Organisatie

Overzicht van taken en verantwoordelijkheden
In een vereniging zijn al snel vele vrijwilligers actief in allerlei commissies en werkgroepen, die elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben.Een goed overzicht van deze taken en verantwoordelijkheden zorgt voor structuur in de vereniging. Bovendien weet elke vrijwilliger dan precies wat er van hem of haar wordt verwacht.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de korfbalvereniging of het KNKV het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen het KNKV, maar ook veel verenigingen hebben een eigen VCP. Die fungeert in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.

Pagina's