Skip to the main content

RvW 3.24 BB afmeting speelveld veldkorfbal

Het IKF heeft besloten dat met ingang van 1 juli 2014 de afmetingen van het speelveld voor veldkorfbal minimaal 40 x 20 meter en maximaal 60 x 30 mogen bedragen. Dit zal in een spelregelwijziging worden vastgelegd, die per diezelfde datum van kracht wordt.

Het bondsbestuur heeft binnen de kaders van het IKF-besluit besloten om in het Nederlandse veldkorfbal ingaand het seizoen 2014-2015 als vaste afmeting uit te gaan van 40 x 20 meter voor achttallen en 24 x 12 meter voor 4Korfball-teams. Daarbij is het uitgangspunt dat:

 • waar dat mogelijk is verenigingen zo snel mogelijk op deze afmetingen zullen overstappen;
 • waar dat niet direct mogelijk is een overgangstermijn van kracht is, eindigend op 1 juli 2026;
 • vanuit competitieoogpunt de veldafmetingen zoveel mogelijk eenduidig dienen te zijn.

Daarmee rekening houdend heeft het bondsbestuur op 12 mei 2014 het volgende bestuursbesluit vastgesteld.

 1. Grasvelden
  Achttallen dienen met ingang van 1 juli 2014 op een veld van 40 x 20 meter te spelen. 4Korfball-teams spelen op een veld van 24 x 12 meter.
 2. Nieuwe kunstgrasvelden
  Achttallen dienen met ingang van 1 juli 2014 op een veld van 40 x 20 meter te spelen, met in achtneming van de volgende aanvullende bepalingen:
  a. Top- en wedstrijdkorfbal: er dient met vaste grondpotten en met vaste belijning (*) gespeeld te worden.
  b. Breedtekorfbal: er mag met losse palen en met losse belijning gespeeld worden. 4Korfball-teams spelen op een veld van 24 x 12 meter.
 3. Bestaande kunstgrasvelden
  Tot uiterlijk 30 juni 2026 is het, in afwijking van de verplichte afmeting van 40 x 20 meter, toegestaan op een veld met de hieronder staande afmeting te spelen indien aan de daarbij vermelde aanvullende bepalingen wordt voldaan:
  a.• Top- en wedstrijdkorfbal:
  • Senioren/A-jeugd: spelen op een bestaand kunstgrasveld van 60 x 30 meter is toegestaan, mits met vaste grondpotten en met vaste belijning(*) gespeeld wordt;
  • Damesteams senioren/ A-jeugd: spelen op een bestaand kunstgrasveld van 50 x 25 meter is toegestaan, mits met vaste grondpotten en met vaste belijning(*) gespeeld wordt;
  • B/C-jeugd: spelen op een bestaand kunstgrasveld van 50 x 25 meter is toegestaan, mits met vaste grondpotten en met vaste belijning (*) gespeeld wordt.
  b. Breedtekorfbal
  • Senioren/A-jeugd: spelen op een bestaand kunstgrasveld van 60 x 30 meter is toegestaan, mits met vaste belijning gespeeld wordt.
  • Damesteams Senioren/ A/B/C/D-jeugd, alsmede gemengde teams B/C/D-jeugd: spelen op een bestaand kunstgrasveld van 50 x 25 meter is toegestaan, mits met vaste belijning gespeeld wordt.
  • 4Korfball: spelen op een bestaand kunstgrasveld van 25 x 15 meter is toegestaan, mits met vaste belijning gespeeld wordt

Dit bestuursbesluit treedt in werking op 1 juli 2014.

* Onder vaste belijning wordt verstaan de buitenlijnen, middenlijn alsmede de volledige cirkels en strafworpstippen op een kunstgrasveld.