Skip to the main content

RvW 3.17 BB verplichtingen voor aanvang wedstrijd

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 6 juli 2023 op grond van het bepaalde in § 5.4 en 5.7 van de officiële Spelregels de volgende regeling inzake de verplichtingen van de ontvangende ploeg voor aanvang van de wedstrijd vastgesteld.

 1. De ontvangende ploeg kiest het vak, waarin zij de eerste helft gaat aanvallen.
 2. De ontvangende ploeg deelt vervolgens haar spelers in, waarna de bezoekende ploeg haar
  opstelling regelt.
  Bij wedstrijden met een schotklok wordt overeenkomstig de vooraf ingediende opstelling opgesteld. Deze opstelling dient uiterlijk 30 minuten voor aanvang ter beschikking van de juryvoorzitter en/of scheidsrechter te worden gesteld via het digitaal wedstrijdformulier. Nadat beide formulieren zijn ingediend, kunnen beide ploegen elkaars opstelling inzien.
  Bij de zaalfinale van de Korfbal League en de A-jeugd hoofdklasse dient de opstelling uiterlijk 60 minuten voor aanvang ter beschikking van de juryvoorzitter en/of scheidsrechter te worden gesteld via het digitaal wedstrijdformulier.
 3. Wanneer van een ontvangende ploeg geen sprake is bepaalt het lot wie als zodanig wordt beschouwd.
 4. Bij aanvang van de eerste helft vindt de uitworp plaats door de ontvangende ploeg. In de tweede helft vindt de uitworp plaats door de ploeg, die in de eerste helft de uitworp niet heeft genomen.
 5. Dit besluit is niet van toepassing op beslissingswedstrijden op grond van artikel 13 lid 5 van het reglement van wedstrijden.

Dit besluit treedt in werking op 7 juli 2023.