Skip to the main content

Organisatie

Een actieve en moderne organisatie

Het KNKV telt zo’n negentigduizend leden en ruim vierhonderdvijftig aangesloten verenigingen. Het KNKV is een actieve en moderne organisatie, die wordt gesteund door duizenden vrijwilligers.

Bondsbestuur

Bovenaan de organisatiestructuur staat het bondsbestuur, dat het beleid van het KNKV bepaalt. Dit bestuur bestaat uit de volgende personen:

Irene van Rijsewijk – Voorzitter
Hugo Timmerman – Penningmeester
Jeroen Breeschoten – lid Bondsbestuur
Anita Derks – lid Bondsbestuur
Merel van Gurp – lid Bondsbestuur
Erik Kraaij – lid Bondsbestuur
Marita Verkaik – lid Bondsbestuur

Artikelen

 

Bondsraad

Het bondsbestuur legt verantwoording af aan de bondsraad (voorheen Algemene Vergadering). In de bondsraad zitten bondsraadleden. Deze bondsraadleden vertegenwoordigen de verenigingen. Dat gebeurt in de besluitvorming en het bespreken en/of stemmen over voorstellen van het bondsbestuur. Lees hier meer over de bondsraad en kerndocumenten.

Bondsbureau

Het landelijke bondsbureau van het KNKV is gevestigd op Papendal (Arnhem) en is het centrale punt van de organisatie. Het KNKV heeft een organisatiestructuur waarbij de lijnen zo kort mogelijk zijn en zo min mogelijk management is. De organisatie wordt geleid door een tweekoppige directie, bestaande uit Henry van Meerten (algemeen directeur) en Kees Rodenburg (directeur Korfbalzaken). De bevoegdheden zijn centralistisch verdeeld, dat geeft de mogelijkheid om snel te kunnen reageren op gebeurtenissen.

Landelijke werkgroepen en commissies

Ter ondersteuning van het bondsbestuur en bondsbureau op Papendal bestaat er een aantal landelijke werkgroepen en commissies.

Verslagen en officiële stukken van de bondsbestuursvergaderingen, bondsraad en de jaarverslagen vind je hier.

Het KNKV heeft voor haar vrijwilligers richtlijnen opgesteld aangaande declareren en het aangaan van verplichtingen.