Skip to the main content

Wet en regelgeving in de sport

Bestuurders

Een sportvereniging is gebaat bij een ambitieus, gemotiveerd en vooruitstrevend bestuur. Nieuwe plannen en besluiten van het bestuur moeten de vereniging vooruit helpen. Verenigingen moeten echter ook aan de geldende wet- en/of regelgeving voldoen. Wetten en regels kunnen complex zijn en voor een voorzitter kan heel andere regelgeving relevant zijn dan bijvoorbeeld voor een penningmeester of een secretaris. Op de website Clubbase.sport vind je diverse artikelen over wet – en regelgeving.

Bestuursaansprakelijkheid

Kan een bestuurder van een vereniging persoonlijk aansprakelijk worden gesteld? Zo ja, wanneer dan en hoe groot is dat risico? Is er iets tegen te doen? Moet daar een verzekering voor worden gesloten? Vragen die steeds vaker worden gesteld door (aankomende) bestuursleden. Op de site van Sport Kader Nederland vind je hier meer informatie over.

AVG

De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing. De wet bescherming persoonsgegevens geldt daardoor niet meer. Op de website van de rijksoverheid vind je alle informatie terug.

Vergunningen

Verenigingen hebben te maken met diverse vergunningen en verplichtingen. Bijvoorbeeld milieuregels en de Drank- en Horecawet. Vergunningen kunnen landelijk of lokaal bepaald worden. Denk goed na over welke vergunningen voor jouw vereniging van toepassing zijn.

 

 

 

Gerelateerde Items

Betaalde arbeid
Bestuurders Financiën
Betaalde arbeid
Binnen een korfbalvereniging kun je denken aan betaalde arbeid bijvoorbeeld in de relatie bestuur – trainer.
Lees meer
Statuten en Huishoudelijk reglement
Bestuurders
Statuten en Huishoudelijk reglement
Bij het oprichten van een vereniging ben je verplicht om statuten op te stellen. Dit zijn de basisregels voor je vereniging.
Lees meer
Sportakkoord
Bestuurders Verenigingsservice
Sportakkoord
Het Sportakkoord richt zich op versterking van verenigingen. Het doel van het Sportakkoord is om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren worden er in gemeenten afspraken  gemaakt in een lokaal Sportakkoord. Lokale sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download