Organisatie

Overzicht van taken en verantwoordelijkheden
In een vereniging zijn al snel vele vrijwilligers actief in allerlei commissies en werkgroepen, die elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben.Een goed overzicht van deze taken en verantwoordelijkheden zorgt voor structuur in de vereniging. Bovendien weet elke vrijwilliger dan precies wat er van hem of haar wordt verwacht.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de korfbalvereniging of het KNKV het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen het KNKV, maar ook veel verenigingen hebben een eigen VCP. Die fungeert in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp.

KNKV kaderleden landelijk

  • Het ereteken
    Dit is de meest algemene onderscheiding en wordt gegeven aan personen, die zich door hun inzet op landelijk niveau verdienstelijk hebben gemaakt en hun bijdrage hebben geleverd aan de KNKV organisatie.
  • Het lidmaatschap van verdienste
    Dit wordt toegekend aan personen, die zich op landelijk bestuurlijk niveau hebben ingezet om vorm en inhoud te geven aan het KNKV in al haar facetten.
  • Het erelidmaatschap

KNKV-kaderleden kunnen gebruik maken van het KNKV Legitimatiebewijs. Vanaf begin 2016 is dit legitimatiebewijs onderdeel van de digitale bondspas via de Sportlink app. Deze app is op de mobiele telefoon te downloaden. Je vindt de digitale bondspas in het menu algemeen onder 'Instellingen' en dan 'Digitale pas'. Wanneer je lid bent van een vereniging kun je daar vragen je pasfoto toe te voegen. Ben je geen lid, dan kun je hiervoor terecht bij KNKV Service & Ondersteuning.

Het KNKV telt ruim negentigduizend leden en circa vijfhonderd aangesloten verenigingen. Het KNKV is een actieve en moderne organisatie, die wordt gesteund door duizenden vrijwilligers.

Bondsbestuur
Bovenaan de organisatiestructuur staat het Bondsbestuur, dat het beleid van het KNKV bepaalt. Dit bestuur bestaat uit vijf personen: