Skip to the main content

Statuten en Huishoudelijk reglement

Bestuurders

Bij het oprichten van een vereniging ben je verplicht om statuten op te stellen. Dit zijn de basisregels voor je vereniging. Uitbreidingen en aanvullingen op deze regels, zoals over het aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebetaling, de besluitvorming binnen het bestuur of het gebruik van het clubhuis leg je als bestuurder vast in het huishoudelijk reglement.

De statuten worden meestal notarieel vastgelegd en bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Die bevatten onder meer bepalingen over de oprichting van de vereniging, op welke wijze bestuursleden worden verkozen, hoe een ledenvergadering tot stand komt en op welke wijze een lidmaatschap begint en eindigt.

Wijzigen van statuten

Het is verstandig om de statuten zo volledig mogelijk te maken. Als iets niet in de statuten staat, is de wet van toepassing. De algemene ledenvergadering moet over een statutenwijziging besluiten. Als de statuten zijn vastgelegd in een notariële akte, dan moet je de statutenwijziging in een nieuwe notariële akte laten vastleggen.

Over de inhoud van de statuten en de eisen waaraan deze moeten voldoen kan de notaris je adviseren.

 

Gerelateerde Items

Veiligheid werknemers en klanten
Accommodatie Bestuurders
Veiligheid werknemers en klanten

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek en in geval van nood moeten werknemers en klanten in veiligheid gebracht worden. Je moet als sportbestuurder aannemelijk kunnen maken dat jij er…

Lees meer
Veiligheid sportterrein
Accommodatie Bestuurders
Veiligheid sportterrein

Ieder bestuur en/of de eigenaren van een sportaccommodatie zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van dat sportterrein.

Lees meer
Betaalde arbeid
Bestuurders Financiën
Betaalde arbeid

Binnen een korfbalvereniging kun je denken aan betaalde arbeid bijvoorbeeld in de relatie bestuur – trainer.

Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download