Er zijn een aantal voorwaarden voor de scheidsrechtersopleiding:

  1. Om te oefenen fluit je minimaal twee en maximaal drie wedstrijden in de laagste klassen van het wedstrijdkorfbal waarvan minimaal 1 seniorenwedstrijd (deze tellen voor de rompregeling)
  2. Je mag zelf een begeleider kiezen, doe dit op basis van relatie en kennis. Het begeleiden telt niet mee voor de rompregeling, tenzij het een actieve begeleider/beoordelaar betreft en dit een kandidaat van een externe vereniging is.
  3. Je kiest ook zelf na goedkeuring van de rapporten 2 examenwedstrijden uit waarvan ook mimimaal 1 wedstrijd op seniorenniveau. Deze beide wedstrijden tellen ook mee voor de rompregeling.
  4. Je rondt deze opleiding binnen een half jaar na aanmelding af. Doe je dit niet dan moet je je opnieuw aanmelden voor de opleiding.

Bij alle opleidingen van het KNKV staat de praktijkomgeving als leeromgeving centraal.

Voor alle wedstrijden in dit traject is van toepassing dat dit geen wedstrijden van je eigen vereniging kunnen zijn.

Wat betekent dat in de praktijk?

Individueel oefent de cursist in de praktijk. De cursist fluit wedstrijden op het daarvoor vereiste niveau. De cursist kan samenwerken met een begeleider, dit is niet verplicht. Een verslag op het daarvoor bestemde formulier van elke wedstrijd dient mee gezonden te worden bij de examenaanvraag. Wanneer de cursist gelooft in eigen handelen vraagt men examen aan bij het KNKV via arbitrageopleidingen@KNKV.nl

Toelatingseisen
  • Je bent in het bezit van het spelregelbewijs.
  • Bij het examen ben je minimaal 17 jaar.
  • Je bent in bezit van een VOG welke geregistreerd is in Sportlink Club.
Examen

Je examen bestaat uit twee wedstrijden, waarvan minimaal één seniorenwedstrijd. De examinatoren beoordelen jouw examen. Over beide wedstrijden genomen moet het oordeel minimaal voldoende zijn. Het standaard uitstroomniveau waar jij gaat fluiten is niveau zes (standaard 4e klasse, reserve 3de klasse, A-Jeugd 2de klasse of in het dameskorfbal de laagste klassen).

Op advies van de examinator(en) kunnen wij ook bepalen dat dit hoger is. Wanneer je geslaagd bent, kun jij je via het  aanmeldformulier op de KNKV-website aanmelden als KNKV-scheidsrechter en kun jij als scheidsrechter in het wedstrijdkorfbal aan de slag.

Niet geslaagd
Wanneer je bij jouw examen niet geslaagd bent, houdt dit traject op. Daarna zul jij je weer opnieuw in moeten schrijven en betalen.

Kosten

€40,00

Automatische herkansing

Nee

Locaties

Individuele opleiding
CSL - Britsum
Aanmelden