Skip to the main content

RvW 3.07 BB kunststof korf met bijbehorende paal

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 24 augustus 2020 het navolgende besluit genomen ten aanzien van het gebruik van de kunststofkorf met bijbehorende paal. Dit besluit staat in relatie conform het gestelde in de bijlage “Uitzonderingen en aanbevelingen voor wedstrijdregels” bij de officiële spelregels paragrafen 2.1 (Palen) en 2.2 (Korven).

 1. Kunststofkorf
  a. De korven dienen te voldoen aan de “IKF Korf regulations”.
  b. Als bewijs daartoe dienen de korven voorzien te zijn van het “IKF Approved” stempel, alsmede van de markering als voorgeschreven door de IKF.
  c. De korven zijn, als toegelaten in artikel 4, vervaardigd van kunststof. De voorwaarden waaraan de korven voldoen zijn omschreven in de “IKF Korf regulations”. Bij wedstrijden als bedoeld in het Reglement van Wedstrijden is het gebruik van rotanmanden niet toegestaan.
 2. Paal
  a. De in combinatie met de kunststof korf te gebruiken paal mag conform de toelichting op § 1.3 van de officiële spelregels van massief hout, of kunststof zijn. Een metalen buis is ook toegestaan. Indien kunststof wordt gebruikt moeten de eigenschappen daarvan lijken op die van massief hout of van een metalen buis.
  b. De diameter bedraagt 4,5 – 8,0 centimeter met een wanddikte van 3 mm.
 3. De kunststof korf en de paal – als hiervoor onder 1 en 2 omschreven – worden toegepast bij alle wedstrijden die in de top- en wedstrijdkorfbalcompetitie worden gespeeld.
 4. De kunststof korf – als hiervoor onder 1 omschreven – wordt toegepast bij alle wedstrijden die in de breedtekorfbalcompetitie worden gespeeld. De paal – als hiervoor onder 2 beschreven – is bij wedstrijden die in de breedtekorfbalcompetitie worden gespeeld niet verplicht. Daar mag dus nog gespeeld worden met een massief houten paal of een metalen buis conform het gestelde in § 2.1 (uitzonderingen en aanbevelingen) van de officiële spelregels.
 5. De IKF-regulations – als genoemd onder 1 – verwijzen onder meer naar de geometrische eigenschappen van de korf, die niet mogen worden gewijzigd. Dat betekent concreet dat het niet is toegestaan om reclame-uitingen op een zodanige wijze aan te brengen dat het aanzicht van de korf wijzigt. Reclame-uitingen mogen aan de buitenzijde van de korf worden geschilderd of zodanig aangebracht dat de verticale dimensie van de korf onveranderd blijft en de dikte van de korf niet meer dan 5 mm toeneemt. Het gebruik van popnagels of het op andere wijze bevestigen van reclamebordjes is dus niet toegestaan.
 6. Dit bestuursbesluit geldt als een voorwaarde als geformuleerd in artikel 17 lid 3 van het reglement van wedstrijden.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2020.

Productomschrijving korfbalpaal

De korfbalpaal is vervaardigd van materiaal als genoemd in artikel 2 lid a; de paal heeft een doorsnede van Ø 4,5 – 8,0 cm met een wanddikte van 3 mm,voorzien van inwendige versterking / opname, voor bevestiging van het kopstuk ten bate van de kunststof korfbalmand. Deze palen zijn uit één stuk, voor de juiste stabiliteit. Het oppervlak is geanodiseerd tegen verwering van het materiaal. Vaste paal en grondpot zijn voorzien van een conische ring voor het nagenoeg spelingsvrij opstellen, en voorzien van een rubber afdichting t.b.v. vuil of zand.