Skip to the main content

Vrijstelling/oud diploma

Opleidingen Trainers

Het uitgangspunt van een KNKV-opleiding of cursus is dat je specifieke vaardigheden en competenties aanleert die nodig zijn om bepaalde korfbalgerelateerde functies uit te kunnen oefenen. Dit kunnen algemene competenties zijn (bijvoorbeeld organisatie van een les of training) maar het gaat met name over korfbalspecifieke vaardigheden (zoals spelregelkennis).

In een aantal gevallen zal een cursist reeds beschikken over bepaalde competenties, behaald dankzij opleiding, werkervaring of korfbalervaring. Het is zeer lastig te beoordelen of een elders/eerder verworven competentie (EVC/EVK ) voldoet aan wat wij vragen binnen de opleidingen van het KNKV.

Zonder iemand te kort te willen doen, maar het feit dat men ‘hoog’ gespeeld heeft of in de top gefloten heeft of al jaren training geeft is geen reden om vrijstelling te verlenen. Een goede korfballer is niet per definitie een goede lesgever, een topscheidsrechter is niet per se in staat een goed begeleidingsgesprek te voeren. Uiteraard neemt men in voornoemde voorbeelden wel een goede eigen vaardigheid mee.

In de uitwerking wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 • Vrijstelling van een opleiding – dit wil zeggen dat je de opleiding niet hoeft te volgen, maar wel het bijbehorende certificaat ontvangt.
  Dit gaat op voor een opleiding die het ‘einde’ is van een reeks, bijvoorbeeld voor de opleiding Verenigingsbegeleider. Vraag je een vrijstelling aan voor bijvoorbeeld Korfbaltrainer 2 (KT2), dan ontvang je geen certificaat. KT2 is geen ‘eindopleiding’. Je kunt in dit geval vragen om een toelating tot Korfbaltrainer 3(KT3).
 • Toelating tot een opleiding – dit wil zeggen dat de aanvrager de juiste competenties bezit om toegelaten te worden tot een opleiding, bijvoorbeeld KT3. Dat kan zijn op grond van een elders verworden diploma of op grond van de juiste competenties. Het kan ook zijn dat iemand een ‘korfbaldiploma’ in het verleden heeft behaald, dat nu recht geeft op toelating tot één van de huidige opleidingen.

Aan de hand van onderstaande vragen kun je kijken hoe je kunt omgaan met een aanvraag.

 • Je hebt in het verleden een KNKV-diploma behaald. Kijk in het schema om te zien waaraan het ‘oude’ diploma gelijk is en zie wat het vervolg kan zijn;
 • Je wilt een opleiding Korfbaltrainer 3 (KT3)  of Korfbaltrainer 4 (KT4) volgen en hebt een sportopleiding of lerarenopleiding gevolgd. Kijk hier tot welke opleiding je toegang hebt;
 • Punt 1 en 2 zijn niet aan de orde. Zie hieronder hoe je een vrijstelling van / toelating tot een opleiding kunt aanvragen.
Aanvragen vrijstelling/toelating

De aanvraag voor een vrijstelling moet ALTIJD gedaan worden bij Opleidingen KNKV (mail: opleidingen@knkv.nl)

Procedure:

 • De aanvraag kan alleen gedaan worden als de cursist lid is van het KNKV. Dat kan door een lidmaatschap van een vereniging of een onafhankelijk lidmaatschap bij het KNKV;
 • De cursist moet altijd ZELF de aanvraag voor een vrijstelling indienen bij Opleidingen KNKV;
 • De aanvraag dient onderbouwd te worden met een kopie van een relevant diploma. Het kan zijn dat de aanvraag nader onderbouwd moet worden met de verworven competenties horende bij het diploma;
 • Een cursist heeft geen ‘recht’ op een vrijstelling op basis van deze nota. Een vrijstelling wordt altijd verleend door Hoofd Opleidingen KNKV;
 • Indien er kosten zijn verbonden aan de aanvraag, dan moeten die eerst voldaan zijn alvorens de verdere procedure in werking wordt gesteld.

Bij de beoordeling zijn er drie mogelijkheden:

 • Geen vrijstelling van of geen toelating tot een cursus (geen kosten);
 • Wel een vrijstelling van of wel toelating tot een cursus (geen kosten);
 • De cursist krijgt een intake of moet middels een portfolio zijn kwaliteit onderbouwen. Wil de cursist hier daadwerkelijk gebruik van maken, dan zal hij/zij eerst de kosten (te betalen via een nota) hiervan moeten voldoen. Klik hier voor de mogelijkheden per opleiding.

Meest bekeken artikelen

Sponsoring verenigingen
Financiën Verenigingsservice
Sponsoring verenigingen
Er zijn verschillende manieren voor een vereniging om inkomsten te genereren.
Lees meer
KombiFit
Korfbalaanbod
KombiFit
KombiFit is een programma met een divers sport- en beweegaanbod dat je als vereniging kunt aanbieden aan (potentiële) sporters, die niet (meer) aan de reguliere korfbalcompetitie willen of kunnen deelnemen.
Lees meer
Tucht
Basis van het tuchtrecht
Op deze pagina wordt de basis van het tuchtrecht binnen het KNKV uitgelegd.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download