Beachkorfbal

Beachkorfbal is sterk groeiend in Nederland. Naast de stijgende populariteit biedt het bestuursbesluit over de nieuwe veldafmetingen van 2014 nieuwe mogelijkheden om de vrijkomende ruimte te benutten voor de aanleg van een Beachkorfbalveld.

 

Wat komt er allemaal kijken bij het aanleggen van één of meer beachvelden? Welk zand heb ik nodig, met welke kosten moet ik rekening houden en wat is er nodig aan onderhoud? Dat kun je allemaal lezen in het Brondocument Beachkorfbal.

Houd er rekening mee dat het een groeidocument is, dus er kan informatie missen. Heb je vragen, of heb je tips om het document aan te vullen, mail deze dan aan beachkorfbal@knkv.nl.

 

Beachkorfbal is een laagdrempelige en snelle vorm van korfbal, zowel uit te oefenen door korfballers als niet-korfballers. We willen iedereen graag laten zien hoe leuk Beachkorfbal is en het zoveel mogelijk promoten. Jij kunt daar een bijdrage aan leveren door je ervaringen met het spel te delen binnen je vereniging, op jullie website, op sociale media en natuurlijk door het gewoon te doen en andere (niet-)korfballers te enthousiasmeren.

Pagina's