Skip to the main content

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Accommodatie

Waar moet je aan denken bij het maken van plannen voor nieuwbouw, verbouwing of renovatie? Wat zijn de normen en huidige eisen waar de accommodatie aan moet voldoen?

Wettelijke kaders

Bij de aanleg en inrichting van sportaccommodaties moet onder andere worden voldaan aan:

  • Het bestemmingsplan
  • Het bouwbesluit
  • Het bouwstoffenbesluit
  • Het besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
  • De wet Milieubeheer (voorheen Hinderwet)
  • De voorschriften van de brandweer: toegang sportpark, aanwezigheid bluswater
  • De eisen en wensen van nutsbedrijven (energiebedrijven)
  • De eisen die volgen uit vergunningen
Subsidie

Op 1 januari 2019 is de BOSA-subsidieregeling van start gegaan. Een subsidie- en stimuleringsregeling in het kader van bouw en onderhoud van sportaccommodaties voor amateursportorganisaties. De regeling is ontstaan naar aanleiding van de afschaffing van het BTW Sportbesluit. Hierdoor is het niet meer mogelijk om BTW te kunnen verrekenen bij nieuwbouw, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties.

Verenigingen komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in materialen, de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Let op: ook als jouw vereniging nooit de mogelijkheid had om btw te verrekenen, kun je nu wel gebruik maken van de nieuwe regeling! Je kunt profiteren van een direct voordeel van minimaal 20 procent bij investeringen.

Verder geldt er een aanvullende subsidie op activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving. Deze activiteiten komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).

Lees hier meer over de nieuwe subsidieregeling

Gerelateerde Items

Beachveld aanleggen
Accommodatie
Beachveld aanleggen

Wat komt er allemaal kijken bij het aanleggen van één of meer Beachvelden?

Lees meer
Veiligheid werknemers en klanten
Accommodatie Bestuurders
Veiligheid werknemers en klanten

Werknemers hebben recht op een veilige en gezonde werkplek en in geval van nood moeten werknemers en klanten in veiligheid gebracht worden. Je moet als sportbestuurder aannemelijk kunnen maken dat jij er …

Lees meer
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Accommodatie
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties

Antwoorden op vragen over aanleg, renovatie of herinrichting van de velden en aan welke voorwaarden bijvoorbeeld de belijning bij de diverse korfbalvormen op gras/kunstgras moeten voldoen vind je in het Handboek Kwaliteitseisen …

Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download