Skip to the main content

RvW 3.13 BB studentenkorfbal (SKV)

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 het navolgende besluit genomen ten aanzien van het uitkomen in de competitie van leden van de officiële SKV. Dit besluit staat in relatie tot de artikelen 23 en 24 van het reglement van wedstrijden.

Indien leden van een SKV tevens lid zijn van een andere (niet studenten)korfbalvereniging is het hen toegestaan om voor beide verenigingen in competitieverband uit te komen. Aan het uitkomen in ploegen van de niet SKV is de beperkende voorwaarde verbonden dat deze ploegen niet hoger ingedeeld mogen zijn dan de derde klasse van de standaardcompetitie of de reserve tweede klasse van het gemengde korfbal of de hoofdklasse van het dameskorfbal.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.