Skip to the main content

Wet en regelgeving in de sport

Bestuurders

Een sportvereniging is gebaat bij een ambitieus, gemotiveerd en vooruitstrevend bestuur. Nieuwe plannen en besluiten van het bestuur moeten de vereniging vooruit helpen. Verenigingen moeten echter ook aan de geldende wet- en/of regelgeving voldoen. Wetten en regels kunnen complex zijn en voor een voorzitter kan heel andere regelgeving relevant zijn dan bijvoorbeeld voor een penningmeester of een secretaris. Op de website Clubbase.sport vind je diverse artikelen over wet – en regelgeving.

Bestuursaansprakelijkheid

Kan een bestuurder van een vereniging persoonlijk aansprakelijk worden gesteld? Zo ja, wanneer dan en hoe groot is dat risico? Is er iets tegen te doen? Moet daar een verzekering voor worden gesloten? Vragen die steeds vaker worden gesteld door (aankomende) bestuursleden. Op de site van Sport Kader Nederland vind je hier meer informatie over.

AVG

De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. De wet bescherming persoonsgegevens geldt daardoor niet meer. Op de website van de rijksoverheid vind je alle informatie terug.

Vergunningen

Verenigingen hebben te maken met diverse vergunningen en verplichtingen. Bijvoorbeeld milieuregels en de Drank- en Horecawet. Vergunningen kunnen landelijk of lokaal bepaald worden. Denk goed na over welke vergunningen voor jouw vereniging van toepassing zijn.

 

 

 

Gerelateerde Items

Adviseurs Cluster E
Bestuurders Verenigingsservice
Adviseurs Cluster E

Mark Tissink is verenigingsadviseur en Leon Simons is korfbaladviseur van Zuid-West-Nederland (Cluster E)

Lees meer
Adviseurs Cluster D
Bestuurders Verenigingsservice
Adviseurs Cluster D

Rick Memelink is verenigingsadviseur  en Eric Geijtenbeek is korfbaladviseur van Oost-Nederland (Cluster D)

Lees meer
Adviseur Cluster C
Bestuurders Verenigingsservice
Adviseur Cluster C

Marsha Riga is verenigingsadviseur en Barry Schep is korfbaladviseur van West-Nederland (Cluster C)

Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download