Skip to the main content

Korfbaltrainer 4

Opleidingen Trainers

Niet een programma, maar jouw talent is het uitgangspunt! Wat maakt jou bijzonder en onderscheidend als coach? Naast een persoonlijke leerroute faciliteren we een programma waarin je kennis deelt, je laat inspireren door experts en je jezelf verder kunt specialiseren. Het programma bestaat onder andere uit masterclasses, intervisiebijeenkomst, collegiale coaching en praktijksessies! De opleiding Korfbaltrainer 4 zal jouw vaardigheden in het coach- en trainersvak naar een hoger niveau tillen.

Wat komt er aan bod tijdens de bijeenkomst en de praktijk?
  • Het geven van trainingen;
  • Het coachen van wedstrijden;
  • Ontwikkelen sporttechnisch beleid;
  • Trainersbegeleiding;
  • Samenwerken begeleidingsteam.
Opleidingsduur

De cursus bestaat uit twintig bijeenkomsten. Deze vinden plaats zo veel als mogelijk een vrijdagavond en zaterdagochtend. De cursus duurt van september tot en met mei. Daarnaast vindt een groot deel van de opleiding plaats op de werkvloer, waar de cursist begeleid wordt door een praktijkbegeleider en stagedocent.

Start

De cursus start bij een minimale deelname van acht.

Toelating

Om de cursus te volgen is het noodzakelijk daadwerkelijk actief te zijn als coach bij een standaardteam op minimaal het niveau van de derde klasse, of een stageplaats te realiseren bij een club op minimaal overgangsklasseniveau, waar daadwerkelijk training gegeven kan worden en wedstrijden kunnen worden gecoacht van het tweede team.

De verplichte vooropleiding is een diploma Korfbaltrainer (oude stijl), Korfbaltrainer 3 (nieuwe stijl), of ALO in combinatie met korfbaltrainerservaring. Er bestaat de mogelijkheid uitzonderingen te maken op basis van eerder verworven competenties. Mocht je denken hiervoor in aanmerking te komen mail naar: opleidingen@knkv.nl, Tevens dien je een praktijkbegeleider te hebben die jouw tijdens de opleiding in de praktijk begeleidt. De praktijkbegeleider dient minimaal het niveau KT4 te hebben of daaraan gelijkwaardig.

Het werk van de praktijkbegeleider is vooral gericht op het geven van feed back op het werk van de cursist in de praktijk. De PB bezoekt daarvoor gedurende het seizoen trainingen (minimaal zes keer) en wedstrijden (minimaal drie keer). Het is mogelijk om te werken met twee PB’s die de taken verdelen.

Wil je kijken of jij voldoet aan de eisen van de KT4? Vul deze vragenlijst dan in.

Examen (Proeve van Bekwaamheid)

De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit de beoordeling door de docent(en) van het porfolio van de cursist. Het portfolio is de verzameling van uitgewerkte opdrachten dat laat zien dat de cursist in staat is om als Korfbaltrainer 4 te fungeren. Na een voldoende beoordeling van het portfolio moet de cursist op een examen laten zien dat hij een training kan geven en een ploeg kan begeleiden. De beoordeling vindt plaats tijdens een training aan de eigen ploeg + een beoordeling van het coachen tijdens een competitiewedstrijd.

Als het portfolio als onvoldoende wordt beoordeeld geeft de docent aan welke onderdelen van het portfolio opnieuw moeten worden gedaan. Indien ook de tweede beoordeling van het portfolio als onvoldoende wordt aangemerkt heeft de kandidaat geen recht op nog een derde beoordeling.

De cursist heeft één herkansing voor het praktijkexamen. Mocht de cursist wederom niet slagen dan kan hij zich opnieuw aanmelden voor de betreffende opleiding en dient dan het cursusgeld (nogmaals) te betalen. Voor zowel het portfolio als het praktijkexamen heeft de cursist dus twee kansen.

Het KNKV reikt aan de cursisten, die hebben voldaan aan de eisen het certificaat Korfbaltrainer 4 uit.

PvB-formulieren en toetsdocumenten
Kosten

€ 1300,00

Cursusmateriaal

Tijdens de eerste bijeenkomst ontvangt men het boek The Guide – Ben Crum. Binnen de Elektrische Leeromgeving (elo) staan verdiepingstukken per onderwerp.
– boek: The Art of Korfball coaching

Aanmelden

Voor meer informatie, vragen en over aanmelden kun je contact opnemen met team Opleidingen via opleidingen@knkv.nl.

Een overzicht van alle trainersopleidingen vind je hier.

Gerelateerde Items

Best practices
Arbitrage Best practice Bestuurders Gezondere sportomgeving Ledenwerving/-behoud Trainers Vrijwilligers
Best practices
Je vindt hier een overzicht van verhalen uit de praktijk die inzichten kunnen geven en kunnen inspireren voor nieuwe acties en ideeën.
Lees meer
Jeugdscheidsrechter
Arbitrage Opleidingen
Jeugdscheidsrechter
Wil je graag jeugdwedstrijden gaan fluiten? Dan volg je een begeleidingstraject binnen je eigen vereniging. De praktijkervaring doe je op in jouw eigen verenigingsomgeving onder begeleiding van een eigen begeleider.
Lees meer
Training geven: de basics
Opleidingen Trainers
Training geven: de basics
Voor beginnende trainers en ouders die een team gaan begeleiden heeft het KNKV de clinic ‘Training geven: de basics’ ontwikkeld. Verenigingen kunnen deze clinic aanvragen voor een groep trainers.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download