Ben jij nieuwsgierig naar de nieuwste inzichten over trainen en coachen? Wil jij aan de slag met oefenvormen die bijdragen aan de ontwikkeling van de spelers, die wedstrijdecht zijn en die oproepen wat de spelers moeten leren? Wil je meer leren over de begrippen impliciet leren, externe focus en differentieel leren? Dan ben je bij de opleiding KT3 op het juiste spoor. De opleiding Korfbaltrainer 3 is opgezet aan de hand van de nieuwste inzichten over training en coaching. Centraal staat het proces dat de trainer doorloopt om, vanuit de wedstrijd, korfbalacties uit te werken naar thema’s die aansluiten bij het niveau, talent en motivatie van de ploeg.

Je leert de thema’s om te zetten in efficiënte oefenvormen. Oefenvormen die bijdragen aan de ontwikkeling van de spelers, die wedstrijdecht zijn en die oproepen wat de spelers moeten leren. Begrippen als impliciet leren, externe focus en differentieel leren staan centraal. Het doel bij coachen is om de betrokkenheid en inbreng van de spelers te stimuleren. Tot slot ga jij een trainer te begeleiden op het niveau van de KT2. Met speciale aandacht voor de vier inzichten (structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en de regie overdragen).

Als trainer wil je natuurlijk dat iedereen met plezier naar de training komt. Dat er op z’n tijd gewonnen wordt, ook leuk. Maar hoe zorg je dat het leuk is en blijft? Hoe blijft iedereen gemotiveerd en hoe blijven je spelers zich ontwikkelen? En hoever kan je daarin eigenlijk gaan? Soms raak je je sporters misschien aan om ze te helpen. Goed bedoeld, maar wat vindt de sporter in kwestie daar eigenlijk van? Of de ouders langs de kant. Bekijk de animatie hieronder eens. Dan weet je hoe het leuk houdt. Voor iedereen, ook jezelf.

Wat komt er aan bod tijdens de bijeenkomst en de praktijk?
 • Wat is korfbal;
 • Van wedstrijd naar training;
 • Coaching;
 • Gesprekstechniek;
 • Wie zijn de korfballers;
 • Veilig sportklimaat;
 • Sportgezondheidszorg;
 • Seksuele intimidatie;
 • Sportiviteit en respect.
Cursusmateriaal
 • Boek indien nog niet in bezit: Korfbal spelen is Korfbal leren (Lof & Vlietstra);
 • Boek: The Art of Korfball coaching
 • Cursusboek KT3, digitaal;
 • App Spelenderwijs Verbeteren;
 • Toegang ELO en Team TV.
Hulpmiddelen
 • De cursist kan gebruik maken van TeamTV en de ELO (Electronische Leer Omgeving). In TeamTV kunnen, in het kader van een aantal opdrachten, beelden van de ploeg / training / coaching worden geplaatst. In de ELO kunnen alle uitwerkingen van de opdrachten worden geplaatst;
 • In de ELO staan alle artikelen die nodig zijn om de benodigde kennis op te doen. Daarnaast zijn er artikelen opgenomen die een verdieping geven voor die cursist die meer wil weten. Verder krijgt de cursist toegang tot Spelenderwijs Verbeteren en ontvangt het boek ‘Korfbal spelen is korfbal leren’.
Opleidingsduur

Er zijn negen centrale bijeenkomsten waarin alle aspecten van het vak trainen/coachen aan de orde komen. De bijeenkomsten zijn veelal praktisch van aard. Van de cursisten kan worden gevraagd dat zij hun ploeg aanwezig laten zijn op een bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn verdeeld in drie blokken (2, 4 en 3 bijeenkomsten) en de opleiding loopt over het hele seizoen. De eerste twee bijeenkomsten dient met verplicht aanwezig te zijn.

