Skip to the main content

Dispensatiebeleid

Competitie

In artikel 8 van het Reglement van wedstrijdstrijden zijn de leeftijdgrenzen voor het jeugdkorfbal geregeld en is ook bepaald wanneer en welke dispensaties verleend kunnen worden. Hier wordt nader op de mogelijkheden rondom dispensatie in gegaan. Het aanvragen van dispensaties gaat altijd via het A2-formulier.

Leeftijdsgrenzen voor A- tot en met F-jeugdcompetities

Artikel 8

1. a. De gemiddelde leeftijd van de spelers dient op ieder moment in elke afzonderlijke  wedstrijd per klasse tussen de voor de desbetreffende klasse geldende uitersten te liggen, waarbij voor de afzonderlijke leeftijden van de spelers de leeftijd op de peildatum van 31 december geldt:

A-klasse tussen 15,1 en 18,0 jaar; 
B-klasse tussen 13,1 en 15,0 jaar; 
C-klasse tussen 11,1 en 13,0 jaar; 
D-klasse tussen 9,1 en 11,0 jaar; 
E-klasse tussen 7,1 en 9,0 jaar; 
F-klasse tussen 5,1 en 7,0 jaar.

b. In de laagste klasse van de wedstrijdkorfbalcompetitie en de breedtekorfbalcompetitie voor A-jeugd mogen senioren die op 31 december 19 jaar zijn deelnemen, mits zij niet zijn opgegeven voor een seniorenploeg en de gemiddelde leeftijd van het A-team de 18,0 jaar niet overschrijdt. Het Bondsbestuur kan deze toestemming beperken tot het uitkomen in bepaalde afdelingen van een competitie voor A- jeugd. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

c. Spelers mogen vanaf de dag, waarop zij 5 jaar worden, uitkomen in de competities voor F-jeugd.

2. Behoudens het bepaalde in lid 1 onder b en lid 3 mogen in onderstaande klassen geen spelers, die op 31 december de er achter vermelde leeftijd hebben, uitkomen:

A-klasse, spelers van 19 jaar of ouder; 
B-klasse, spelers van 17 jaar of ouder; 
C-klasse, spelers van 15 jaar of ouder; 
D-klasse, spelers van 13 jaar of ouder; 
E-klasse, spelers van 11 jaar of ouder; 
F-klasse, spelers van 9 jaar of ouder.

3. Het Bondsbestuur kan in het breedtekorfbal per onderstaande klasse aan spelers, die op 31 december de er achter vermelde leeftijd hebben, toestemming verlenen in die bepaalde klasse te spelen, mits er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden.

B- klasse, spelers van 17 jaar; 
C- klasse, spelers van 15 jaar; 
C- klasse, spelers van 13 jaar; 
E- klasse, spelers van 11 jaar; 
F- klasse, spelers van 9 jaar.

Het Bondsbestuur kan deze toestemming beperken tot bepaalde afdelingen van een klasse.

Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

4. Een ploeg, waarvan de gemiddelde leeftijd van de spelers ligt onder het voor een klasse geldende minimum kan, op verzoek van het bestuur van de desbetreffende vereniging door het Bondsbestuur in die hogere klasse worden ingedeeld.

5. Indien de gemiddelde leeftijd van de spelers van een ploeg op enig moment in een wedstrijd ligt boven de uiterste leeftijdsgrens die voor de ploeg van toepassing is, wordt gehandeld alsof in de ploeg een ongerechtige speler, als bedoeld in artikel 48, is uitgekomen

 

Er kan dus dispensatie verleend worden aan spelers één jaar ouder dan de maximum geldende leeftijd in die leeftijdscategorie als er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden (lid 3).

Bijzondere omstandigheden kunnen zijn; dat een speler een lichamelijke of geestelijke beperking heeft, die ook aantoonbaar is bijvoorbeeld via een verklaring van een arts of gedragswetenschapper; of dat  een club beperkt is in het aantal teams en spelers en er voor hem of haar geen team (te maken) is in zijn of haar leeftijdscategorie. In het eerste geval verleen je dispensatie aan een speler/speelster die fysiek of mentaal eigenlijk ook in een jongere leeftijdscategorie thuishoort.

In het tweede geval hoort de speler wel thuis in zijn leeftijdscategorie en dispensatieverlening betekent dan, dat er in de wedstrijden bij de tegenstanders iemand is die tegen een te oude speler moet spelen.  Alternatief is dat de speler geen dispensatie krijgt en de club met het team in een hogere leeftijdsklasse gaat spelen. Dan zijn het haar spelers die in wedstrijden tegen te oudere tegenstanders moeten spelen. Het hangt hierbij dan vooral van de leeftijden van de andere spelers in de ploeg af of aan een speler dispensatie wordt verleend, waarbij wel rekening gehouden wordt met de genoemde aandachtspunten.

Een andere veel gelezen reden voor het dispensatieverzoek, maar geen grond voor dispensatieverlening, is dat spelers klein zijn of dat men een ploeg te zwak vindt voor hun leeftijdscategorie en de club daarom met een ploeg die de gemiddelde leeftijdsgrens met enkele tienden overschrijdt in een jongere leeftijdsklasse wil spelen.

Tenslotte past een speler soms ook niet zo goed in de opstellingen. Iemand hoort qua leeftijd in de B- of C-, maar is naar de mening van de club te zwak voor het daarin spelende (wedstrijdkorfbal)team en moet dan maar in een lagere leeftijdsklasse spelen en ook dat is in het algemeen geen reden voor dispensatieverlening.

Competitie
Beleid bij bijzondere weersomstandigheden

Het KNKV kent een beleid met betrekking tot afgelastingen vanwege bijzondere weersomstandigheden, zoals zware storm, gladheid veroorzaakt door ijzel, sneeuw en/of hoge temperaturen. Dit beleid geldt voor alle competities die door het…

Lees meer
Competitie
Planning

We hebben de planning op competitiegebied tot en met november 2020 voor verenigingen in beeld gebracht. Alle relevante data zijn in het overzicht terug te vinden, zoals de bekendmaking van de indelingen,…

Lees meer
Competitie
Competitieschema

In het voorjaar wordt het competitieschema voor het daaropvolgende seizoen gepubliceerd. In het competitieschema wordt aangegeven welke weekenden als competitieweekenden zijn aangemerkt, welke als inhaal- en welke als vrije weekenden. Het is…

Lees meer

Populaire downloads

Routekaart competitie
Download
Spelregels Korfbal 2020
Download
Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties
Download