Organisatie

Het KNKV telt zo'n negentigduizend leden en circa vijfhonderd aangesloten verenigingen. Het KNKV is een actieve en moderne organisatie, die wordt gesteund door duizenden vrijwilligers.

Bondsbestuur
Bovenaan de organisatiestructuur staat het Bondsbestuur, dat het beleid van het KNKV bepaalt. Dit bestuur bestaat uit de volgende personen:

Jeroen W. (afgetreden) - Merel - Rob - Anita - Erik - Jeroen B.

Rob Meijer - voorzitter
Jeroen Breeschoten - lid Bondsbestuur
Anita Derks - lid Bondsbestuur
Merel van Gurp - lid Bondsbestuur
Erik Kraaij - lid Bondsbestuur

Martijn van Bommel is financieel adviseur.
Rooster van aftreden (volgt)

Bondsraad
Het Bondsbestuur legt verantwoording af aan de Bondsraad (voorheen Algemene Vergadering). In de Bondsraad zitten Bondsraadleden van de districten. Deze Bondsraadleden vertegenwoordigen de verenigingen uit hun district. Dat gebeurt in de besluitvorming en het bespreken en/of stemmen over voorstellen van het Bondsbestuur of districten.

Bondsbureau
Het landelijke bondsbureau van het KNKV is gevestigd in Zeist en is het centrale punt van de organisatie. Het KNKV heeft een organisatiestructuur waarbij de lijnen zo kort mogelijk zijn en zo min mogelijk management is. De organisatie wordt geleid door een tweekoppige directie, bestaande uit Henry van Meerten (algemeen directeur) en Kees Rodenburg (directeur Korfbalzaken). De bevoegd
heden zijn centralistisch verdeeld, dat geeft de mogelijkheid om snel te kunnen reageren op gebeurtenissen.

Districten
Het KNKV is onderverdeeld in vijf districten: Noord, Noord-West, Oost, Zuid en Zuid-West. Deze districten hebben allen een eigen werkgroepstructuur en bestuur.

Landelijke werkgroepen en commissies
Ter ondersteuning van het Bondsbestuur en Bondsbureau in Zeist bestaat er een aantal landelijke werkgroepen en commissies.