Skip to the main content

Kosten in het tuchtrecht

Tucht

Binnen het tuchtrecht bestaat een viertal kostencategorieën:

 1. Behandelkosten
 2. Boetes als straf
 3. Vergoeding van onkosten
 4. Administratieve boetes

Bedragen worden uitgedrukt in rekeneenheden (r.e.). De rekeneenheid in 2020 is € 6,05.

Opgelegde boetes en te betalen kosten worden vier keer per seizoen geïnd, waarbij overzicht van de tuchtzaken gedeeld wordt, via een factuur die de vereniging ontvangt.

Nu volgt eerst een nadere beschrijving van de verschillende kosten. Daarna wordt ingegaan op de kostengevolgen die uitspraken kunnen hebben.

Behandelkosten

Bij een mondelinge behandeling van een tuchtzaak zijn er behandelkosten. Deze komen ten laste van de vereniging die in staat van beschuldiging is gesteld bij een wedstrijdzaak, of van de vereniging van de beklaagde bij een zaak tegen een persoon. De tuchtcommissie of de commissie van beroep bepaalt de hoogte van deze behandelkosten en kan gemotiveerd besluiten deze niet bij beklaagde in rekening te brengen (artikel 29-9a TR).

Bij het aanspannen van een beroepszaak dient de appellant vooraf en tijdig 15 rekeneenheden te betalen aan het KNKV (Bondsbureau); zie de informatie onder de commissie van beroep.

Straffen

Zowel de tuchtcommissie als de commissie van beroep kan financiële straffen opleggen, maar uitsluitend aan verenigingen. Dat kunnen zijn:

 • een boete van maximaal 60 r.e.; (artikel 24-1b TR), deze kunnen worden opgelegd bij niet opkomen, staken, spelen met een ongerechtigde speler, niet leveren van een scheidsrechter.
 • betaling aan de tegenpartij van de door de tegenpartij gemaakte reiskosten, artikel 24-1m TR;
 • betaling van de reiskosten van de scheidsrechter aan het KNKV, artikel 24-1n TR;
 • betaling van een bedrag, gelijk aan de kosten van de zaalhuur, artikel 24-1o TR; de vereniging moeten de afhandeling van deze betaling zelf onderling regelen. Indien dit tot een geschil leidt, wordt dit geregeld via de ARS (Leidraad, 2.2.7).
 • betaling aan het KNKV van het bedrag van de uitgespaarde reiskosten bij niet opkomen, artikel 24-1q TR.
Vergoeding van onkosten

Het gaat hier om vaste bedragen ter vergoeding van onkosten die het KNKV maakt bij de afhandeling van een aangifte. Deze vergoedingen worden in rekening gebracht bij:

 • een als boeking geregistreerde gele kaart 5 r.e.);
 • tuchtzaak met schuldigverklaring na een getoonde rode kaart of een aangifte (10 r.e.);
 • wedstrijdzaak met schuldigverklaring: niet opkomen van een ploeg: 10 r.e.; staken van de wedstrijd: 10 r.e.; uitkomen met een ongerechtigde speler: 10 r.e; niet opkomen van een scheidsrechter: 15 r.e.

De kosten vloeien voort uit het TR (artikel 31-3) en worden door het Bondsbestuur in rekening gebracht. De tuchtcommissie of de commissie van beroep speelt hierbij geen rol.

Administratieve boetes

Onder administratieve boetes gerelateerd aan het tuchtrecht vallen de rappèls indien verklaringen niet tijdig ingediend zijn. Eerste rappel op de 2e werkdag is 4 r.e., tweede rappel op de 4e werkdag is 10 r.e.

Gevolgen uitspraken

Vrijspraak

Bij vrijspraak in een tuchtzaak:

 1. worden geen straffen opgelegd, dus ook geen boetes;
 2. worden geen behandelkosten in verband met een mondelinge behandeling in rekening gebracht, indien de commissie hiertoe besluit;
 3. wordt geen vergoeding van onkosten in rekening gebracht, of – als dat al is gebeurd – worden deze terugbetaald, immers, men is vrijgesproken.

Bij vrijspraak in een wedstrijdzaak:

 1. worden geen straffen opgelegd, dus ook geen boetes of andere financiële straffen;
 2. worden geen behandelkosten in verband met een mondelinge behandeling in rekening gebracht indien de commissie hiertoe besluit;
 3. wordt geen vergoeding van onkosten (10 r.e.; artikel 31-3 TR) berekend of – als dat al is gebeurd – worden deze terugbetaald, immers, men is vrijgesproken.

Bij vrijspraak, schuldigverklaring zonder strafoplegging of een lagere straf dan in eerste instantie de tuchtcommissie had opgelegd worden de vooraf betaalde 15 r.e. kosten voor de behandeling van het beroep terugbetaald.

Indien de voorzitter van de tuchtcommissie besluit een boeking van een formele waarschuwing niet te laten registreren (zie artikel 21-1b TR) wordt het vooraf betaalde bedrag van 15 r.e. gerestitueerd.

Geen vrijspraak

In geval van een mondelinge behandeling worden behandelkosten in rekening gebracht als de vereniging van de betrokkene de mondelinge behandeling heeft aangevraagd, tenzij de commissie anders beslist. Wanneer de zaak mondeling wordt behandeld omdat de commissie daartoe heeft beslist, worden geen behandelkosten in rekening gebracht.

Disclaimer
Hoewel de teksten binnen alle pagina’s van het onderdeel Tucht tot stand zijn gekomen onder verantwoordelijkheid van de tuchtcommissie en Commissie van Beroep en met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Meest bekeken artikelen

Training geven: de basics
Opleidingen Trainers
Training geven: de basics
Voor beginnende trainers en ouders die een team gaan begeleiden hebben wij de clinic ‘Training geven: de basics’ ontwikkeld. Verenigingen kunnen deze clinic aanvragen voor een groep trainers.
Lees meer
Statuten en Huishoudelijk reglement
Bestuurders
Statuten en Huishoudelijk reglement
Bij het oprichten van een vereniging ben je verplicht om statuten op te stellen. Dit zijn de basisregels voor je vereniging.
Lees meer
Korfbalmasterz
Arbitrage Opleidingen
Korfbalmasterz
Vanaf veertien jaar kun je via korfbalmasterz gaan oefenen met de spelregels met behulp van foto’s en filmpjes. Na het behalen van het spelregelbewijs kun je andere arbitrale opleidingen gaan volgen.
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download