Skip to the main content

RvW 3.20 BB voor verplaatsen van wedstrijden op verzoek van verenigingen

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 6 juli 2023 het navolgende besluit genomen ten aanzien van het verplaatsen van wedstrijden, zoals genoemd in artikel 12 van het Reglement van Wedstrijden.

 1. Te allen tijde mogen wedstrijden op verzoek van verenigingen worden verplaatst. Aan het verplaatsen van wedstrijden zijn de volgende voorwaarden verbonden:
  a. Topkorfbal Verplaatsingen zijn slechts toegestaan na toestemming van het bondsbureau.
  b. Wedstrijdkorfbal Verplaatsingen zijn mogelijk:
  1) naar elke dag vóór de laatste reguliere speelronde in de poule. Onder laatste speelronde valt tevens de laatste ronde van de veldcompetitie in een doorlopende competitie voorafgaand aan de zaalcompetitie
  2) Bij een doorlopende veldcompetitie mogen wedstrijden uit de laatste speelronde voorafgaand aan de zaalcompetitie naar de midweekse dagen in de week direct volgend op de betreffende speelronde. Dit mag alleen in de week voorafgaand aan de betreffende speelronde.
  Bij deze verplaatsingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  1) De ontvangende vereniging huurt de accommodatie.
  2) Bij wijzigingen minder dan 48 uur vóór de oorspronkelijk vastgestelde datum dienen beide verenigingen onafhankelijk van elkaar de scheidsrechter op de hoogte te stellen van het niet spelen op de oorspronkelijk vastgestelde datum/tijd.
  3) Verplaatsen naar een latere datum: registreren in Sportlink Club vóór 12.00 uur op de laatste werkdag vóór de oorspronkelijke speeldatum, waarbij de nieuwe speeldatum meer dan twee werkdagen moet zijn verwijderd van de oorspronkelijke speeldatum.
  4) Verplaatsen naar een eerdere datum: registreren in Sportlink Club vóór 12.00 uur op de voorlaatste werkdag vóór de nieuwe speeldatum.
  5) Verplaatsen van de aanvangstijd: registreren in Sportlink Club op de voorlaatste werkdag vóór de oorspronkelijke speeldatum.
  6) Beide clubs zijn verplicht de wijziging door te geven met behulp van de wijzigingsmodule in Sportlink Club. Alle termijnen zijn afhankelijk van de bevestiging door de 2e indiener.
  7) Indien wordt voldaan aan het bepaalde in de leden 1 t/m 6 wordt de verplaatsing van de wedstrijd zonder meer goedgekeurd. In andere gevallen beslist het bondsbureau.
  c. Breedtekorfbal De nieuwe speeldatum moet liggen vóór:
  1) 1e helft veldcompetitie: vóór 15 november.
  2) Zaalcompetitie: vóór de 1e inhaalronde van de veldkorfbalcompetitie.
  3) 2e helft veldcompetitie: vóór 30 juni.
  Bij deze verplaatsingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  1) Verplaatsen naar een latere datum of aanvangstijdstip/locatie: Registreren in Sportlink Club vóór 12.00 uur op de eerstvolgende werkdag na de oorspronkelijke speeldatum.
  2) Verplaatsen naar een eerdere datum: Registreren in Sportlink Club vóór 12.00 uur op de laatste werkdag vóór de nieuwe speeldatum.
  3) Beide clubs zijn verplicht de wijziging door te geven met behulp van de wijzigingsmodule in Sportlink Club. Alle termijnen zijn afhankelijk van de bevestiging door de 2e indiener.
  4) Indien wordt voldaan aan het bepaalde in de leden 1 t/m 3 wordt de verplaatsing van de wedstrijd zonder meer goedgekeurd. In andere gevallen beslist het bondsbureau.
 2. Indien een wedstrijd niet op de oorspronkelijk vastgestelde datum/tijd is gespeeld en er geen tijdige wijziging is doorgevoerd in de wijzigingsmodule in Sportlink Club, zijn de Bestuursbesluiten schikkingsregeling wedstrijdkorfbal respectievelijk breedtekorfbal van toepassing.

Dit besluit treedt in werking op 7 juli 2023