Skip to the main content

Competitie 2.0 – voortgang

Competitie

Op deze pagina kun je de voortgang rondom het project Competitie 2.0 volgen.

Laatst gewijzigd op 6 juni 2024

De afgelopen periode is er veel werk verricht voor competitie 2.0. We hebben de reglementen en bestuursbesluiten op een eenvoudigere manier herschreven, samengevoegd en waar nodig aangepast. Ook hebben we veel gesprekken gevoerd met Sportlink over de gewenste veranderingen. Automatisering en gebruiksvriendelijkheid zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Inmiddels is Sportlink Club ingevoerd en wordt er achter de schermen hard gewerkt aan nog meer verbeteringen.

Daarnaast is competitie 2.0 besproken met het Bondsbestuur en de Bondsraad. Hieruit kwam naar voren dat het belangrijk is om verenigingen en leden wegwijs te maken in alle veranderingen. Zo creëren we meer draagvlak. We zijn daarom ook bezig met het ontwikkelen van tools, zoals visuals en animaties, maar ook hulpmiddelen in Sportlink, om de verenigingen te helpen met alle veranderingen.

Om alles in goede banen te kunnen leiden zal de invoering van Competitie 2.0 grotendeels plaatsvinden in seizoen 2025-2026. Wel starten we in 2024-2025 al met het onderdeel speelgerechtigdheid.

Voorjaar 2024: 3e ronde Nederland

In het voorjaar van 2024 bezoeken we opnieuw de verenigingen met een ronde door Nederland. Tijdens deze bijeenkomsten, nemen we de verenigingen mee in het onderdeel speelgerechtigdheid. Ook bespreken we de ideeën voor een vernieuwde rompregeling arbitrage.

Lees hier de meest recente samenvatting van Competitie 2.0.

Lees hier de vereenvoudigde uitleg van de nieuwe regels rondom speelgerechtigdheid.

Voorjaar en zomer 2022: 1e en 2e ronde Nederland

In het 2022 hebben we twee rondes door Nederland gemaakt, waarin we de verenigingen meenamen in de eerste ontwikkelingen. Na afloop van deze bijeenkomsten, zijn we aan de slag gegaan met de feedback.

Competitie 2.0 uitgelegd

In de video’s hieronder, leggen we een aantal aspecten van Competitie 2.0 uitgebreid aan je uit.

Teamindeling Breedtekorfbal

Vaste leeftijdscategorieën -zoals we die nu kennen- worden losgelaten, waardoor bijvoorbeeld een 10-jarige zonder compensatie bij een 8-jarige of 12-jarige kan spelen.

 • Teams worden ingedeeld met een maximaal leeftijdsverschil (de ‘bandbreedte’) tussen de jongste en de oudste speler
 • Deze bandbreedte is:
  • Maximaal 2 jaar bij 4-tallen
  • Maximaal 3 jaar bij 8-tallen
 • Vanaf een gemiddelde leeftijd van 9,0 jaar mag een 8-tal worden gevormd

Poule-indeling Breedtekorfbal

Doordat de vaste leeftijdscategorieën worden losgelaten, kunnen we de poules ook flexibeler indelen. We kijk hierbij naar de ideale combinatie van:

 • Gemiddelde leeftijd: we gebruiken hiervoor de exacte gemiddelde leeftijden van een team op 31 december van het betreffende seizoen. Die bepalen we door alle exacte leeftijden bij elkaar op te tellen, en te delen door het aantal spelers in een team.
 • Reisafstand: we doen ons best om de reisafstanden in een poule zo klein mogelijk te maken
 • Sterkte-indicatie: hiermee bepalen we de sterkte ten opzichte van andere teams. We gebruiken hiervoor de resultaten uit vorige competities, zoals doelsaldo en wedstrijdpunten.

De exacte gemiddelde leeftijd bepaalt de korfhoogte, het balformaat en het wisselen van vak.

Teamindeling Wedstrijdkorfbal

In de A-categorie bij de jeugd gaan we dezelfde leeftijdsgrenzen en -categorieën gebruiken als bij de RTC-teams: U19, U17 en U15. Daarbij geldt een uiterst geboortejaar en zijn er geen mogelijkheden voor leeftijdscompensatie. We kiezen ervoor om niet met een U13-categorie te werken, omdat talentherkenning bij deze leeftijd nog niet goed mogelijk is.

