Skip to the main content

RvW 3.29 BB verplichting invoeren uitslagen

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 13 mei 2019 het volgende besluit vastgesteld ten aanzien van het melden van uitslagen van gespeelde wedstrijden en van het doorgeven van het bericht van niet gespeelde wedstrijden.

  1. Alle verenigingen dienen na een gespeelde wedstrijd per omgaande het Digitaal Wedstrijd Formulier vast te leggen. Indien er bij uitzonderlijke omstandigheden toch met een papieren formulier is gewerkt dient uiterlijk de volgende werkdag na de speeldag voor 12.00 uur de uitslagen van gespeelde wedstrijd via e-mail aan het KNKV te worden gemeld.
  2. Indien een wedstrijd niet gespeeld wordt, dient door beide verenigingen hiervan melding gemaakt te worden via het formulier “niet gespeelde wedstrijd” op de website uiterlijk de volgende werkdag na de speeldag voor 12.00 uur.
  3. Voor elke niet gecommuniceerde uitslag en/of bericht betreffende een niet gespeelde wedstrijd ontvangt een vereniging ingevolge het bepaalde in art. 29 lid 3a van het huishoudelijk reglement een boete van 1 rekeneenheid.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.