Skip to the main content

RvW 3.19 BB Rompregeling Arbitrage studentenkorfbal en nieuwe verenigingen

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 13 mei 2019 het navolgende bestuursbesluit genomen ten aanzien van de uitvoering van de conform artikel 10 Rompregeling Arbitrage.

Studentenkorfbalverenigingen (SKV)

Voor studentenkorfbal zijn de volgende uitzonderingen met betrekking tot de Rompregeling Arbitrage van kracht:
• De verplichte levering van scheidsrechters wordt gehalveerd onder de voorwaarde
dat de SKV’s zich verplichten tot het opleiden van scheidsrechters;
• De verplichtingen met betrekking tot scheidsrechterbeoordelaars en scheidsrechterbegeleiders zijn niet van toepassing voor de SKV’s.
Voor het overige dienen de SKV’s zich te conformeren aan het gestelde in de Rompregeling Arbitrage.

Nieuw opgerichte verenigingen

Het Bondsbestuur kan een nieuw opgerichte vereniging vrijstelling verlenen van de navolgende verplichtingen zoals genoemd in de Rompregeling Arbitrage en het Masterplan Arbitrage:
1) het leveren van gekwalificeerde scheidsrechters / begeleiders in de breedtekorfbalcompetitie voor de 1e twee jaar nadat de vereniging lid is geworden van het KNKV.
2) het leveren van gekwalificeerde scheidsrechters in de jeugdcompetities (t/m A-jeugd) voor de 1e twee jaar.
3) het leveren van gekwalificeerde scheidsrechterbeoordelaars voor alle wedstrijden voor de 1e drie jaar.
Indien de vereniging van deze vrijstelling gebruik maakt, vervalt het recht op een bonus indien er toch meer wedstrijden dan de verplichting geleid /begeleid worden.

Deze vrijstelling is niet van toepassing op verenigingen die ontstaan uit fusies van een of meer bestaande korfbalverenigingen.
Deze vrijstelling is voorts niet van toepassing voor verenigingen die in de 1e twee jaar al één of meerdere seniorenteams in het wedstrijdkorfbal- of de topkorfbalcompetitie inschrijven.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.