Skip to the main content

Medisch plan

(Sport) Medische zaken

Het onderstaande medisch plan kan dienen als leidraad voor de (para) medische ondersteuning van een toernooi.
Dit protocol geeft aan hoe er gehandeld dient te worden tijdens het organiseren van de ondersteuning bij evenementen. Ieder evenement heeft zijn eigen aandachtspunten en specificaties, waardoor het soms noodzakelijk is om af te wijken van het protocol. Lokaal zullen bepaalde onderdelen mogelijk anders ingevuld moeten worden. Daarom is het belangrijk om per evenement te controleren of er een meldingsplicht is bij de gemeente of Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

Doel van het medische plan

• Optimale behandeling van of eerste hulp bij blessures en/of acute situaties.
• Voorkomen van uitval van de sporter door oplopen van een blessure.
• Voorkomen van langdurig uitval van de sporter door het oplopen van een blessure.

Inventarisatie vooraf door organisatie en de medische begeleider

• De organisator van een evenement (vergunninghouder) is verantwoordelijk voor het regelen van de EHBO’ers en eventueel andere veiligheidsvoorwaarden die aan de vergunning zijn verbonden.

Dit is per regio verschillend. Informeer bij het aanvragen van de evenementenvergunning in de regio.
• Tijdens het evenement moet de coördinatie over de EHBO bij één coördinator liggen.
• EHBO -voorziening valt volledig onder de verantwoording van de organisator van het 
desbetreffende evenement.
• Bij ieder evenement is één persoon de coördinator. De coördinator heeft contact met de 
organiserende organisatie. Daarnaast stuurt de coördinator de andere EHBO’ers aan. De coördinator is het aanspreekpunt van de
EHBO’ers en is de persoon die, indien nodig, de hulpdiensten inschakelt.
• De coördinator heeft voor aanvang evenementgegevens van de EHBO’ers.

 • De namen van de EHBO’ers.
 • De telefoonnummers van de EHBO’ers/begeleiders.
 • De EHBO’er meldt zich bij aanvang bij coördinator.
Contact met de hulpdiensten

Indien de hulpverlener/coördinator inschat dat spoedeisende hulp noodzakelijk is, dient deze 112 te bellen. De medewerker van de meldkamer werkt volgens een protocol. Dit protocol bestaat uit een chronologische volgorde van vragen. De medewerker van de meldkamer zal hier niet van afwijken en neemt pas actie bij voldoende en juiste informatie. Na de melding zal de medewerker aan u vragen om aan de lijn te blijven. De medewerker geeft informatie hoe te handelen. De verbinding wordt verbroken als de hulpdienst is gearriveerd.

Geef antwoord op de vragen die worden gesteld door de medewerker van de meldkamer. Deze stelt de volgende vragen:

 • Naam van de melder
 • Wat heb je nodig: ambulance, politie of brandweer
 • Woonplaats waar het incident heeft plaats gevonden
 • Adres waar het incident heeft plaats gevonden
 • Nummer van je eigen telefoon
 • Beschrijving van het incident

Blijf aan de lijn (de telefonist(e) zal je verder informeren over verdere behandelstappen.

Huisartsenpost

Indien de hulpverlener acht dat er geen spoedeisende hulp nodig is, maar het slachtoffer wel naar een dokter moet, dan kan de hulpverlener het slachtoffer adviseren om naar zijn/haar eigen huisarts te gaan. Het kan ook zijn dat het slachtoffer moet worden doorverwezen naar de huisartsenpost. Het slachtoffer kan zelf de huisartsenpost bellen of de EHBO’er kan met toestemming van het slachtoffer contact opnemen met de huisartsenpost.

 • Niet spoedeisende hulp
 • Tandheelkundige problemen
 • Geef de juiste informatie, naam slachtoffer, geboortedatum
Ontruimingsplan van een locatie
 • plattegrond omgeving, waarop staat aangegeven de ligging van de wegen, parkeerplaatsen, leidingen (alle vormen van energie) brandputten in de directe nabijheid.
 • plattegrond gebouw, waarop staat aangegeven de vluchtwegen en nooduitgangen, de plaats van de blusapparatuur, hoofdkranen van gas en water en hoofdschakelaars van de elektriciteit.
EHBO

Zorg bij een kleinschalig evenement voor de aanwezigheid van een EHBO-koffer met volledige inhoud. Zorg dat er een persoon beschikbaar is die hiervoor ingezet kan worden. Deze persoon dient gedurende het evenement alcohol- en drugsvrij te zijn. Deze persoon moet zichtbaar zijn als de medisch begeleider.
Bij de grootschalige evenementen zal de aanwezigheid van een EHBO-voorziening verplicht zijn.

