Skip to the main content

RvW 3.27 RB Wedstrijden met schotklok

De Bondsraad heeft op 3 november 2022 op grond van het bepaalde in § 3.3 conform het gestelde in de bijlage “Uitzonderingen en aanbevelingen voor wedstrijdregels” bij de officiële spelregels het onderstaande Raadsbesluit genomen.

  1. In de zaalkorfbalcompetitie wordt in de volgende klassen met een schotklok gespeeld: Korfbal League, de reserve Korfbal League, Korfbal League 2, de reserve Korfbal League 2 de hoofd- en reserve hoofdklasse senioren, de overgangs- en reserve overgangsklasse senioren, de eerste klasse, de hoofdklasse A- en B-jeugd en de overgangsklasse A-jeugd.
    In de zaaldameskorfbalcompetitie wordt in de volgende klassen met schotklok gespeeld: Dames Topklasse, Dames Hoofdklasse, Dames reserve topklasse en de Dames A-jeugd hoofdklasse.
  2. In de overige klassen in de zaalkorfbalcompetitie wordt zonder schotklok gespeeld.
  3. In de gehele veldkorfbalcompetitie wordt zonder schotklok gespeeld.
  4. Voor de wedstrijden met een schotklok moet de benodigde materialen en bescheiden aanwezig zijn conform Reglement van Wedstrijden artikel 37 lid 4.
  5. Voor de wedstrijden met een schotklok moet er een reguliere personele bezetting van de jurytafel zijn, die bestaat uit de juryvoorzitter, de tijd-/scorewaarnemer, en de schotklokbediener. Daarnaast mogen dienen indien aanwezig de omroeper en de statisticus achter de jurytafel plaats te nemen.
  6. Voor de in punt 1 genoemde klassen kunnen in bestuursbesluiten ook andere bijzondere bepalingen worden vastgesteld.

Dit besluit treedt in werking op 4 november 2022.