Skip to the main content

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Accommodatie

Waar moet je aan denken bij het maken van plannen voor nieuwbouw, verbouwing of renovatie? Wat zijn de normen en huidige eisen waar de accommodatie aan moet voldoen?

Wettelijke kaders

Bij de aanleg en inrichting van sportaccommodaties moet onder andere worden voldaan aan:

  • Het bestemmingsplan
  • Het bouwbesluit
  • Het bouwstoffenbesluit
  • Het besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
  • De wet Milieubeheer (voorheen Hinderwet)
  • De voorschriften van de brandweer: toegang sportpark, aanwezigheid bluswater
  • De eisen en wensen van nutsbedrijven (energiebedrijven)
  • De eisen die volgen uit vergunningen
Subsidie

Op 1 januari 2019 is de BOSA-subsidieregeling van start gegaan. Een subsidie- en stimuleringsregeling in het kader van bouw en onderhoud van sportaccommodaties voor amateursportorganisaties. De regeling is ontstaan naar aanleiding van de afschaffing van het BTW Sportbesluit. Hierdoor is het niet meer mogelijk om BTW te kunnen verrekenen bij nieuwbouw, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties.

Verenigingen komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in materialen, de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Let op: ook als jouw vereniging nooit de mogelijkheid had om btw te verrekenen, kun je nu wel gebruik maken van de nieuwe regeling! Je kunt profiteren van een direct voordeel van minimaal 20 procent bij investeringen.

Verder geldt er een aanvullende subsidie op activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving. Deze activiteiten komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).

Lees hier meer over de nieuwe subsidieregeling

Meest bekeken artikelen

Gezondere sportkantine
Gezondere sportomgeving
Gezondere sportkantine
Een gezondere sportkantine houdt in dat men gezonde alternatieven aanbiedt naast de al aangeboden producten. Ben je benieuwd  hoe jullie kantine ervoor staat of wil je aan de slag?
Lees meer
Rookvrij sportterrein
Accommodatie Gezondere sportomgeving
Rookvrij sportterrein
Roken en sport gaan niet samen. Met een rookvrij korfbalterrein draagt je vereniging uit dat niet-roken de norm is.
Lees meer
Best practices
Arbitrage Best practice Bestuurders Gezondere sportomgeving Ledenwerving/-behoud Trainers Vrijwilligers
Best practices
Je vindt hier een overzicht van verhalen uit de praktijk die inzichten kunnen geven en kunnen inspireren voor nieuwe acties en ideeën.
Lees meer

Populaire downloads

sdasd
Routekaart competitie
Download
sdfsd
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download