Skip to the main content

Verenigingsmonitor

Bestuurders Verenigingsservice

Om verenigingen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen en inzichtelijk te maken hoe verenigingen zich tot elkaar verhouden heeft het KNKV in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden een verenigingsmonitor ontwikkeld. De verenigingsmonitor brengt situaties van verenigingen in kaart op basis van een vragenlijst die verenigingen invullen. Na het invullen van de vragenlijst krijgen verenigingen toegang tot een Benchmark Dashboard. Hierin kunnen bestuurders de vereniging op specifieke onderwerpen vergelijken met andere verenigingen.

Vragenlijst

Alle secretarissen ontvangen elk jaar eind april een mail met een link naar een persoonlijke vragenlijst. Vanaf dat moment tot eind juni kunnen bestuurders de vragenlijst invullen. De vragenlijst bevat ongeveer 120 vragen en het duurt ongeveer anderhalf uur om deze in te vullen. Dit hoeft niet in één keer en dit hoeft niet gedaan te worden door één persoon. De vragenlijst is opgedeeld in negen onderdelen. Via het hoofdmenu kan elk onderdeel naar een specifieke functionaris worden verstuurd, waardoor het invulwerk dus verdeeld wordt. De pdf-versie van de vragenlijst is hier te vinden.

Benchmark Dashboard

Met de verenigingsmonitor krijgen bestuurders inzicht in hoe de vereniging ervoor staat. In het Benchmark Dashboard kunnen bestuurders hun eigen vereniging op specifieke onderdelen vergelijken met andere verenigingen. Bestuurders zien op welke terreinen het goed gaat, waarin verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en waar kansen liggen. Zo kunnen ze beleidsplannen ontwikkelen of updaten en samen met het KNKV kijken wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn. Ook blijven de gegevens bewaard waardoor verenigingen historie opbouwen. Een voorbeeld van het Benchmark Dashboard is hieronder te zien.

Verenigingsmonitor gebruiksvriendelijker

De verenigingsmonitor is gebruiksvriendelijk opgezet en daardoor makkelijk en snel in te vullen. Op basis van de feedback op de verenigingsmonitor van vorig jaar is de monitor aangepast. De vragenlijst start nu bijvoorbeeld met een hoofdmenu. Hiermee kunnen verenigingen door de vragenlijst navigeren en onderdelen van de vragenlijst per mail doorsturen naar andere functionarissen.  Daarnaast zijn voor verenigingen die vorig jaar de monitor hebben ingevuld de antwoorden al ingevuld op basis van de eerdere antwoorden. Die verenigingen hoeven de antwoorden dus alleen nog maar te controleren en waar nodig aan te passen. Ook zijn er dit jaar waardevolle tips en best practices toegevoegd.

Servicemeting

Voordat de verenigingsmonitor geïntroduceerd werd, voerde het KNKV jaarlijks een servicemeting uit. Omdat servicevragen nu zijn opgenomen in de verenigingsmonitor, is de servicemeting komen te vervallen. De resultaten van voorgaande jaren zijn nog wel beschikbaar: Verenigingsmonitor 2020, Servicemeting 2019 , Servicemeting 2018, Servicemeting 2017 en Servicemeting 2016.

Vragen

Op de pagina met veelgestelde vragen zijn de meest voorkomende vragen en bijbehorende antwoorden te vinden. Met vragen die daar niet tussen staan kunnen verenigingen terecht bij projectleider Mariska Kool door een mail te sturen naar mariska.kool@knkv.nl.

Gerelateerde Items

Verzonden mailings
Verenigingsservice
Verzonden mailings

Een overzicht van de informatie die per mail verzonden is naar de korfbalverenigingen aangesloten bij het KNKV.

Lees meer
Oprichten vereniging
Bestuurders Verenigingsservice
Oprichten vereniging

Stappenplan oprichten vereniging.

Lees meer
Vrijwilligers
Verenigingsservice Vrijwilligers
Vrijwilligers

Een korfbalvereniging kan niet zonder vrijwilligers. Zij nemen vrijwel altijd een sleutelpositie in binnen de vereniging. Het is dus van belang om een goed vrijwilligersbeleid te ontwikkelen.

Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download