Verenigingsmonitor: inzicht in je vereniging

Om verenigingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden heeft het KNKV in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden een verenigingsmonitor ontwikkeld. De verenigingsmonitor brengt situaties van verenigingen in kaart op basis van een vragenlijst die verenigingen invullen. Dit resulteert in een benchmarkdashboard waarin bestuurders hun vereniging kunnen vergelijken met andere verenigingen en op basis daarvan beleid kunnen ontwikkelen.

Met de verenigingsmonitor krijgen bestuurders inzicht in hoe de vereniging ervoor staat. Door de vereniging in het benchmarkdashboard op specifieke onderdelen te vergelijken met andere verenigingen, zien bestuurders op welke terreinen het goed gaat, waarin verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en waar kansen liggen. Zo kunnen ze beleidsplannen herijken, nieuwe plannen ontwikkelen en samen met het KNKV kijken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. Een extra voordeel is dat de ingevulde gegevens bewaard blijven zodat de vereniging historie opbouwt.

Invullen verenigingsmonitor
Als bestuurders hun vereniging in het benchmarkdashboard willen vergelijken met andere verenigingen, dienen ze eerst een vragenlijst in te vullen. Deze bevat ongeveer 125 vragen, het precieze aantal verschilt per vereniging omdat bepaalde antwoorden leiden tot wel of geen vervolgvragen over dat onderwerp. Het kost ongeveer twee uur om de vragenlijst in te vullen, dit hoeft niet in één keer.

De vragen gaan onder andere over verenigingsbeleid, accommodatiezaken, technisch beleid, arbitrage en zichtbaarheid. De pdf-versie is hier te vinden. Snel nadat de vragenlijst gesloten is krijgen verenigingen toegang tot het benchmarkdashboard. Een voorbeeld van het benchmarkdashboard is hier te vinden.

Proces
Donderdag 30 april hebben alle secretarissen een e-mail ontvangen met inloggegevens voor de vragenlijst. Verenigingen hebben twee maanden de tijd om de vragenlijst in te vullen, dit kan tot 30 juni 2020. Snel daarna ontvangt elke vereniging die de vragenlijst heeft ingevuld inloggegevens voor het benchmarkdashboard.

Voordat verenigingen beginnen met het invullen van de vragenlijst, adviseren we de veelgestelde vragen goed door te lezen. Daar lees je onder andere wat jouw vereniging aan de verenigingsmonitor heeft, op welke manier je de vragenlijst het beste kunt invullen, waarom de vragenlijst vragen en termen bevat die wij niet gebruiken of die wij anders verwoorden bij korfbal en hoe het zit met de privacy van jouw gegevens.

Vragen
Met vragen die niet tussen de veelgestelde vragen staan kunnen bestuurders terecht bij projectleider Mariska Kool door een e-mail te sturen naar mariska.kool@knkv.nl.