Skip to the main content

Ontstaan van internationaal korfbal

Een studiereis naar Zweden door een Amsterdamse onderwijzer heeft ertoe geleid dat korfbal momenteel wordt gespeeld op vijf continenten en in bijna zeventig landen. Nico Broekhuysen ging in 1902 naar Zweden voor een cursus handenarbeid en zag er het spel ringboll. Eenmaal terug in Amsterdam vereenvoudigde hij de regels, verving de ring door een korf en introduceerde het spel op zijn school. Toen in hetzelfde jaar de Amsterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding op zoek was naar een spel waaraan zowel jongens als meisjes konden deelnemen bracht Broekhuysen zijn variant naar voren. De sport korfbal was geboren en in 1903 werd de Nederlandsche Korfbal Bond opgericht.

Nadat korfbal in Nederland een officiële sport was geworden met een eigen bond werd korfbal al snel naar België  gebracht. Al in 1910 werd korfbal gedemonstreerd in Antwerpen. Toch duurde het tot 1921 voordat de Koninklijke Belgische Korfbal Bond werd opgericht. De samenwerking tussen Nederland en België leidde in 1933 tot de oprichting van de Federation Internationale de Korfball. Later werd de Franse naam omgezet naar het Engels, de International Korfball Federation. Het kantoor is gevestigd in Zeist.

In de periode na de Tweede Wereldoorlog is het aantal landen waar gekorfbald wordt flink gestegen. Op dit moment zijn er bijna zeventig landen aangesloten bij de IKF en dat aantal stijgt nog ieder jaar. Hoewel Nederland en België toonaangevend waren bij de internationalisering van het korfbal en veelal zitting hadden in commissies en het bestuur is dit de afgelopen jaren structureel veranderd. Momenteel kent de IKF continentale confederaties die onder verantwoordelijkheid van het bestuur hun werkzaamheden uitvoeren. Alle commissies van de IKF zijn internationaal bemand.

Olympische familie

In 1993 werd de IKF erkend door het Internationaal Olympisch Comité. Dit betekent dat korfbal tot de ‘olympische familie’ behoort. Daarmee is korfbal echter nog geen olympische programmasport. Het doel is om met korfbal in 2028 voor het eerst een programmasport op de Olympische Spelen te zijn. Daarvoor is echter nog veel werk te verrichten. Veel media-aandacht, massaal bezochte evenementen, jeugd aanspreken en een onvoorspelbaar podium zijn noodzakelijke voorwaarden. Extra kansen zijn er voor korfbal vanwege het emancipatoire karakter van korfbal. Gelijkwaardigheid en ‘gender equality’ zijn belangrijke olympische waarden.

Nederland en België nemen als sterkste landen het voortouw  bij het uitbouwen van korfbal in de wereld. Het is van groot belang dat er een bredere wereldtop komt. Zonder gelijkwaardige tegenstanders is er geen sprake van een echte internationale competitie. Samen met de IKF werken beide landen sinds 2012 samen bij de promotie en de verdere ontwikkeling van internationaal korfbal. Er wordt gewerkt aan een wereldtop van zes tot acht landen en geleidelijke groei van het aantal korfbalnaties. Momenteel wordt de sport in 69 landen gespeeld.

Meer weten over het internationaal korfbal? Kijk dan op de website van de IKF. Wil je met je vereniging iets doen aan internationaal korfbal? Binnen het KNKV is er de Landelijke Werkgroep Internationaal Korfbal (LWIK), die op verenigingsniveau internationale contacten stimuleert en coördineert.

Gerelateerde Items

Tucht
Kosten in het tuchtrecht

Op deze pagina wordt alle relevante informatie over alle kosten rondom tuchtzaken gedeeld.

Lees meer
Trainersopleidingen
Opleidingen Trainers
Trainersopleidingen

Een competente trainer/coach creëert sportplezier en zorgt dat sporters zich goed kunnen ontwikkelen. Om dat te bereiken heeft het KNKV een aantal trainersopleidingen. Welke dit zijn lees je hier.

Lees meer
Verenigingsscheidsrechter
Arbitrage Opleidingen
Verenigingsscheidsrechter

Ben jij diegene die elke week op het veld staat om wedstrijden te fluiten in het breedtekorfbal en wil jij jezelf ontwikkelen? Ga dan aan de slag om je diploma verenigingsscheidsrechter te …

Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download