Skip to the main content

Kerndocumenten bondsraad

Hier vind je officiële informatie als onderdeel van de bestuurlijke inrichting van het KNKV.

Hier vind je officiële informatie als onderdeel van de bestuurlijke inrichting van het KNKV.

  • Notitie Bestuurlijke herinrichting
  • Strategisch plan
  • Statuten & Reglementen
  • Jaarplan
  • Jaarverslagen
  • Verslagen bondsraad

 

Strategische cyclus

Het KNKV werkt met een zogenaamde strategische cyclus, waardoor  een constructieve samenwerking plaatsvindt tussen bondsraad, bondsbestuur en de werkorganisatie. Het bondsbestuur legt zich toe op het stellen van heldere strategische prioriteiten en speerpunten, die ieder jaar door de werkorganisatie worden vertaald in een jaarplan. Dit jaarplan (en de beschreven activiteiten) wordt in de bondsraadsvergadering vastgesteld. De strategische plannen komen tot stand met input vanuit de verenigingen.