Trainersbegeleiding

In het seizoen 2018-2019 hebben in vijf regio’s trainersbegeleidersopleidingen plaatsgevonden. Momenteel wordt de trainersbegeleidingsopleiding geëvalueerd en verbeterd. Inschrijven voor de opleiding kan weer vanaf juni 2019. De eerste opleidingen zullen na de zomer (nieuwe korfbalseizoen) plaatsvinden. Onderstaand vind je een overzicht van de gedraaide opleiding tijdens de pilotfase.

Elke trainer of coach daagt sporters uit tot sportieve prestaties. Maar hoe pakt hij/zij dat aan? De trainersbegeleider helpt de trainers bij het ontwikkelen en versterken van hun pedagogische- en inhoudelijke vaardigheden. Kiest een sportvereniging voor het werken met trainersbegeleiders, dan kiest ze voor aandacht en waardering voor hun trainers. Trainersbegeleiding draagt bij aan een positieve sportcultuur.

Het doel: duurzame versterking kwaliteiten trainers
Trainersbegeleiders helpen trainers in de praktijk van wedstrijden en trainingen bij het duurzaam ontwikkelen van hun pedagogische, didactische en korfbalinhoudelijke kwaliteiten. De trainers kunnen hun sporters dankzij de coaching beter begeleiden. Spelers ervaren op hun beurt meer plezier en zijn gemotiveerder. Samen met het bestuur zorgen trainersbegeleiders dat deze trainersbegeleiding een vast onderdeel wordt van het verenigingsbeleid.

Het resultaat: meer plezier, zelfvertrouwen en motivatie!
Het resultaat van de opleiding trainersbegeleiding is:

-een verenigingscultuur waarin leden samen tot verbetering komen en elkaar positief durven aan te spreken;
-een gemeenschappelijke korfbalvisie op de begeleiding van (jeugd)trainers;
-effecten op de langere termijn, doordat wordt onderzocht wat de positionering is van de trainersbegeleider in zijn/haar vereniging en wat daarin de rol van het bestuur is.

​Wat vraagt dat van een trainersbegeleider?
Trainersbegeleiders hebben veel invloed op het sportklimaat voor trainers en daarmee ook de sporters. Wat moeten zij in huis hebben om een veilig en plezierig leerklimaat te scheppen voor trainers?

Een goede trainersbegeleider:

-is zich bewust van zijn pedagogische-, didactische en korfbalinhoudelijke rol;
-handelt vanuit visie op korfbalacties;
-stelt de sporter centraal in zijn aanpak;
-is gericht op de sportieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling van sporters en trainers;
-kan zijn coachingsstijl aanpassen aan de leeftijd, de behoeften en vaardigheden van individuele trainers;
-schept een positief leerklimaat door opbouwende feedback te geven;
-kan goed communiceren: stelt vragen en luistert naar wat trainers beweegt;
-biedt structuur door grenzen te stellen en te bewaken;
-is in staat tot zelfreflectie;
-geeft feedback vanuit de meest relevante korfbalopvattingen.

In de trainersbegeleidersopleiding leiden we de cursisten op in deze competenties.