• Minimaal aantal EHBO’ers”:

 • 500-1000 mensen – 2 EHBO’ers
 • 1000-2500 mensen – 4 EHBO’ers
 • 2500-5000 mensen – 6 EHBO’ers

• Zorg dat een EHBO-voorziening tijdens een grootschalig evenement permanent bemand is met tenminste één persoon met een geldig EHBO-diploma.
• Geef op het evenemententerrein duidelijk aan hoe men de dichtstbijzijnde EHBO voorziening kan bereiken (bewegwijzering).
• Zorg dat medische handelingen worden uitgevoerd door bevoegde (via de Wet BIG geautoriseerd) personen. Indien er op het evenement een bevoegd persoon aanwezig is die dergelijke kleine medische handelingen wel
uitvoert, dan dienen hiervoor faciliteiten (o.a. geschikte huisvesting) en materialen (o.a. een huiddesinfectiemiddel, steriele materialen, naaldencontainer etc.) aanwezig te zijn.

Bedenk of er alleen een EHBO’er nodig is, of ook een fysiotherapeut voor behandelingen van de spelers en bij grote evenementen wordt de aanwezigheid van een arts aan geraden.

Aanwezigheid van
 • Een mogelijkheid tot alarmering (bijvoorbeeld mobiele telefoon);
 • Eén handenwasgelegenheid voorzien van koud stromend water, of een zeepdispenser, handdoekjes voor eenmalig gebruik en een afvalemmer met voetpedaal;
 • Drinkwater;
 • Ijsmachines of coldpacks aanwezig. En het moet bekend zijn waar deze zijn;
 • EHBO materialen, afspraak over een medische koffer meebrengen of moet aanleveren;
 • Zitruimte aan het veld (of overzicht over het veld) voor medische begeleider met mogelijkheid naar EHBO ruimte;
 • AED moet aanwezig zijn en de locatie moet bekend zijn;
 • Brancard/ kuipbrancard voor vervoer van het veld naar een rustige omgeving of behandelruimte;
 • Een met kunststof beklede behandelstoel of –tafel;
 • Een in goede staat verkerende EHBO-koffer met volledige inhoud met de juiste houdbaarheidsdatum.
Afspraken die gemaakt moeten worden om onduidelijkheden te voorkomen
 • Wie is verantwoordelijk voor de medische zaken?
 • Overdracht met de betrokken trainers, begeleiders van de team, waar medische zaken te vinden zijn tijdens een toernooi en wie het aanspreekpunt is. Eventueel uitdelen van het telefoonnummer van de desbetreffende arts of coordinator;
 • Contact met dichtstbijzijnde ziekenhuis over komst van het toernooi/evenement;
 • Contactpersoon in het ziekenhuis mocht er een speler geblesseerd raken tijdens het toernooi;
 • Wie regelt de EHBO koffer?
 • Hoe te reageren op het veld? Wie gaat er als eerste het veld op?
  • De scheidsrechter geeft meestal aan wanneer medische behandeling op het veld mag plaats vinden. Eerst de fysiotherapeut/begeleider van het team zal het veld opgaan. De verantwoordelijke van de medische zaken kan deze afspraken overrulen als er sprake is van een medische noodsituatie in zijn/haar inschatting;
  • Duidelijk bespreken met de organisatie, medische zaken en de betrokken partijen zoals de scheidsrechters.

Het KNKV heeft dit geschreven als leidraad voor alle korfbal verenigingen die een evenement willen organiseren.
Aan dit medisch advies kunnen geen rechten worden ontleend. Er zal regionaal naar de wetgeving gekeken moeten worden, omdat er regionaal verschillen kunnen zijn in deze wetgeving.

Gerelateerde Items

Doping
(Sport) Medische zaken
Doping
Het KNKV volgt de reglementen van de Dopingautoriteit. De Dopingautoriteit is dè Nederlandse autoriteit op het gebeid van dopingcontroles en dopingvoorlichting.
Lees meer
EHBO / AED
(Sport) Medische zaken Accommodatie
EHBO / AED
Elke vereniging dient te beschikken over voldoende en gebruiksklare EHBO-voorzieningen, waaronder een brancard. Ook wordt geadviseerd te beschikken over een AED.
Lees meer
Blessurepreventie
(Sport) Medische zaken
Blessurepreventie
Informatie over het voorkomen van sportblessures.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download