Verenigingsmonitor

Om verenigingen zo goed mogelijk te ondersteunen en inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden heeft het KNKV in samenwerking met andere bonden een verenigingsmonitor ontwikkeld. De verenigingsmonitor brengt situaties van verenigingen in kaart op basis van een vragenlijst die verenigingen invullen. Het invullen van de vragenlijst resulteert in benchmarkoverzicht waarin belangrijke informatie van verenigingen wordt gebundeld.

Nut en doel van verenigingsmonitor
Met de verenigingsmonitor krijg je als vereniging inzicht in hoe jouw vereniging ervoor staat door jouw vereniging te vergelijken met een groep andere verenigingen. Op welke terreinen gaat het goed? Waarin kan je nog verbeteringen doorvoeren? Waar liggen op dit moment de kansen? Zo kan je jouw beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en gerichte ondersteuning krijgen van het KNKV. Met de verenigingsmonitor wil het KNKV inzicht krijgen in de kwaliteit van verenigingen op het gebied van technische zaken, doelgroepen, arbitrage, financiën en de accommodatie.

Inhoud van verenigingsmonitor
De verenigingsmonitor bevat ongeveer 150 vragen en het kost ongeveer twee uur de tijd om deze vragenlijst in te vullen. De verenigingsmonitor is opgedeeld in de onderwerpen visie en strategie, kernfuncties, randvoorwaarden en additionele functies van de vereniging. De vragen gaan onder andere over verenigingsbeleid, accommodatiezaken, technisch beleid, arbitrage en zichtbaarheid. Je vindt de pdf-versie van de vragenlijst hier.

Invullen van verenigingsmonitor
Aan het einde van dit seizoen ontvangt elke vereniging een persoonlijke inlogcode die gekoppeld is aan het mailadres van de secretaris. Omdat de vragen over specifieke onderwerpen gaan zijn deze waarschijnlijk niet door één persoon in te vullen, maar hoe pak je dat dan aan? Er zijn verschillende manieren om de verenigingsmonitor in te vullen.

  • Je spreekt op één avond af met alle personen die nodig zijn om de vragenlijst invullen. Je loopt dan met zijn allen de vragenlijst door en vult hem in één keer helemaal in;
  • Eén persoon zoekt via de pdf-versie bij verschillende personen de benodigde informatie, door hen de antwoorden op een aantal vraagnummers te vragen. Deze personen geven de antwoorden door en één persoon vult dan de vragenlijst in;
  • Eén of twee personen gaan de vragenlijst helemaal invullen. Dit moete wel personen zijn die goed op de hoogte zijn van alle aspecten binnen de vereniging. Hierna controleren mensen met specifieke portefeuilles de antwoorden.

Pilot en landelijke uitrol
Voor dat de verenigingsmonitor landelijk uitgerold wordt, wordt er eerst een pilot gedraaid. Dertien enthousiaste verenigingen gaan in februari de verenigingsmonitor invullen. Het doel van de pilot is om de monitor verder te optimaliseren en te achterhalen wat de beste manier is om de monitor in te vullen. Aan het einde van dit seizoen worden alle korfbalverenigingen gevraagd de verenigingsmonitor in te vullen. Dit is in plaats van de jaarlijkse Servicemeting.

Benchmark Dashboard
De gegevens uit de verenigingsmonitor én de centrale database van het KNKV komen in het Benchmark Dashboard samen. Hiermee krijg je inzicht in hoe jouw vereniging ervoor staat door jouw vereniging te vergelijken met een groep andere verenigingen. Verenigingen kunnen zich met de benchmark vergelijken met verenigingen in hun directe omgeving, van dezelfde grootte of spelend in dezelfde competitieklasse. Met de verkregen inzichten kunnen verenigingen van elkaar leren door goede voorbeelden met elkaar te delen. Het Benchmark Dashboard is toegankelijk voor iedere vereniging die de verenigingsmonitor heeft ingevuld. Een voorbeeld van het Benchmark Dashboard vind je op de website van de KNHB.

Vragen
Heb je een vraag over de verenigingsmonitor en staat deze vraag niet tussen de veel gestelde vragen? Neem dan contact op met mariska.kool@knkv.nl.