Korfballers leren korfballen door het spel te spelen. Ben jij een beginnende trainer en ben je nieuwsgierig hoe jij spelers het beste kan trainen of coachen? Schrijf je dan in voor de deze opleiding. De basis van de KT2 cursus zijn de vier inzichten over trainerschap: Structureren, stimuleren, individuele aandacht en regie overdragen.  

Tijdens de KT2-opleiding wordt aandacht besteed aan het lesgeven, de didactiek en de kernkwaliteiten van de trainer. Er wordt gewerkt met oefengroepen, beeldmateriaal en er is ruimte voor het geven van feedback aan medecursisten. Alle opdrachten voer je uit binnen je eigen praktijk omgeving, het team wat jij traint. Als deelnemer van de KT2 krijg je tijdens de opleiding toegang tot de app: Spelenderwijs Verbeteren. Hierin kun je oefenstof zoeken die past bij jouw groep. Alle opdrachten werk je uit in een Elektronische Leeromgeving (ELO).

Wat komt er aan bod tijdens de bijeenkomst en de praktijk?
  • Het geven van trainingen, met de nadruk op didactische vaardigheden;
  • Toepassing van de Vier Inzichten Trainerschap;
  • Het begeleiden van wedstrijden;
  • Veilig Sportklimaat.
Lesmateriaal

De cursist krijgt een jaar lang de beschikking over de applicatie van Spelenderwijs Verbeteren. Deze applicatie kan de trainers ondersteunen tijdens de opleiding om te komen tot nieuwe inzichten. Er worden praktische voorbeelden gegeven die aansluiten op de visie van het KNKV over de korfbalbedoelingen. Ook wordt in deze opleiding het aspect: ‘een veilig, sportief en ontwikkelingsgericht klimaat’ centraal gesteld. Dit gebeurt vanuit ‘4 Inzichten over Trainerschap‘.

Opleidingsduur

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Tussen iedere bijeenkomst zit minimaal zes weken. In de tussenliggende periode ga je de opgedane kennis in praktijk brengen binnen je (eigen) team. Dit doe je onder begeleiding van een (zelf gekozen) praktijkbegeleider (vereisten praktijkbegeleider). De praktijkbegeleider is verplicht om bij de eerste cursusavond aanwezig te zijn.

Start en toelating

Om een cursus te kunnen starten is het minimale aantal cursisten acht (maximaal 12). Voor het geven van een cursus op eigen locatie geldt een minimum van acht cursisten. Lees hier de richtlijnen waaraan je als vereniging moet voldoen. Deelnemers kunnen starten als ze minimaal vijftien jaar zijn, ze zelfstandig of als assistent een team trainen (breedte- of wedstrijdkorfbal), ze een praktijkbegeleider hebben, ze in het bezit zijn van een geldige VOG (maximaal 2 jaar oud) welke geregistreerd is in Sportlink Club en lid zijn van het KNKV.

Het examen (PvB) bestaat uit de beoordeling door de docent van alle opdrachten. Wanneer al deze opdrachten als voldoende worden beoordeeld, en ontvangt het certificaat Korfbaltrainer 2. Dit certificaat geeft recht de opleiding Korfbaltrainer 3 (KT3) te volgen.

Kosten

Voor de KT2-opleiding is een financiële ondersteuning vanuit het lokale sportakkoord mogelijk. Neem vooraf contact op met een verenigingsondersteuner vanuit de gemeente of het KNKV. Ook kun je contact opnemen met de adviseur lokale sport in jouw gemeente via info@adviseurlokalesport.nl. Voor het aanmelden voor de KT2-opleiding is een VOG nodig en dit is gratis voor verenigingen. Meer over gratis een VOG aanvragen, lees je hier.

Kosten

€62,50

Automatische herkansing

Nee

Locaties

SDO (W) - Westerhaar
Aanmelden