Skip to the main content

Licenties auteursrechten muziek en beeld

Bestuurders Financiën

Wordt bij jullie in de kantine muziek gedraaid? Of kijken jullie wel eens een wedstrijd op de tv die in jullie kantine hangt? Dan kan het zijn dat je daar een licentie voor nodig hebt. Hier lees je waarom dat zo is en van welke kortingen je gebruik kunt maken als korfbalvereniging.

Auteurswet

In 1912 is het auteursrecht in het leven geroepen, ook wel bekend als “copyright”. Het auteursrecht is vastgelegd in de Nederlandse Auteurswet. De muziek die je afspeelt of (tv)beelden die je vertoont, zijn namelijk eigendom van verschillende groepen mensen.

Het doel van het auteursrecht is om het intellectueel eigendom van de makers te beschermen en het mogelijk te maken om een vergoeding te ontvangen als tegenprestatie voor het gebruik van de door hen geleverde prestaties.

Buma/Stemra en Sena werken voor verschillende groepen muziekmakers. Buma/Stemra zorgt ervoor dat componisten en tekstschrijvers een vergoeding krijgen. Via Sena krijgen muzikanten en producenten een vergoeding voor het gebruik van hun werk. Videma is de partij die de rechten regelt en licenties afgeeft voor het vertonen van (tv)beelden en zorgt voor de vergoeding aan de rechthebbenden.

Het betalen van een vergoeding voor het gebruik van beeld en/of geluid is dus geen vrijwillige bijdrage, maar is wettelijk vastgelegd. Ook als korfbalvereniging wordt van je verwacht dat je het auteursrecht respecteert. Laat je zonder toestemming muziek horen in bijvoorbeeld de kantine en/of eigen sporthal, dan handel je in strijd met de wet.

Organisaties als Buma/Stemra, Sena en Videma houden in de gaten of deze Auteurswet wordt nageleefd door (onverwachte) controles uit te voeren.

Collectiviteit

Iedere vereniging heeft bij een vrijwillige aanmelding (rechtstreeks of via het KNKV) recht op een korting van 33,3% op de basisvergoeding als je de licentie voor Buma/Stemra, Sena en Videma (indien van toepassing) gelijktijdig aanvraagt. Echter, het KNKV heeft met de Buma/Stemra en Sena een collectieve voordeelregeling getroffen en kan daarom de verenigingen een extra ledenkorting van 10% aanbieden.

Videma is met NOC*NSF ten behoeve van de sportbonden en hun verenigingen een convenant overeengekomen waarin (voordeligere) afspraken zijn gemaakt over de door de verenigingen verschuldigde jaarvergoeding. Op dit moment wordt het netto jaarbedrag doorberekend. Dit convenant loopt medio volgend jaar af. Op dit moment is Videma met NOC*NSF in gesprek over nieuwe afspraken.

Aanmelden/wijzigingen doorgeven

De vergoedingen die je betaalt zijn vaste jaarbedragen. Wijzigingen binnen het lopende jaar met betrekking tot je vereniging en/of standplaats geven geen recht op restitutie. Het is daarom belangrijk om tijdig, maar uiterlijk 1 december, je wijzigingen door te geven voor het nieuwe jaar. Hiermee voorkom je dat je te veel of te weinig betaalt.

Het KNKV heeft onderstaand een formulier gemaakt waarmee je je vereniging in de maanden november en december, door beantwoording van een aantal vragen, kunt aanmelden voor één of meerdere organisaties of om eventuele wijzigingen voor het nieuwe licentiejaar door te geven:

Invulformulier licenties Buma/Sena/Videma

Wij verzoeken je vriendelijk onderstaande gegevens in te vullen. De gegevens die via het formulier worden opgegeven worden alleen gebruikt voor de werkzaamheden rondom de licenties auteursrechten muziek en beeld. Deze gegevens zullen worden gedeeld met Buma, Sena en Videma om tot het juiste bedrag met een juiste licentieafgifte te komen.
  Indien ja, ga naar vraag 4. Indien nee, ga naar vraag 6.
  Indien ja, ga naar vraag 5. Indien nee, ga naar vraag 6.
 • Hierna volgen een aantal vragen over achtergrondmuziek. Onder achtergrondmuziek wordt verstaan: elke vorm van achtergrondmuziek die door middel van geluidsapparatuur ten gehore wordt gebracht op een constant en niet op de voorgrond tredend geluidsniveau, welke muziek er toe dient om sfeer te verhogen.
  Indien ja, ga naar vraag 7. Indien nee, vul nul in bij vraag 8 en ga naar vraag 12.
 • Het aantal m² van de ruimte waar de achtergrondmuziek hoorbaar is, dat kan dus ook een terras zijn.
  Indien ja, ga naar vraag 10. Indien nee, ga naar vraag 12.
  Bedragen van Buma, Sena en Videma zijn jaarbedragen. Wijzigingen kunnen 1x per jaar vóór 1 december worden doorgegeven voor het nieuwe kalenderjaar. Er is geen restitutie mogelijk bij wijzigingen die plaatsvinden binnen de betaalperiode (van 1 januari - 31 december)
 • Vertonen jullie televisiebeelden in de kantine? Let op met FOX Sports! In veel sportkantines worden regelmatig televisiebeelden vertoond. Het is een leuke manier om je leden gezellig in de kantine te houden. Een abonnement op FOX Sports kun je afsluiten via je TV-aanbieder. Dit reguliere abonnement mag alleen privé gebruikt worden. Het in een openbare gelegenheid uitzenden van FOX Sports zonder de vereiste FOX Sports Zakelijke licentie is illegaal en strafbaar. We maken u erop attent dat FOX Sports geen onderdeel uitmaakt van de Videma-vergunning. FOX Sports voert intensieve controles uit op het onrechtmatig vertonen van FOX Sports. De rechter heeft recent bepaald dat FOX Sports hiervoor boetes kan opleggen van minimaal €5.000. Aangezien deze licentie alleen af te sluiten is in combinatie met een Fox Sports abonnement is dit helaas niet via het KNKV te regelen.

 

Gerelateerde Items

Adviseurs Cluster B
Bestuurders Verenigingsservice
Adviseurs Cluster B
Irma Profijt-Doorlag is verenigingsadviseur en Dolf Nijbroek korfbaladviseur van Noord-Oost-Nederland (Cluster B)
Lees meer
Adviseurs Cluster D
Bestuurders Verenigingsservice
Adviseurs Cluster D
Rick Memelink is verenigingsadviseur  en Eric Geijtenbeek is korfbaladviseur van Oost-Nederland (Cluster D)
Lees meer
Sportakkoord
Bestuurders Verenigingsservice
Sportakkoord
Het Sportakkoord richt zich op versterking van verenigingen. Het doel van het Sportakkoord is om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren worden er in gemeenten afspraken  gemaakt in een lokaal Sportakkoord. Lokale sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties zijn hierbij betrokken.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download