Skip to the main content

RvW 3.05 BB inhoud verbandtrommel

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 22 augustus 2011 op grond van het bepaalde in artikel 37 lid 1 sub a van het reglement van wedstrijden, op grond van het advies van de medische commissie het onderstaande besluit genomen ten aanzien van de inhoud van de verbandtrommel welke bij korfbalwedstrijden aanwezig dient te zijn.

Tevens geldt het betreffende besluit als eis ten aanzien van hetgeen volgens schrijven van het NOC*NSF als minimum aanwezig dient te zijn op de locatie alwaar de korfbalwedstrijden en -activiteiten worden uitgeoefend. In het kader van de nadere invulling van de Risico-inventarisatie en -evaluatie dient iedere sportorganisatie een RI&E te hebben opgemaakt.
Op het gebied van veiligheid en hulpverlening dient iedere sportorganisatie (zijnde de vereniging) dan wel de beheerder van de accommodatie te beschikken over o.a. adequate EHBSO-dozen (Eerste Hulp Bij SportOngevallen). De door NOC*NSF vastgestelde richtlijnen voor de inhoud van deze EHBSO (ook wel genoemd verenigingskit) dienen te worden nageleefd.
De vereniging en verstrekker van de sportaccommodatie voldoet hiermee dan aan de richtlijnen Basis Bedrijfsverbandsets BHV en de Arbowet en aan de regelgeving nummer VE84-02 zoals deze door het Oranje Kruis is goedgekeurd.
Indien er sprake is van het organiseren van activiteiten met een groot aantal deelnemers dient men te beschikken over de toernooikit. Onder een groot aantal deelnemers dient te worden verstaan een aantal deelnemers, waarbij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat meer dan 1 hulpverlener aanwezig dient te zijn.
De inhoud van deze kit is zodanig vastgesteld en ingericht dat ze te gebruiken is door meerdere hulpverleners.
De inhoud van deze beide dozen is te vinden op: https://www.hetoranjekruis.nl/media/1177/verbandrichtlijnen-2016_20160701.pdf

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011