Skip to the main content

Project ‘Versterken top teamsportcompetities & topclubs 2032’

Strategische projecten

Top teamsportcompetities en topclubs zijn van grote waarde voor de Nederlandse maatschappij. Om deze waarde te vergroten, zijn we samen met het ministerie van VWS, VSG, NOC*NSF en vier andere teamsporten (handbal, hockey, volleybal en waterpolo) gestart met het project ‘Versterken top teamsportcompetities en topclubs 2032’. Dit project is ontstaan vanuit het Nationaal Sportakkoord, pijler ‘Topsport die inspireert’.

Het doel van het project is het versterken en professionaliseren van de nationale competities en topclubs. De gedeelde ambitie is samen met sport, onderwijs en overheden, bedrijfsleven en media de maatschappelijk waarde van top teamsportcompetities, topclubs en teamsporters vergroten. Op basis van een analyse is een landelijk plan van aanpak uitgewerkt om het eindbeeld in 2032 te bereiken. De te ondernemen stappen zijn onderverdeeld in vijf strategische lijnen.

Analysetrajecten en pilots

Om binnen de korfbalsport invulling te geven aan deze ambitie, zijn in seizoen 23-24 analysetrajecten en pilots gestart. Met de analysetrajecten (bij Fortuna, KZ, KCC, HKC en Groen Geel) brengen we in kaart hoé deze clubs kunnen professionaliseren en wat hiervoor nodig is. Bij de clubs Blauw-Wit, PKC, LDODK, DVO en DOS’46 is al duidelijk hoe deze clubs kunnen professionaliseren en daarom vinden er daar pilots plaats met technisch managers, commercieel managers en een clubmanager. Hiermee geven we invulling aan actielijn C: ‘Versterken organisatiekracht topclubs’.

Gezamenlijke ambitie clubs

Naast dat we bij elke club uit de Kenonz Korfbal League bezig zijn met professionalisering, werken we ook samen met deze clubs aan een gezamenlijke ambitie: een stip op de horizon voor 2032. Momenteel verwerken we de input van twee sessies met de clubs in een eindproduct ‘Kwaliteitskenmerken topkorfbalclub 2032’. Dit product wordt de basis voor de acties de komende jaren. Als dit eindproduct klaar is, plaatsen we deze hier.

Scope voor pilots

Het landelijke project richt zich op het hoogste niveau van elke bond, voor de korfbalsport dus de Kenonz Korfbal League. Deze scope is bepaald op basis van het landelijke plan van aanpak. Hierdoor kunnen er geen pilots plaatsvinden buiten de Kenonz Korfbal League. De pilots van seizoen 23-24 zijn toegewezen door het kernteam van dit project, dat onder andere bestaat uit afgevaardigden van VWS, VSG en NOC*NFS.

Scope voor analysetrajecten

De scope voor de analysetrajecten met betrekking tot professionalisering is breder. Hier kunnen ook andere topkorfbalclubs, die buiten de Kenonz Korfbal League vallen, gebruik van maken. Heeft jouw vereniging interesse in een analysetraject voor professionalisering? Neem dan contact op met projectleider Mariska Kool (mariska.kool@knkv.nl).

Waarde voor gehele korfbal

We gebruiken dit landelijke project voor het versterken van clubs uit de Kenonz Korfbal League. We vinden dat het belangrijk is om korfbalclubs van álle niveaus mee te laten profiteren van alle kennis en ervaring die we door middel van dit landelijke project opdoen op het gebied van professionalisering. We gaan daarom de resultaten van de pilots en analysetrajecten beschikbaar stellen voor alle korfbalclubs.

Vragen

Heb je een vraag of opmerking over dit project? Neem dan contact op met projectleider Mariska Kool (mariska.kool@knkv.nl).

Interessante artikelen

Meest bekeken artikelen

Maatschappelijke Dienst Tijd Sport
Vrijwilligers
Maatschappelijke Dienst Tijd Sport
Voor verenigingen die jongeren willen betrekken en willen investeren in de bestuurders, coördinatoren, trainers en coaches van de toekomst is het project Maatschappelijke Dienst Tijd Sport (MDT Sport) interessant. Bij dit project begeleid je jongeren bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten terwijl zij zich inzetten als vrijwilliger voor je vereniging. Als je als […]
Lees meer
Rookvrij sportterrein
Accommodatie Gezondere sportomgeving
Rookvrij sportterrein
Roken en sport gaan niet samen. Met een rookvrij korfbalterrein draagt je vereniging uit dat niet-roken de norm is.
Lees meer
Studentenkorfbal
Korfbalaanbod Ledenwerving/-behoud
Studentenkorfbal
Onderdeel van het korfbal in Nederland is het studentenkorfbal. De elf studentenkorfbalverenigingen met zo’n 800 studenten doen mee met de reguliere korfbalcompetitie.  
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download