Skip to the main content

Externe samenwerkingen

Bestuurders

Het is voor verenigingen belangrijk om ‘over hun eigen grenzen’ heen te kijken. Samenwerken met externe partners kan de vereniging veel nieuwe inzichten en kansen opleveren. Door deze kansen op te pakken kan de vereniging zich verder ontwikkelen.

Denk bijvoorbeeld aan het huisvesten van een BSO (Buitenschoolse Opvang) op je accommodatie. Kinderen leren de accommodatie kennen en je krijgt de mogelijkheid om je sport aan te bieden. Ouders komen hun kinderen ophalen en maken zo ook kennis met je vereniging.
Een ander voorbeeld is de samenwerking met de zorg, bijvoorbeeld een fysiotherapeut. Hij/zij kan voorlichtingsavonden geven over blessurepreventie. Daar staat tegenover dat de therapeut met zijn klanten gebruik kan maken van bepaalde faciliteiten waarover de vereniging beschikt zoals bijv. een krachthonk.

Buurtbewoners weten op deze manier van jouw bestaan als vereniging af en leren de vereniging kennen. Dit leidt tot een grotere zichtbaarheid en een vaste plek binnen de wijk, dorp of stad.

Gemeente

Van groot belang is de relatie en de samenwerking met de gemeente. Veel gemeenten hebben clubkaderscoaches (voorheen combinatiefunctionarissen) in dienst die bij jouw vereniging ingezet kunnen worden om handen en voeten te geven aan sportstimulering en kunnen de vereniging ondersteunen bij onder andere beleidszaken, ledenwerving en –behoud tot het geven van korfballessen op school.

Als je denkt aan gemeenten dan denk je ook aan sportservicebureaus. Ook deze instanties kunnen veel voor de vereniging betekenen als het gaat om advisering en ondersteuning maar ook voor sportgenerieke cursussen kun je bij hen terecht.

Voor financiering van deze trajecten biedt het sportakkoord veel mogelijkheden.

Best practice
Meer informatie

Op de site van Clubbase vind je meer over de kansen en inzichten die in de open vereniging gedachte zijn uitgewerkt.

Heb je vragen of wil je advies? Neem dan contact op met de verenigingsadviseur

 

Gerelateerde Items

Belastingen
Accommodatie Bestuurders Financiën
Belastingen

Ook als sportvereniging heb je in meer of mindere mate te maken met belastingen.

Lees meer
Breek-de-Weekbijeenkomsten
Bestuurders Verenigingsservice
Breek-de-Weekbijeenkomsten

Breek-de-Weekbijeenkomsten zijn jaarlijkse inhoudelijke bestuurlijke ontmoetingen waar actuele onderwerpen worden besproken die interessant kunnen zijn voor bestuurders.

Lees meer
Fusie
Bestuurders
Fusie

Fusies tussen sport- en korfbalverenigingen vinden jaarlijks plaats. Om welke reden verenigingen ook besluiten om te gaan fuseren: er komt nogal wat bij …

Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download