Technisch beleid

Oefenstof
Om de korfbalacties trainbaar te maken zijn spelers altijd bezig met paal, bal, aanvaller(s) en verdediger(s).Omdat de wedstrijd centraal staat in de training, zullen deze onderdelen aanwezig moeten zijn. Om de oefenstof makelijker of moeilijker te maken kan je variëren in verschillende elementen:

Veel verenigingen hebben behoeften om de korfbalvisie te vertalen naar een technisch beleidsplan. Het doel van een technisch beleidsplan is om duidelijkheid en structuur te creëren binnen de vereniging. Het zorgt ervoor dat je weet welke keuzes gemaakt moeten worden. De vraag is hoe de visie over de korfbalpraktijk op een goede manier ingebouwd kan worden binnen de vereniging (implementatiestrategie)? Het inbouwen in de vereniging en het maken van de keuzes voor het technisch beleidsplan zijn per korfbalvereniging verschillend.

Talentherkenning en talentontwikkeling (TH en TO) spelen een belangrijke rol bij het KNKV. Sinds oktober 2006 valt het totale traject onder verantwoording van de Directeur Korfbal. Voorheen was er een scheiding tussen subregionale en regionale RTC-teams enerzijds en de nationale selecties anderzijds. Het opleidingstraject maakt het mogelijk dat talenten zich maximaal ontwikkelen en dat de nationale selecties hun status van de absolute nummer één van de wereld kunnen behouden. Het MOP beschrijft de route van twaalfjarig talent tot en met basisspeler van de nationale U21 selectie.

De verbinding tussen korfbalpraktijk en technisch beleid is vaak lastig. Hoe zorg je ervoor dat trainer en coaches werken vanuit de visie van de vereniging? Wat heb je daarvoor nodig? En hoe zorg je dat het beleid draagvlak krijgt? Dit zijn vragen waar veel verenigingen tegenaan lopen. We geven een aantal handreikingen die bruikbaar kunnen zijn binnen de vereniging. 

Hoe kun je talent ontwikkelen en kinderen plezier laten beleven? 

Visie

Vanuit de visie van het KNKV zijn spelers altijd bezig met paal, bal, aanvaller(s) en verdediger(s). Wanneer één van deze elementen ontbreekt, dan ben je niet wedstrijdgericht bezig en/of er is geen weerstand. Dan ben je bezig met het trainen van ‘korfbalvaardigheden’ in plaats van ‘korfbalbedoelingen’. Om te variëren in oefenstof gebruiken we de elementen ‘ruimte’ en ‘tijd’. Ruimte bestaat uit ‘richting’ en ‘positie’. Tijd bestaat uit ‘snelheid’ en ‘timing’.