondere sportomgeving?

Samen met JOGG-Teamfit gaan wij voor een gezondere sportomgeving binnen het korfbal. Wil je jouw vereniging gezonder maken? JOGG-Teamfit kan jouw vereniging hier kosteloos bij helpen. Als je jouw vereniging inschrijft voor ondersteuning, komt er kosteloos een JOGG-Teamfitcoach op bezoek. Deze helpt jouw vereniging gratis bij de stappen naar een gezonder voedingsaanbod in de kantine, een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik. Voor de stappen naar een verantwoord alcoholbeleid, maakt de coach gebruik van de richtlijnen voor alcohol en sport.  Meer informatie hierover vind je op de website van JOGG-Teamfit.

Meer informatie

Meer algemene informatie over een gezondere sportomgeving vind je hier, meer over een rookvrije accommodatie hier en meer over een gezondere sportkantine hier.

Vragen?

Je kunt contact opnemen met:

Meest bekeken artikelen

Heffingenregeling
Bestuurders Financiën
Heffingenregeling
Een belangrijk naslagwerk voor elke penningmeester is de heffingenregeling, waarin de financiële verplichting van de vereniging richting het KNKV vermeld staat.
Lees meer
Trainersbegeleiding
Trainers
Trainersbegeleiding
Plezier en ontwikkeling zijn de belangrijkste redenen om te gaan en te blijven sporten. Trainers en coaches spelen daarin een belangrijke rol en daarom is trainersbegeleiding erg belangrijk.
Lees meer
Kangoeroe Klup
Korfbalaanbod Ledenwerving/-behoud Schoolkorfbal
Kangoeroe Klup
De Kangoeroe Klup is een bewegingsvorm met een knipoog naar het korfbal voor kinderen van drie tot en met zes jaar. Scoro, Jumper, Funny en Spurt vormen de basis.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download