Skip to the main content

Korfbaltrainer 4

Opleidingen Trainers

De KT4 is de hoogste korfbaltrainersopleiding van het KNKV. Tijdens deze opleiding sta jij als trainer-coach centraal. Het programma bestaat onder andere uit masterclasses, intervisiebijeenkomsten, collegiale coaching en praktijksessies. De opleiding Korfbaltrainer 4 zal jouw vaardigheden in het coach- en trainersvak naar een hoger niveau tillen! 

Wat komt er aan bod? 

  • Het geven van trainingen; 
  • Het coachen van wedstrijden; 
  • Het ontwikkelen van jouw visie op korfbal; 
  • Prestatiegedrag en sportpsychologie; 
  • Het analyseren van wedstrijden; 
  • Ondersteunen sporttechnisch beleid; 
  • Trainersbegeleiding;
  • Samenwerken begeleidingsteam. 

De KT4 staat in het teken van jouw leerbehoeftes en leerproces. Geen een jaar bij de KT4 ziet hetzelfde uit, we delen de opleiding in op basis van wat de cursisten willen leren. Je hebt dan ook input in het algemene programma en je bent verantwoordelijk voor je eigen vooruitgang.  

Opleidingsduur

De cursus bestaat uit twintig bijeenkomsten, die plaatsvinden op vrijdagavond en zaterdagochtend van september tot en met mei. De opleiding is opgedeeld in twee delen, het eerste deel bestaat uit tien bijeenkomsten die vooral gericht zijn op de visie op korfbal en de korfbalacties. Voor het tweede deel van de cursus zijn enkel de data vastgesteld, de onderwerpen van deze bijeenkomsten worden naar aanleiding van de suggesties van de cursisten vastgelegd. De rest van de opleiding vindt plaats in de praktijk, op het veld. 

Start

Ieder jaar vindt er één KT4 cursus plaats die start in september. Let op: in het seizoen 2023-2024 is er geen KT4-opleiding, wegens te weinig aanmeldingen.

Toelating

Om de cursus te volgen is het noodzakelijk daadwerkelijk actief te zijn als coach bij een standaardteam op minimaal het niveau van de derde klasse, of een stageplaats te realiseren bij een club op minimaal overgangsklasseniveau, waar daadwerkelijk training gegeven kan worden en wedstrijden kunnen worden gecoacht van het tweede team.

De verplichte vooropleiding is een diploma Korfbaltrainer (oude stijl), Korfbaltrainer 3 (nieuwe stijl), of ALO in combinatie met korfbaltrainerservaring. Er bestaat de mogelijkheid uitzonderingen te maken op basis van eerder verworven competenties. Mocht je denken hiervoor in aanmerking te komen mail naar: opleidingen@knkv.nl, Tevens dien je een praktijkbegeleider te hebben die jouw tijdens de opleiding in de praktijk begeleidt. De praktijkbegeleider dient minimaal het niveau KT4 te hebben of daaraan gelijkwaardig.

Het werk van de praktijkbegeleider is vooral gericht op het geven van feed back op het werk van de cursist in de praktijk. De PB bezoekt daarvoor gedurende het seizoen trainingen (minimaal zes keer) en wedstrijden (minimaal drie keer). Het is mogelijk om te werken met twee PB’s die de taken verdelen.

Wil je kijken of jij voldoet aan de eisen van de KT4? Vul deze vragenlijst dan in.

Examen (Proeve van Bekwaamheid)

De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit de beoordeling door de docent(en) van het porfolio van de cursist. Het portfolio is de verzameling van uitgewerkte opdrachten dat laat zien dat de cursist in staat is om als Korfbaltrainer 4 te fungeren. Na een voldoende beoordeling van het portfolio moet de cursist op een examen laten zien dat hij een training kan geven en een ploeg kan begeleiden. De beoordeling vindt plaats tijdens een training aan de eigen ploeg + een beoordeling van het coachen tijdens een competitiewedstrijd.

Als het portfolio als onvoldoende wordt beoordeeld geeft de docent aan welke onderdelen van het portfolio opnieuw moeten worden gedaan. Indien ook de tweede beoordeling van het portfolio als onvoldoende wordt aangemerkt heeft de kandidaat geen recht op nog een derde beoordeling.

De cursist heeft één herkansing voor het praktijkexamen. Mocht de cursist wederom niet slagen dan kan hij zich opnieuw aanmelden voor de betreffende opleiding en dient dan het cursusgeld (nogmaals) te betalen. Voor zowel het portfolio als het praktijkexamen heeft de cursist dus twee kansen.

Wanneer aan alle eisen voldaan zijn ontvangt de cursist het diploma Korfbaltrainer 4.  

Kosten

€ 1690,00. Voor het aanmelden voor de KT2-opleiding is een VOG nodig en dit is gratis voor verenigingen. Meer over gratis een VOG aanvragen, lees je hier.

Cursusmateriaal

Aan het begin van de cursus ontvang je de cursistenhandleiding KT4. Hierin staan alle opdrachten beschreven met daarbij interessante literatuur. Daarnaast ontvang je na de workshops extra verdiepende stof. Het boek ‘The Art of Korfball coaching’ van Ben Crum geeft een goede indruk van het niveau van een KT4 cursist en is voor iedereen beschikbaar.  

Aanmelden

Om je aan te melden voor de KT4 cursus stuur je een mail naar opleidingen@knkv.nl. Ook voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen via dit e-mailadres.  

Let op: Komend seizoen bieden we helaas geen KT4-opleiding aan. Er zijn te weinig aanmeldingen om te opleiding van start te laten gaan. We gebruiken het seizoen om de KT4-opleiding te ontwikkelen en verbeteren en hopen in 2024-2025 weer met een nieuwe groep trainers te kunnen starten. Vanaf januari 2024 kun je je hiervoor aanmelden.

Een overzicht van alle trainersopleidingen vind je hier.

Meest bekeken artikelen

Ontstaan van korfbal
Ontstaan van korfbal
Korfbal is in 1902 geïntroduceerd door de Amsterdamse onderwijzer Nico Broekhuysen.
Lees meer
Veelgestelde vragen verenigingsmonitor
Veelgestelde vragen verenigingsmonitor
Veelgestelde vragen over de verenigingsmonitor.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download