Skip to the main content

Technische menukaart

Foto: Gertrude de Vries

Heb jij bij jouw vereniging korfbalinhoudelijke vragen? Vragen over technisch beleid, het begeleiden van trainers of hoe uitdagende trainingen te geven? De Korfbaladviseurs (KA’s) van het KNKV zijn er voor de verenigingen die graag ondersteuning willen op het gebied van korfbalinhoudelijke zaken. Onderstaande thema’s worden vaak aangevraagd.

Inhoud van Technisch Beleid *

Wat is jouw ambitie als vereniging? En hoe gaan we daardoor om met onderwerpen zoals selecteren of wisselen? Zorg dat je als vereniging beschrijft waarvoor je staat en hoe dit zich in de vereniging uit. (2 contactmomenten)

Trainersbegeleiding *
Foto: Gertrude de Vries

Trainers, de doelgroep die het dichtst bij jouw leden staat. De trainers hebben een groot effect op het plezier en de ontwikkeling van de spelers. Zorg dat ze goed begeleid worden, maar hoe? (2 contactmomenten)

Training geven: de basics *

Elk jaar een scholing aan alle trainers van jouw vereniging. Hoe maak je de training zowel leuk als uitdagend voor iedereen? En hoe sta je als trainer überhaupt voor de groep sporters?

Basics Plus *

Na het afronden van de basics, vindt er een verdieping plaats op onderwerp naar keuze.

Foto: KNKV
Aanbod voor de verschillende doelgroepen op de vereniging *

Een leven lang met plezier bewegen, erg belangrijk. Korfbal voor al de doelgroepen op de vereniging. Kangoeroes, ouderen, sporters met een beperking, korfbal is voor iedereen!

Veelzijdig bewegen *

De clinic ‘Veelzijdig Bewegen’ is voor (potentiële) trainers van de Kangoeroe Klup. Tijdens deze clinic krijgen de trainers tips en tricks om hun Kangoeroetrainingen te verbeteren.

Veelzijdig bewegen Plus *
Foto: Marco Spelten

Een clinic is voor (potentiële) trainers die de kinderen begeleiden van kangoeroes naar de F-categorie.

Korfbal op school (ledenwerving)

De jeugd op de basisschool enthousiast maken voor korfbal, hoe kun je dat als vereniging dat het best doen?

Onderwerp naar keuze

Speelt er bij jouw vereniging een onderwerp dat hierboven niet vermeld staat en wil je daarmee aan de slag? Laat het ons dan weten!

 


Verenigingsarbitrage

Samen met jouw vereniging willen we ons inzetten voor een betere kennis van de spelregels, meer opgeleide scheidsrechters op alle niveaus en een proactieve verenigingsorganisatie.
Let op: aanmelden niet via onderstaand formulier, maar direct via deze link

Spelregelavond / KorfbalMasterz

Een workshop gericht op spelregelkennis voor coaches, trainers, ouders, spelers etc.
Let op: aanmelden niet via onderstaand formulier, maar direct via deze link

Trainersontwikkeling KT2 *

Ambitie op het gebied van training geven? Zorg dat jouw trainers zich door ontwikkelen bij de korfbaltechnische opleidingen, waarbij er andere ingegaan wordt op de korfbalacties.
Let op: aanmelden niet via onderstaand formulier, maar direct via deze link

*Veel van het bovenstaande aanbod is (gedeeltelijk) te financieren door het lokale Sportakkoord.  Het aanvragen hiervan kan bij de lokale clubondersteuners (adviseur lokale sport), meer informatie hierover is op te vragen bij de verenigingsadviseur in uw regio.

Andere vragen die te maken hebben met korfbalinhoud? Schroom niet om contact op te nemen met de korfbaladviseur in jouw regio!


Ik wil een aanvraag doen voor ondersteuning bij... (meerdere antwoorden mogelijk)