Skip to the main content

Vrijstelling/oud diploma

Opleidingen Trainers

Het uitgangspunt van een KNKV-opleiding of cursus is dat je specifieke vaardigheden en competenties aanleert die nodig zijn om bepaalde korfbalgerelateerde functies uit te kunnen oefenen. Dit kunnen algemene competenties zijn (bijvoorbeeld organisatie van een les of training) maar het gaat met name over korfbalspecifieke vaardigheden (zoals spelregelkennis).

In een aantal gevallen zal een cursist reeds beschikken over bepaalde competenties, behaald dankzij opleiding, werkervaring of korfbalervaring. Het is zeer lastig te beoordelen of een elders/eerder verworven competentie (EVC) voldoet aan wat wij vragen binnen de opleidingen van het KNKV.

Zonder iemand te kort te willen doen, maar het feit dat men ‘hoog’ gespeeld heeft of in de top gefloten heeft of al jaren training geeft is geen reden om vrijstelling te verlenen. Een goede korfballer is niet per definitie een goede lesgever, een topscheidsrechter is niet per se in staat een goed begeleidingsgesprek te voeren. Uiteraard neemt men in voornoemde voorbeelden wel een goede eigen vaardigheid mee.

In de uitwerking wordt het volgende onderscheid gemaakt:
 • Vrijstelling van een opleiding – dit wil zeggen dat je de opleiding niet hoeft te volgen, maar wel het bijbehorende certificaat ontvangt. Dit gaat op voor een opleiding die het ‘einde’ is van een reeks, bijvoorbeeld voor de opleiding Verenigingsbegeleider. Vraag je een vrijstelling aan voor bijvoorbeeld KT2, dan ontvang je geen certificaat. KT2 is geen ‘eindopleiding’. Je kunt in dit geval vragen om een toelating tot KT3.
 • Toelating tot een opleiding – dit wil zeggen dat de aanvrager de juiste competenties bezit om toegelaten te worden tot een opleiding, bijvoorbeeld Korfbaltrainer 3. Dat kan zijn op grond van een elders verworden diploma of op grond van de juiste competenties. Het kan ook zijn dat iemand een ‘korfbaldiploma’ in het verleden heeft behaald, dat nu recht geeft op toelating tot één van de huidige opleidingen.
Aan de hand van onderstaande vragen kun je kijken hoe je kunt omgaan met een aanvraag.
 • Je hebt in het verleden een KNKV-diploma behaald. Kijk in het schema om te zien waaraan het ‘oude’ diploma gelijk is en zie wat het vervolg kan zijn;
 • Je wilt een opleiding Korfbaltrainer 3 of 4 volgen en hebt een sportopleiding of lerarenopleiding gevolgd. Kijk hier tot welke opleiding je toegang hebt;
 • Punt 1 en 2 zijn niet aan de orde. Zie hieronder hoe je een vrijstelling van / toelating tot een opleiding kunt aanvragen.
Aanvragen vrijstelling/toelating

De aanvraag voor een vrijstelling moet ALTIJD gedaan worden bij de DWO van het district waartoe de aanvrager behoort (uitzondering: Korfbaltrainer 4).

Procedure:
 • De aanvraag kan alleen gedaan worden de cursist lid is van het KNKV. Dat kan door een lidmaatschap van een vereniging of een onafhankelijk lidmaatschap bij het KNKV;
 • De cursist moet altijd ZELF de aanvraag voor een vrijstelling indienen bij de DWO (voor KT4 de aanvraag bij de afdeling opleidingen van het KNKV);
 • De aanvraag dient onderbouwd te worden met een kopie van een relevant diploma. Het kan zijn dat de aanvraag nader onderbouwd moet worden met de verworven competenties horende bij het diploma;
 • Een cursist heeft geen ‘recht’ op een vrijstelling op basis van deze nota. Een vrijstelling wordt altijd verleend door de DWO (voor KT4 door opleidingen van het KNKV);
 • Indien er kosten zijn verbonden aan de aanvraag, dan moeten die eerst voldaan zijn alvorens de verdere procedure in werking wordt gesteld;
 • Een aanvraag voor een vrijstelling wordt besproken op de eerstvolgende DWO-vergadering;
 • De DWO houdt een register van verleende vrijstellingen bij, welk register eens per jaar in een landelijk overleg wordt ingebracht;
 • In het geval dat de DWO twijfelt over de toekenning, kan zij haar opinie toetsen bij de productmanager opleidingen;
 • De DWO beoordeelt of de aanvraag voldoet, dan wel vraagt om nadere toelichting bij de aanvraag.
Bij de beoordeling door de DWO zijn er drie mogelijkheden:
 • Geen vrijstelling van of geen toelating tot een cursus (geen kosten);
 • Wel een vrijstelling van of wel toelating tot een cursus (geen kosten);
 • De cursist krijgt een intake of moet middels een portfolio zijn kwaliteit onderbouwen. Wil de cursist hier daadwerkelijk gebruik van maken, dan zal hij/zij eerst de kosten (te betalen via een nota) hiervan moeten voldoen. Klik hier voor de mogelijkheden per opleiding.

Een overzicht van alle trainersopleidingen vind je hier.

Gerelateerde Items

Technisch beleid
Trainers
Technisch beleid

Een technisch beleid is de basis van hoe er gekorfbald en verenigd wordt binnen een vereniging. Het bouwplan voor technisch beleid kan je helpen bij het opbouwen van jouw technische beleidsplan.

Lees meer
Training geven: de basics
Opleidingen Trainers
Training geven: de basics

Voor beginnende trainers en ouders die een team gaan begeleiden heeft het KNKV de clinic ‘Training geven: de basics’ ontwikkeld. Verenigingen kunnen deze clinic aanvragen voor een groep trainers.

Lees meer
Regionale Talentencentra
Trainers
Regionale Talentencentra

Een regionaal talentencentrum biedt talenten in de directe omgeving in de leeftijdscategorie U15, U17 en U19 een programma om zichzelf te ontwikkelen met als doel doorstroming naar hogere niveaus en nationale selecties.

Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download