Skip to the main content

Leidraad

Competitie

In de competitieleidraad zijn diverse reglementsartikelen en bestuursbesluiten samengevoegd voor het gebruiksgemak van het verenigingskader. De leidraad heeft wel een formele status als onderdeel van de door het bestuur vastgestelde regelingen, zodat alle opgenomen informatie wel bindend is.

Competitie
Indelingen

op deze pagina komen de diverse definitieve indelingen staan zodra deze zijn gepubliceerd.

Veld 2021-2022

Indelingen (per 15 juli)

Zaal 2021-2022

Indeling zaal wedstrijdkorfbal gemengd (exclusief R4/A1/A2/B1/B2/C1/C2/DHK) …

Lees meer
Competitie
Planning

We hebben de planning op competitiegebied tot en met april 2022 voor verenigingen in beeld gebracht. Alle relevante data zijn in het overzicht (versie 23 april 2021) terug …

Lees meer
Dispensatiebeleid
Competitie
Dispensatiebeleid

In artikel 8 van het Reglement van wedstrijdstrijden zijn de leeftijdgrenzen voor het jeugdkorfbal geregeld en is ook bepaald wanneer en welke dispensaties verleend kunnen worden. Hier wordt nader op de mogelijkheden …

Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download