Communicatie

Communicatie is een belangrijk onderdeel voor verenigingen. Goede communicatie draagt bij aan een goede samenwerking, aan ledenwerving en ledenbehoud en de werving van vrijwilligers. Niet alleen de vaststelling dát je anderen moet kunnen bereiken, maar de ook de vraag hóe je een bepaalde groep bereikt, is voor sportverenigingen aan de orde van de dag.

Van flyer tot Facebook en Instagram en van website tot persbericht. De communicatiemogelijkheden voor sportverenigingen zijn talrijk. En ieder jaar worden het er meer. Welke middelen kies je voor de vereniging? Hoe kun je met communicatie nieuwe leden werven? Hoe kun je vrijwilligers behouden? Hoe bied je sponsoren een podium? En hoe zorg je dat niet de vereniging alleen zelf communiceert, maar dat de club ook de kracht van ambassadeurs benut?

Handboeken
Op verschillende sites vind je goede en interessante informatie die je als vereniging kan helpen met het goed neerzetten van de interne en externe communicatie en het bereiken van je doelgroep. Kijk bijvoorbeeld eens op Sport.nl/voorclubs. Ook beschikbaar: een Handboek Communicatie voor sportverenigingen  en een Handboek Social Media voor sportverenigingen. Deze geeft antwoorden en praktische tips voor de communicatievraagstukken van sportclubs met veel tips en voorbeelden van kansrijke content.

Ondersteuning
WIl je vereniging ondersteuning op het gebied van communicatie? Neem contact op met je verenigingsadviseur.