Skip to the main content

RvW 3.08 BB onderbreken van wedstrijden bij onweer

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 6 juli 2023 de navolgende richtlijnen voor de scheidsrechters voor het onderbreken van wedstrijden bij onweer vastgesteld.

De scheidsrechter onderbreekt de wedstrijd in het geval dat onweer zich op een afstand van 3 km of minder bevindt. De afstand kan globaal gemeten worden door de tijd vast te stellen tussen het zien van de bliksemflits en het horen van de donder. Indien dit minder dan 10 seconden bedraagt, is het onweer binnen 3 km afstand. De wedstrijd wordt voortgezet als de onweersbui is afgedreven en het veld bespeelbaar is. Er dient minimaal 60 minuten gewacht te worden voordat een wedstrijd definitief gestaakt wordt, indien er voldoende ruimte op de accommodatie is om de wedstrijd uit te spelen.

Dit besluit treedt in werking op 7 juli 2023.