Skip to the main content

Privatisering

Accommodatie

Elke korfbalvereniging kan ermee te maken krijgen of is er in het verleden al eens mee in aanraking gekomen: privatisering. Het gedeeltelijk of geheel overdragen van taken en verantwoordelijkheden. Deze kunnen door de gemeente overgedragen worden aan een sportvereniging of een private organisatie die deze onderhoudstaken en verantwoordelijkheden op zich neemt.

Het is zaak dat de gemeente de juiste voorwaarden beschikbaar stelt voor de uitvoering van het bouwkundig, technisch en/of cultuurtechnisch onderhoud. Financiën spelen hierbij een belangrijke rol, want onderhoud, dus ook geprivatiseerd onderhoud, kost geld. Maar het gaat om meer vraagstukken. Je kunt hierbij denken aan: Welke taken kan een gemeente overdragen? Welke organisatievormen bestaan er? Welke stappen moet een vereniging doorlopen? Hoe kan je als vereniging invloed uitoefenen op het proces? Welke ervaringen met privatisering zijn er elders in het land?

Drie vormen van privatisering

Er zijn in de regel drie vormen van privatisering waarmee een korfbalvereniging te maken kan krijgen:

 • De vereniging wordt verantwoordelijk voor exploitatie en onderhoud;
 • Een beheerorganisatie met alleen vrijwilligers wordt verantwoordelijk;
 • Een beheerorganisatie met beroepskrachten wordt verantwoordelijk.
Stappenplan

Op basis van onderzoeken naar ervaringen met de effecten van privatisering, kan het privatiseringsproces opgedeeld worden in stappen. Overigens is het mogelijk om gelijktijdig aan een aantal fases te werken. Wel moet er dan per fase een overeenstemming zijn bereikt voordat besluiten over de volgende fase worden genomen.

Dit zijn de stappen:

 • initiatief en voorbereiding;
 • kwaliteitsonderzoek en meerjarenonderhoudsprogramma;
 • inventarisatie van alle onderhoudstaken en bijbehorende kosten;
 • organisatie en beheervormen;
 • berekenen financiële gevolgen;
 • besluitvorming;
 • contractvorming;
 • uitvoering;
 • evaluatie
Tips voor privatisering

Krijgt jouw vereniging te maken met privatisering? Dan benadrukt het KNKV je niet blind te staren op de korte termijnsuccessen. Bij de overgang krijgt het complex vaak een opknapbeurt, en in de eerste jaren loopt het doorgaans inderdaad zoals de partijen het hebben bedacht.

Er zijn echter genoeg voorbeelden van verenigingen die in eerste instantie heel tevreden waren, maar waar na ongeveer twaalf jaar de beschikbare middelen ontoereikend bleken te zijn. Daarnaast is het aan te raden om een werkgroep binnen te vereniging aan te stellen.

En, neem de tijd. Een privatiseringsvraagstuk is een keuze die gemeente en verenigingen maken voor de lange termijn. Voor beide partijen is privatisering een eenmalige gebeurtenis waarmee de betrokkenen meestal niet veel ervaring hebben. Een besluit over privatisering en de uitvoering is dus gebaat bij een degelijke aanpak, waarin alle aspecten goed zijn uitgezocht.

Het KNKV kan clubs dusdanig begeleiden bij het privatiseringsproces, dat er een win-winsituatie ontstaat. Neem hiervoor contact op met adviseur accommodaties Jan-Tonny Visser.

Ga hier naar de informatie over eigendom en gebruik sportaccommodaties

Meest bekeken artikelen

Korfbaltrainer 3
Opleidingen Trainers
Korfbaltrainer 3
Wil jij aan de slag met oefenvormen die bijdragen aan de ontwikkeling van spelers, die wedstrijdecht zijn en die oproepen wat spelers moeten leren? Dan is de KT3-opleiding wat voor jou!
Lees meer
Tuchtcommissie
Tucht
Tuchtcommissie
Op deze pagina wordt alle relevante informatie over de tuchtcommissie en haar processen gedeeld.
Lees meer
Kangoeroe Klup
Korfbalaanbod Ledenwerving/-behoud Schoolkorfbal
Kangoeroe Klup
De Kangoeroe Klup is een bewegingsvorm met een knipoog naar het korfbal voor kinderen van drie tot en met zes jaar. Scoro, Jumper, Funny en Spurt vormen de basis.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download