Skip to the main content

Verenigingsmonitor

Bestuurders Verenigingsservice

Om verenigingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden, heeft het KNKV in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden een verenigingsmonitor ontwikkeld. De verenigingsmonitor brengt situaties van verenigingen in kaart op basis van een vragenlijst die verenigingen invullen. Na het invullen van de vragenlijst krijgen verenigingen toegang tot een benchmark dashboard. Hierin kunnen bestuurders de vereniging op specifieke onderwerpen vergelijken met andere verenigingen. In onderstaande video zie je wat jouw vereniging aan de verenigingsmonitor heeft.

Vragenlijst

Alle secretarissen ontvangen elk jaar in april een mail met een link naar een persoonlijke vragenlijst. Vanaf dat moment hebben bestuurders ongeveer twee maanden de tijd om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bevat zo’n tachtig vragen en het duurt ongeveer drie kwartier om deze in te vullen. Dit hoeft niet in één keer en dit hoeft niet gedaan te worden door één persoon. De vragenlijst is opgedeeld in tien onderdelen. Via het hoofdmenu kan elk onderdeel naar een specifieke functionaris worden verstuurd, waardoor het invulwerk verdeeld wordt. De pdf-versie van de vragenlijst is hier te vinden.

Benchmark dashboard

Met de verenigingsmonitor krijgen bestuurders inzicht in hoe hun vereniging ervoor staat. In het benchmark dashboard kunnen bestuurders hun eigen vereniging op specifieke onderdelen vergelijken met andere verenigingen. Bestuurders zien op welke terreinen het goed gaat, waarin verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en waar kansen liggen. Zo kunnen ze beleidsplannen ontwikkelen of updaten en samen met het KNKV kijken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. Ook blijven de gegevens bewaard waardoor verenigingen historie opbouwen. Een voorbeeld van het benchmark dashboard is hieronder te zien. Een gebruikershandleiding en opname van het webinar over het gebruik van het dashboard vind je op deze pagina.

Servicemeting

Voordat de verenigingsmonitor geïntroduceerd werd, voerde het KNKV jaarlijks een servicemeting uit. Omdat servicevragen nu zijn opgenomen in de verenigingsmonitor, is de servicemeting komen te vervallen. De resultaten van voorgaande jaren zijn nog wel beschikbaar: Verenigingsmonitor 2021, Verenigingsmonitor 2020, Servicemeting 2019 , Servicemeting 2018, Servicemeting 2017 en Servicemeting 2016.

Best practice
Vragen

Op de pagina met veelgestelde vragen zijn de meest voorkomende vragen en bijbehorende antwoorden te vinden. Met vragen die daar niet tussen staan kunnen verenigingen terecht bij projectleider Mariska Kool door een mail te sturen naar mariska.kool@knkv.nl.

Meest bekeken artikelen

Regionale Talentencentra
Talentontwikkeling Trainers
Regionale Talentencentra
Een regionaal talentencentrum biedt talenten in de directe omgeving in de leeftijdscategorie U15, U17 en U19 een programma om zichzelf te ontwikkelen met als doel doorstroming naar hogere niveaus en nationale selecties.
Lees meer
Ontstaan van internationaal korfbal
Ontstaan van internationaal korfbal
Korfbal wordt momenteel gespeeld op vijf continenten en in bijna zeventig landen.
Lees meer
Sportakkoord
Bestuurders Verenigingsservice
Sportakkoord
Het Sportakkoord richt zich op versterking van verenigingen. Het doel van het Sportakkoord is om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren worden er in gemeenten afspraken  gemaakt in een lokaal Sportakkoord. Lokale sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download