Skip to the main content

RvW 3.11 BB Bestuursbesluit rugnummers

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 13 mei 2019 de volgende richtlijnen, als bedoeld in artikel 38 lid 2 en artikel 44 van het reglement van wedstrijden, vastgesteld ten aanzien van het clubkostuum van ploegen. Voor de veldkorfbalcompetitie is dit bestuursbesluit van toepassing voor ploegen die uitkomen in de ere- en reserve ereklasse en de hoofdklasse senioren voor gemengde ploegen. Voor de zaalkorfbalcompetitie is dit bestuursbesluit van toepassing voor ploegen die uitkomen in de klassen waar met een schotklok gespeeld wordt.

  1. a. Alle spelers van een ploeg die uitkomt in wedstrijden in de hierboven genoemde klassen dienen op de rugzijde van het wedstrijdshirt een uniek en duidelijk zichtbaar nummer te dragen van gelijke afmeting en kleur. Daarnaast is het in de Korfbal League en in de ereklasse verplicht datzelfde nummer duidelijk zichtbaar en tenminste tien centimeter hoog te dragen op de voorkant van het shirt of op de voorkant van de broek/rok.
    b. Het rugnummer van een speler dient tijdens alle wedstrijden in de Korfbal League en ereklasse in een competitie hetzelfde te zijn.
    c. De onder a en b genoemde verplichting is eveneens van kracht als de ploeg op grond van het bepaalde in artikel 38 lid 3 en 4 van het reglement van wedstrijden reserveshirts draagt.
    d. Ploegen die op basis van lid a van dit artikel niet verplicht zijn om rugnummers te gebruiken is het toegestaan om met rugnummers te spelen mits voldaan wordt aan het gestelde in lid a van dit artikel.
  2. De verenigingen uitkomende in de Korfbal League en ereklasse doen binnen een week nadat een daartoe strekkend verzoek van het bondsbureau is ontvangen opgave aan het Bondsbestuur van de rugnummers die door de spelers en de vervangende spelers van de betreffende ploegen in de desbetreffende competitie gedragen zullen worden.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.