Skip to the main content

Belastingen

Accommodatie Bestuurders Financiën

Ook als sportvereniging heb je in meer of mindere mate te maken met belastingen. Wat mag wel, wat mag niet? Met welke belastingen kun je als vereniging te maken krijgen? En hoe zorg je als vereniging ervoor dat je alle zaken overzichtelijk op een rijtje houdt?

De Belastingdienst heeft alle voor sportverenigingen relevante belastinginformatie gebundeld op een speciale website.

WOZ/OZB

De Wet Waardering Onroerende zaken (WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken ten behoeve van diverse belastingen waaronder de OZB. Korfbalverenigingen krijgen hier ook mee te maken. Het gaat om de waarde van de grond, clubhuis, kleedkamers en andere opstallen. De OZB bestaat uit twee gedeelten; het eigenaars- en het gebruikersgedeelte. Beide zijn percentages van de WOZ-waarde en dat kan per gemeente nogal verschillen.

Waarom controle en/of bezwaar maken tegen de WOZ-waarde?

Een correcte WOZ-waarde is van groot belang aangezien deze waarde, naast de onroerendezaakbelasting, ook als grondslag wordt gebruikt voor een groot aantal andere belastingen. Is de WOZ-waarde te hoog vastgesteld, dan betaalt de gebruiker te veel belasting (OZB en waterschapheffing).

Vanwege de complexiteit kan de WOZ-waarde onjuist en te hoog worden vastgesteld. Door bezwaar te maken kan dit worden herzien en er vervolgens voor zorgen dat het belastbare bedrag lager uitvalt.

Wordt de waarde met meer dan 20% verlaagd, dan is het zelfs mogelijk om de WOZ-waarden te controleren en verzoek tot terugvordering voor de vijf voorgaande jaren.

Sommige verenigingen zijn (deels) eigenaar van het complex, andere verenigingen alleen huurder. Zowel een eigenaar als een gebruiker kan bezwaar indienen, aangezien beide belanghebbende zijn.

Indicaties of redenen om bezwaar te maken

Hieronder staat een aantal voorbeelden waar vaak geen rekening mee wordt gehouden bij het vaststellen van de WOZ-waarde, maar wat wel invloed kan hebben.

 • Er staan foutieve kenmerken in het taxatieverslag, zoals een te hoog oppervlakte.
 • Er is sprake van achterstallig onderhoud of mankementen aan een gebouw. Zowel de restwaarde (bij oudere opstallen) als grondprijs (vanwege beperkte bestemming) wordt vaak te hoog ingeschat.
 • Er is sprake van teruglopend ledenaantal.
 • Als er sprake is van gezamenlijk gebruik mogen de kosten niet aan één gebruiker worden toebedeeld.

Hoe kan ik bezwaar maken?

We hebben een stappenplan samengesteld, dat verenigingen helpt bij het bezwaar maken.

Stap 1: Bezwaar binnen zes weken
Bezwaar aantekenen mét motivering kan tot zes weken na dagtekening van de aanslag. Om een goede motivering te kunnen opstellen is het van belang meer taxatiegegevens op te vragen bij de gemeente. In de meeste gevallen kan de vereniging een taxatieverslag opvragen bij de afdeling belastingen van de desbetreffende gemeente. Als je pas na ontvangst van deze informatie gemotiveerd bezwaar wilt indienen, is het handig alvast een pro forma bezwaarschrift in te sturen. Op die manier stelt de vereniging de rechten veilig. Nog enkele tips:

  • Kijk goed wie er tekenbevoegd is en laat diegene het bezwaarschrift ondertekenen.
  • Verstuur het bezwaarschrift altijd aangetekend, de vereniging moet namelijk kunnen bewijzen dat het bezwaarschrift daadwerkelijk is verstuurd.
  • Leg een dossier aan van alle correspondentie.
  • Zorg ervoor dat de vereniging tijdig bezwaar maakt, of stuur anders een pro forma bezwaar.
 • Stap 2: Ontvangst reactie van de gemeente
  De gemeente behoort een ontvangstbevestiging te sturen. Als dat te lang duurt, is het verstandig te bellen. Bij een pro forma bezwaarschrift moet je je wel aan de termijnen van de gemeente te houden. Meestal is het mogelijk opnieuw uitstel aan te vragen, maar doe dat binnen de gestelde termijnen. Vraag ook om te worden gehoord, dit heeft als voordeel dat de vereniging bij de gemeente nog eens het verhaal kan doen.
 • Stap 3: Bezwaarschrift intrekken of nader motiveren
  Na bestudering van de WOZ-beschikking en de opgevraagde taxatie informatie maakt de vereniging de keuze: procedure doorzetten of niet. Bij een officieel bezwaarschrift moet het bezwaar een redelijke grond hebben. Oftewel, zoveel mogelijk argumenten aandragen, maar alleen als deze goed kunnen worden onderbouwd.
  Achterstallig onderhoud, foutieve oppervlaktes gebouwen, verkeerde grondeigendom kunnen belangrijke argumenten zijn de WOZ-waarde naar beneden bij te stellen.
  Tip: Wij adviseren de te betalen aanslag geheel te betalen. Dit voorkomt narigheid achteraf met bijvoorbeeld incassokosten en verschuldigde rente. Daarnaast betaalt de gemeente bij een verlaging de teveel betaalde belasting terug.
 • Stap 4: Onderhandeling met de gemeente
  Wanneer je het bezwaar doorzet en de nadere motivering hebt ingediend, is het wachten op de reactie van de gemeente. Als de vereniging wenst te worden gehoord, ontvangt deze eerst een uitnodiging voor een hoorzitting waarin je het bezwaar kunt toelichten. In een overlegsituatie is het wellicht mogelijk een compromis te bereiken. De vereniging haalt dan vaak niet het onderste uit de kan, maar voorkomt daarmee wellicht een procedure bij de rechtbank.
  Stap 5: Uitspraak gemeente
  Na de hoorzitting ontvangt de vereniging een formele beslissing van de gemeente. Hierin staat of en in hoeverre het bezwaar wordt gehonoreerd en wat dit betekent in de vorm van terugbetaling of vermindering van de te betalen OZB.
  Stap 6: Beroep?
  Het kan voorkomen dat het bezwaar niet of onvoldoende wordt gehonoreerd. Afhankelijk van de hardheid van de argumentatie is te overwegen in beroep te gaan bij de rechtbank. In deze fase is het aan te raden een externe adviseur in te schakelen om de vereniging hierin te begeleiden. Dit kan vaak onder no cure no pay voorwaarden.
Vragen?

Heb je vragen of wil je advies? Neem dan contact op met de verenigingsadviseur van jouw cluster.

 

Meest bekeken artikelen

Statuten en Huishoudelijk reglement
Bestuurders
Statuten en Huishoudelijk reglement
Bij het oprichten van een vereniging ben je verplicht om statuten op te stellen. Dit zijn de basisregels voor je vereniging.
Lees meer
Vrijstelling/oud diploma
Opleidingen Trainers
Vrijstelling/oud diploma
Denk je dat je een vrijstelling kunt krijgen voor één van de KNKV-opleidingen omdat je al over bepaalde vaardigheden bezit? Hier lees je meer over eventuele vrijstellingen en oude diploma’s.
Lees meer
Adviseurs regio's E
Bestuurders Verenigingsservice
Adviseurs regio's E
Mark Tissink is verenigingsadviseur en Leon Simons is korfbaladviseur van Zuid-West-Nederland (Cluster E).
Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download