Skip to the main content

Verenigingsmonitor

Bestuurders Verenigingsservice

Om verenigingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden, hebben wij in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden een verenigingsmonitor ontwikkeld. De verenigingsmonitor brengt situaties van verenigingen in kaart op basis van een vragenlijst die verenigingen invullen. Na het invullen van de vragenlijst krijgen verenigingen toegang tot een benchmark dashboard. Hierin kunnen bestuurders hun vereniging op specifieke onderwerpen vergelijken met andere verenigingen. In onderstaande video zie je wat jouw vereniging aan de verenigingsmonitor heeft.

Vragenlijst

Vanaf seizoen 22-23 ontvangen alle korfbalverenigingen elke twee jaar in april een uitnodiging voor deelname aan de verenigingsmonitor. Vanaf dat moment hebben bestuurders ongeveer anderhalve maand de tijd om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bevat zo’n tachtig vragen en het duurt ongeveer een uur om deze in te vullen. Dit hoeft niet in één keer en dit hoeft niet gedaan te worden door één persoon. De vragenlijst is opgedeeld in tien onderdelen. Via de portal kan elk onderdeel naar een specifieke functionaris worden verstuurd, waardoor het invulwerk verdeeld wordt. Voor verenigingen die de vragenlijst het seizoen ervoor al ingevuld hebben, kost het minder tijd om de vragenlijst in te vullen. Dit is zo omdat een deel van de antwoorden al voor hen zijn ingevuld.

Benchmark dashboard

Met de verenigingsmonitor krijgen bestuurders inzicht in hoe hun vereniging ervoor staat. In het benchmark dashboard kunnen bestuurders hun eigen vereniging op specifieke onderdelen vergelijken met andere verenigingen. Bestuurders zien op welke terreinen het goed gaat, waarin verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en waar kansen liggen. Ze zien bijvoorbeeld of leden van andere verenigingen minder of meer contributie betalen dan eigen leden en hoe andere verenigingen inkomsten genereren. Deze informatie kunnen zij gebruiken voor het (door)ontwikkelen van beleid, focuspunten en acties. Ook blijven de gegevens bewaard waardoor verenigingen historie opbouwen. Meer voorbeelden van wat je in het dashboard vindt, lees je hier.

Servicemeting

In 2020 hebben wij de verenigingsmonitor voor het eerst uitgezet onder alle korfbalverenigingen. Voordat de verenigingsmonitor geïntroduceerd werd, voerden wij jaarlijks een servicemeting uit. Sinds 2020 zijn de servicevragen opgenomen in de verenigingsmonitor en daarom is de servicemeting komen te vervallen. De resultaten van de servicemetingen van voorgaande jaren vind je hier: Verenigingsmonitor 2022, Verenigingsmonitor 2021, Verenigingsmonitor 2020, Servicemeting 2019 , Servicemeting 2018, Servicemeting 2017 en Servicemeting 2016.

Best practice
Vragen

Op de pagina met veelgestelde vragen zijn de meest voorkomende vragen en bijbehorende antwoorden te vinden. Met vragen die daar niet tussen staan kunnen verenigingen terecht bij projectleider Mariska Kool door een mail te sturen naar  verenigingsmonitor@knkv.nl.

Meest bekeken artikelen

Communicatie
Bestuurders KNKV Organisatie Verenigingsservice
Communicatie
Op deze pagina vind je informatie over hoe je kunt communiceren met leden van jouw vereniging en lees je hoe het KNKV communiceert met de verenigingen.
Lees meer
Strategische projecten
Project ‘Versterken top teamsportcompetities & topclubs 2032’
Top teamsportcompetities en topclubs zijn van grote waarde voor de Nederlandse maatschappij. Om deze waarde te vergroten, zijn we samen met het ministerie van VWS, VSG, NOC*NSF en vier andere teamsporten (handbal, hockey, volleybal en waterpolo) gestart met het project ‘Versterken top teamsportcompetities en topclubs 2032’.
Lees meer
Adviseurs regio's F
Bestuurders Verenigingsservice
Adviseurs regio's F
Fedde Boersma is verenigingsadviseur en Dolf Nijbroek is korfbaladviseur van Zuid-Nederland (Cluster F)
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download