Juryvoorzitter

Bij wedstrijden in de zaalcompetitie (in vastgestelde klassen) wordt gespeeld met de ‘schotklok’.  Om de regels rondom de wedstrijden in goede banen te leiden, zijn een drietal functionarissen nodig.
  • Juryvoorzitter – ziet toe op een juiste toepassing van alle regels aan de jurytafel
  • Schotklokbediener – zorgt voor de juiste tijdswaarnemingen
  • Tijd- en scorewaarnemer – draagt zorg voor een juiste weergave van de stand.

De drie bovengenoemde functionarissen zijn officieel onderdeel van de voorwaarden rondom de wedstrijden. 

Wij verwachten van de Juryvoorzitter dat je de verantwoordelijkheid neemt voor het juist functioneren van de jurytafel als ook het toezicht op naleving van de voor de wedstrijd geldende reglementen en bepalingen, voor, tijdens en na de wedstrijd. Je bent een officiële vertegenwoordiger van het KNKV. 
 

Wat komt er aan bod tijdens de bijeenkomst en de praktijk

  • Toelichting op relevante zaken
  • Verduidelijking functies Jurytafel
  • Behandelen van eventueel vragen of opmerkingen 

Voorwaarden

  • De functionarissen zijn officiële vertegenwoordigers bij de wedstrijd en moeten daarom lid zijn van het KNKV. Ook om de scholing te volgen moet men lid zijn van het KNKV;
  • De functionaris Juryvoorzitter dient een scholing (van één avond) gevolgd te hebben zodat hij op de hoogte is van alle regels rondom de wedstrijd met een schotklok. 

De schotklokbediener en tijdwaarnemer hoeven niet meer gecertificeerd te zijn. Je dient er als vereniging echter wel voor te zorgen dat ze vakkundig zijn. Hiertoe kunnen, de door jouw geschikt bevonden kandidaten, de cursistenmap bestuderen. Mochten deze juryleden zich beter willen voorbereiden dan kunnen ze vrijblijvend aan de opleiding ‘KNKV-juryvoorzitter’ deelnemen.

Ter voorbereiding op de scholing is het gewenst het cursusmateriaal (zie hieronder) te bestuderen

Certificaat
Alleen de deelnemers voor de opleiding Juryvoorzitter, die op de lijst van aangemelde personen staan, betaald hebben en daadwerkelijk de scholing gevolgd hebben, ontvangen een certificaat Juryvoorzitter. 

Kosten
€ 15,-

Herkansing
Niet van toepassing

Cursusmateriaal
Cursusmap

Aanmelden en betalen
Voor meer informatie over aanmelden kun je mailen naar jurytafel@knkv.nl