Competitie-opbouw bij de jeugd

De klassenverhoudingen in de jeugd veranderen ook, voor zowel de A-categorie als de B-categorie. Hieronder leggen we uit hoe de competitie eruit gaat zien:

 • 4Korfbal (4-tallen): bij het 4Korfbal maken we halverwege de zaalcompetitie een herindeling op basis van de resultaten tot dan toe. Ook kunnen we hierdoor nieuwe teams toevoegen halverwege de zaalcompetitie.
 • Korfbal (8-tallen): het uitgangspunt is om de B-categorie te vergroten en de A-categorie te versterken:
  • U15: Hoofdklasse (32), 1e klasse (64) en B-categorie
  • U17: Hoofdklasse (32), 1e klasse (64) en B-categorie
  • U19: Hoofdklasse (16), Overgangsklasse (32), 1e klasse (64) en B-categorie

Hoe gaan de teams in het wedstrijdkorfbal op het juiste niveau spelen?

Het doel is om onze jeugdteams op een passend niveau te kunnen laten korfballen. Door de huidige P/D-regeling, is dit nu niet altijd mogelijk. Dankzij de sterkte-indicatie, zien we vaak vooraf al dat er teams zijn die te hoog of te laag staan ingedeeld. Dit willen we in Competitie 2.0 voorkomen met een nieuwe P/D-regeling. In die regeling verdubbelt het aantal degradanten, terwijl het aantal promovendi gelijk blijft. Dat betekent dat de nummers 5 tot en met 8 uit een poule degraderen, maar dat er maar twee teams rechtstreeks promoveren. Daardoor komen er plekken vrij, die we invullen met wildcards. Die wildcards worden vergeven aan de hand van de sterkte-indicatie. In de praktijk kunnen de teams die eigenlijk gedegradeerd waren, dan alsnog blijven staan.

Ook bij de senioren, met name in de reserveklassen, zien we een scheve verdeling tussen het huidige topkorfbal, wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal. Ook hier zien we teams die te hoog of te laag spelen. Dit pakken we aan door de Reserve 3e klasse te verkleinen en de Reserve 4e klasse te laten vervallen. In de Reserve 2e en 3e klasse werken we met eenzelfde degradatieregeling als hierboven beschreven en gaan we wildcards invoeren. Daardoor kan ook de B-categorie beter worden ingedeeld, doordat te sterke teams versneld kunnen promoveren.

Meest bekeken artikelen

Dispensatiebeleid
Competitie
Dispensatiebeleid
In artikel 8 van het Reglement van wedstrijdstrijden zijn de leeftijdgrenzen voor het jeugdkorfbal geregeld en is ook bepaald wanneer en welke dispensaties verleend kunnen worden. Hier wordt nader op de mogelijkheden rondom dispensatie in gegaan. Het aanvragen van dispensaties gaat altijd via het A2-formulier. Leeftijdsgrenzen voor A- tot en met F-jeugdcompetities Artikel 8 1. […]
Lees meer
Speelgerechtigdheid
Speelgerechtigdheid
We gaan vanaf seizoen 2024-2025 in het wedstrijdkorfbal in de senioren en in de jeugd werken met speelgerechtigdheid. Dat betekent een aantal dingen: Het gehele oude reglement is vervallen Vooraf aan een competitie hoeft er geen ploegopgave meer te worden gedaan in Sportlink Club. Vanaf seizoen 2024-2025 mag je door wedstrijden te spelen in bepaalde […]
Lees meer
DWF / Externe coaches
Competitie
DWF / Externe coaches
Het KNKV handelt de wedstrijdverslaglegging af in digitale vorm. Voor de volledige afhandeling van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) maakt het KNKV gebruik van de App KNKV Wedstrijdzaken, welke in samenwerking met Sportlink is ontwikkeld. Deze app is beschikbaar voor Android en iOS. De handleiding is volledig onder gebracht in het support center van Sportlink. Wat te doen bij […]
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download