Skip to the main content

RvW 3.12 BB Spelregelexperimenten

Het Bondsbestuur heeft op 3 november 2023 op verzoek van het IKF het volgende spelregelexperiment vastgesteld:

1 Tijdstraf

– Dit experiment, de tijdstraf, is van toepassing in alle klassen waar conform raadsbesluit 3.27 met schotklok wordt gespeeld.
– Dit experiment is een uitbreiding op § 4.6 van de Officiële Spelregels.
– De verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de tijd van de tijdstraf ligt bij de juryvoorzitter.

Spelers

– Het geven van een formele waarschuwing in de vorm van een gele kaart door de scheidsrechter aan een speler leidt tot een sanctie van 4 minuten tijdstraf, Na het verstrijken van de 4 minuten tijdstraf is het de speler conform paragraaf 5.9 van de spelregels toegestaan weer aan het spel deel te nemen.
– Na de derde formele waarschuwing voor dezelfde speler volgt een rode kaart en wegzending
– De tijdstraf leidt tot een verplichte spelersvervanging bij het ingaan van de tijdstraf.
– De mogelijke spelersvervanging bij terugkeer aan het einde van de straftijd telt ook mee bij de telling van het aantal spelersvervangingen.
– Verder zijn de reguliere regels voor spelersvervanging van toepassing, ook die na het bereiken van 8 spelersvervangingen.

Coach

– Het geven van een formele waarschuwing in de vorm van een gele kaart door de scheidsrechter aan de hoofdcoach of de assistent-coach leidt tot een sanctie van 4 minuten tijdstraf, waarbij er gedurende 4 minuten geen:
o Instructies worden gegeven door de ontvanger van de gele kaart. Dit mag wel door de eventuele andere (assistent-)coach van het betreffende team worden gedaan;
o Time-outs worden aangevraagd of gebruikt. Dit mag ook niet door de aanvoerder, een ander persoon op de bank of een speler van het team worden gedaan;
o Spelersvervangingen worden aangevraagd en uitgevoerd worden. Dit mag ook niet door de aanvoerder, een ander persoon op de bank of een speler van het team worden gedaan.
– Indien de tegenstander een time-out aanvraagt in periode dat de hoofdcoach of assistent-coach zijn tijdstraf van 4 minuten uitzit, mag er door die persoon niet worden deelgenomen aan de time-out.
– Indien een speler gedurende de tijdstraf van 4 minuten geblesseerd raakt, mag deze speler vervangen worden. Een spelersvervanging dient op dat moment te worden aangevraagd door de aanvoerder.
– Na de derde formele waarschuwing voor dezelfde coach volgt een rode kaart en wegzending.

2 Registratie

– De formele waarschuwing wordt in het DWF geregistreerd.
– Gedurende de periode van het experiment van de tijdstraf zullen er geen uitsluitingen opgelegd worden in de klassen waar het experiment van toepassing is. Er zijn diverse spelers die nog een geregistreerde formele waarschuwingen hebben staan vanuit het seizoen 2022-2023, en bij wie een volgende formele waarschuwing een uitsluiting tot gevolg zal hebben. Deze registraties komen vooralsnog niet te vervallen en worden, afhankelijk van de uitkomst van het experiment, eventueel na afloop van het experiment weer geeffectueerd.
– De administratieve kosten zullen op de gebruikelijke wijze in rekening worden gebracht.

3 Evaluatie

De evaluatie zal plaats vinden na afloop van het zaalseizoen 2023-2024 in samenspraak met het IKF.

Dit besluit treedt in werking op 7 november 2023.