Skip to the main content

Organisatie

Een actieve en moderne organisatie

Wij hebben zo’n 90.000 leden en ruim 450 aangesloten verenigingen. Wij zijn een actieve en moderne organisatie, die wordt gesteund door duizenden vrijwilligers.

Bondsbestuur

Bovenaan de organisatiestructuur staat het bondsbestuur, dat ons beleid bepaalt. Dit bestuur bestaat uit de volgende personen:

Irene van Rijsewijk – Voorzitter
Hugo Timmerman – Penningmeester
Anita Derks – lid Bondsbestuur
Erik Kraaij – lid Bondsbestuur
Marita Verkaik – lid Bondsbestuur

Artikelen

 

Bondsraad

Het bondsbestuur legt verantwoording af aan de bondsraad (voorheen Algemene Vergadering). In de bondsraad zitten bondsraadleden. Deze bondsraadleden vertegenwoordigen de verenigingen. Dat gebeurt in de besluitvorming en het bespreken en/of stemmen over voorstellen van het bondsbestuur. Lees hier meer over de bondsraad en kerndocumenten.

Bondsbureau

Het landelijke bondsbureau is gevestigd op Papendal (Arnhem) en is het centrale punt van de organisatie. Wij hebben een organisatiestructuur waarbij de lijnen zo kort mogelijk zijn en zo min mogelijk management is. De organisatie wordt geleid door directeur Henry van Meerten.

Landelijke werkgroepen en commissies

Ter ondersteuning van het bondsbestuur en bondsbureau op Papendal bestaat er een aantal landelijke werkgroepen en commissies. Verslagen en officiële stukken van de bondsbestuursvergaderingen, bondsraad en de jaarverslagen vind je hier. Wij hebben voor onze vrijwilligers richtlijnen opgesteld aangaande declareren en het aangaan van verplichtingen.

Rooster van aftreden

Voor het bondsbestuur, de leden van de bondsraad en de onafhankelijke commissies is er een rooster van aftreden van toepassing. Leden mogen maximaal 3 periodes van 3 jaar deel uit maken van deze gremia.