Skip to the main content

Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Accommodatie

Waar moet je aan denken bij het maken van plannen voor nieuwbouw, verbouwing of renovatie? Wat zijn de normen en huidige eisen waar de accommodatie aan moet voldoen?

Wettelijke kaders

Bij de aanleg en inrichting van sportaccommodaties moet onder andere worden voldaan aan:

  • Het bestemmingsplan
  • Het bouwbesluit
  • Het bouwstoffenbesluit
  • Het besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
  • De wet Milieubeheer (voorheen Hinderwet)
  • De voorschriften van de brandweer: toegang sportpark, aanwezigheid bluswater
  • De eisen en wensen van nutsbedrijven (energiebedrijven)
  • De eisen die volgen uit vergunningen
Subsidie

Op 1 januari 2019 is de BOSA-subsidieregeling van start gegaan. Een subsidie- en stimuleringsregeling in het kader van bouw en onderhoud van sportaccommodaties voor amateursportorganisaties. De regeling is ontstaan naar aanleiding van de afschaffing van het BTW Sportbesluit. Hierdoor is het niet meer mogelijk om BTW te kunnen verrekenen bij nieuwbouw, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties.

Verenigingen komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in materialen, de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Let op: ook als jouw vereniging nooit de mogelijkheid had om btw te verrekenen, kun je nu wel gebruik maken van de nieuwe regeling! Je kunt profiteren van een direct voordeel van minimaal 20 procent bij investeringen.

Verder geldt er een aanvullende subsidie op activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving. Deze activiteiten komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).

Lees hier meer over de nieuwe subsidieregeling

Meest bekeken artikelen

Training geven: de basics
Opleidingen Trainers
Training geven: de basics
Voor beginnende trainers en ouders die een team gaan begeleiden hebben wij de clinic ‘Training geven: de basics’ ontwikkeld. Verenigingen kunnen deze clinic aanvragen voor een groep trainers.
Lees meer
Statuten en Huishoudelijk reglement
Bestuurders
Statuten en Huishoudelijk reglement
Bij het oprichten van een vereniging ben je verplicht om statuten op te stellen. Dit zijn de basisregels voor je vereniging.
Lees meer
Arbitrage
Uitwerking rompregeling arbitrage
In deze overzichten zijn het aantal wedstrijden dat een vereniging moet fluiten en/of beoordelen opgenomen, evenals datgene wat er daadwerkelijk uitgevoerd is tot en met de in het document genoemde datum.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download