Tussen elk blok zit een ruimte periode (6 tot 8 weken), zodat de cursist de tijd krijgt om de opgedane kennis toe te passen en om opdrachten uit te voeren. In beide tussenliggende perioden komt de docent op stagebezoek. De uitvoering van de opdrachten vragen van de cursist de nodige tijd. Maar vooral ook discipline bij het TIJDIG uitvoeren van een aantal opdrachten. Let op! Bij het niet tijdig uitvoeren van opdrachten kan een cursist verdere toegang tot de bijeenkomsten ontzegd worden.

Wat wordt er verwacht van de vereniging?

Dat lees je in dit document.

Start

De opleiding start bij acht deelnemers.

Toelating
 • Minimale leeftijd van zestien jaar oud;
 • Je bent in het bezit van het certificaat KT2 of de Basis Opleiding Korfbaltrainer;
 • Je moet een team trainen/coachen wat uitkomt in het breedte- of wedstrijdkorfbal;
 • Je hebt een praktijkbegeleider;
 • Je bent in bezit van een VOG welke geregistreerd is in Sportlink Club. Het aanvragen van een VOG is gratis voor verenigingen. Meer over gratis een VOG aanvragen, lees je hier.
 • Je bent lid van het KNKV.

Korfballers met een vooropleiding CIOS, ALO of PABO kunnen rechtstreeks instromen.

Praktijkbegeleider

Je wordt begeleidt door een praktijkbegeleider (PB). De PB bezoekt een aantal trainingen en wedstrijden en bespreekt deze. Hij ondersteunt waar gewenst. De PB heeft kennis van de moderne inzichten op het gebied van training/coaching en heeft kennis van korfbal. hij onderschrijft de uitgangspunten van de opleiding. Maar eerst en vooral is de PB iemand die het vertrouwen heeft van de cursist. De PB moet verplicht aanwezig zijn bij de stagebezoeken van de docent.

Examen (Proeve van Bekwaamheid)

De cursist moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Alle opdrachten dienen uitgevoerd te worden en zijn goedgekeurd;
 • Als aan punt 1 is voldaan mag de cursist deelnemen aan het praktijkexamen;
 • Bij een voldoende uitvoering van het praktijkexamen (afgenomen door een onafhankelijke examinator) is de cursist geslaagd.

Noot: sommige opdrachten MOETEN voor een bepaald moment tijdens de cursus uitgevoerd worden. Indien de cursist zich hier niet aan houdt, kan de toegang tot verdere bijeenkomsten ontzegd worden.

Als het portfolio als onvoldoende wordt beoordeeld geeft de docent aan op welke onderdelen het portfolio moet worden aangepast. Indien ook de twee beoordeling van het portfolio als onvoldoende wordt aangemerkt heeft de cursist geen recht op nog een derde beoordeling. De cursist kan niet deelnemen aan het praktijkexamen.

Het praktijkexamen bestaat uit een korte voorbespreking met een examinator, een training van 45 minuten en een reflectie-interview. De cursist heeft één herkansing voor het praktijkexamen. Mocht de cursist wederom niet slagen dan kan hij zich opnieuw aanmelden voor de betreffende opleiding en dient dan het cursusgeld (nogmaals) te betalen.

Het KNKV reikt aan de cursisten, waarvan het portfolio + examen als voldoende wordt beschouwd het certificaat Korfbaltrainer 3 uit.

Informatiedocumenten
PvB-formulieren en toetsdocumenten
Kosten

€ 292,50

Herkansing

Voor zowel portfolio als praktijkexamen twee kansen.

Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal is via een download beschikbaar.

Overige cursussen

Een overzicht van alle trainersopleidingen vind je hier.

Kosten

€292,50

Automatische herkansing

Nee

Locaties

KZ/Thermo4U - Koog aan de Zaan
Valto - De Lier
DeetosSnel - Dordrecht
PKC/Vertom - Papendrecht
Dalto/Klaverblad Verzekeringen - Driebergen
MIA - Amersfoort
ASVD - Dronten
Aanmelden