Sponsoring

 

Als vereniging ben je naast je contributieinkomsten voor een groot deel afhankelijk van bedrijven en/of instanties die zich als sponsor aan de vereniging willen verbinden. Met deze extra inkomsten is de vereniging in staat de ambities ook handen en voeten te geven en wordt de afhankelijkheid van contributie en het aantal leden minder groot. Succesvolle sponsoring is afhankelijk van meerdere factoren. 

Enkele praktische tips voor kaderleden die zich met sponsoring bezighouden:

  • Vraag sponsoren niet vijf keer per jaar om verschillende activiteiten te sponsoren, maar biedt zo mogelijk een pakket aan, waar de sponsor wat aan heeft. Streep daaruit weg wat een sponsor niet wil.
  • Geef terugkoppeling aan een sponsor met de resultaten, ook tussentijds. Behalen sponsor en vereniging hun doelstellingen? Wat kun je gezamenlijk doen om het resultaat te verbeteren? Treedt daarin actief op.
  • Kom gemaakte afspraken na, ook als je te maken hebt met wisselende vrijwilligers. Sponsoring is met name succesvol door relaties die een vereniging heeft. Het goed onderhouden van die relaties is van levensbelang.
  • Gebruik de resultaten van succesvolle sponsoracties en uitgevoerde plannen in de vereniging in nieuwe sponsorvoorstellen (ook aan nieuwe sponsors).
  • Maak voorbeeldberekeningen van acties die je met een potentiële sponsor wilt uitvoeren. Reken voor welke kosten iemand kwijt is op jaarbasis en welke opbrengsten daar tegenover zouden kunnen staan.
  • Denk als vereniging direct aan je huidige sponsoren als je leveranciers nodig hebt. Haal je kampioensboeketjes bij de sponsorende bloemist en niet bij zijn collega.
  • Gebruik sponsoring niet als middel om je normale kosten van korfbal af te dekken (bondscontributie, reiskosten, zaalhuur) omdat de afhankelijkheid daarvan te groot is. Gebruik sponsoring om extra dingen mogelijk te maken in een vereniging, waar je als vereniging wat mee wilt bereiken.
  • Houd rekening met eventuele vergunningen die je in de gemeente nodig kunt hebben. Het organiseren van spelavonden of feestavonden is niet in alle sportkantines toegestaan.
  • Zorg voor een goede relatie met lokale en regionale media, zodat het gemakkelijk is om je vereniging en/of de sponsor op een goede manier aan de buitenwereld te presenteren.
  • Zorg zeker ook voor een goede informatiestroom naar je eigen leden toe.